Education (C) RTVSLO 2017 http://www.rtvslo.si/podcast Izobraževalni program http://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/channel_logos/ARS_pc.jpg Leonhard Euler http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/01/05/IzobrazevalniprogramLeonhardEulerx200801051624x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2483 clean Leonhard Euler http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 5 Jan 2008 13:05:00 +0000 Leonhard Euler Kako bo v prihodnje na programu ARS http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/01/04/IzobrazevalniprogramKakobovprihodnjenaprogramuARSx200801041513x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3316 clean Kako bo v prihodnje na programu ARS http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 4 Jan 2008 13:05:00 +0000 Kako bo v prihodnje na programu ARS Nujnost sobivanja generacij http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/01/03/IzobrazevalniprogramNujnostsobivanjageneracijx200801031518x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2889 clean Nujnost sobivanja generacij http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 3 Jan 2008 13:05:00 +0000 Nujnost sobivanja generacij Kuharica v Prešernovem času http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/01/02/IzobrazevalniprogramKuharicavPresernovemcasux200801021530x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3380 clean Kuharica v Prešernovem času http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 2 Jan 2008 13:05:00 +0000 Kuharica v Prešernovem času Habsburžani http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/01/01/IzobrazevalniprogramKuharicavPresernovemcasux200801011649x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3336 clean Habsburžani http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 1 Jan 2008 13:05:00 +0000 Habsburžani Slovenski impresionisti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/31/IzobrazevalniprogramSlovenskiimpresionistix200712311554x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3251 clean Slovenski impresionisti http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 31 Dec 2007 13:05:00 +0000 Slovenski impresionisti Bonsai http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/29/IzobrazevalniprogramBonsaix200712291532x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3218 clean Bonsai http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 29 Dec 2007 13:05:00 +0000 Bonsai Vsestranskost glasbenih žanrov http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/28/IzobrazevalniprogramVsestranskostglasbenihzanrovx200712281521x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2872 clean Vsestranskost glasbenih žanrov http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 28 Dec 2007 13:05:00 +0000 Vsestranskost glasbenih žanrov Od jazza do otroške glasbe, II http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/28/IzobrazevalniprogramOdjazzadootroskeglasbeIIx200712281021x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3254 clean Od jazza do otroške glasbe, II http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 26 Dec 2007 23:00:00 +0000 Od jazza do otroške glasbe, II Izobraževalni program http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/25/Izobrazevalniprogramx200712251614x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3380 clean Izobraževalni program http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 25 Dec 2007 13:05:00 +0000 Izobraževalni program Izobraževalni program http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/24/Izobrazevalniprogramx200712241524x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2998 clean Izobraževalni program http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 24 Dec 2007 13:05:00 +0000 Izobraževalni program Valvazor tudi kot astronom http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/22/IzobrazevalniprogramValvazortudikotastronomx200712221536x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2953 clean Valvazor tudi kot astronom http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 22 Dec 2007 13:05:00 +0000 Valvazor tudi kot astronom Mozaična oddaja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/21/IzobrazevalniprogramMozaicnaoddajax200712211531x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 1558 clean Mozaična oddaja http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 21 Dec 2007 13:05:00 +0000 Mozaična oddaja Od jazza do glasbe za odtroke http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/20/IzobrazevalniprogramOdjazzadoglasbezaodtrokex200712201512x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2816 clean Od jazza do glasbe za odtroke http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 20 Dec 2007 13:05:00 +0000 Od jazza do glasbe za odtroke Zakaj sveta geometrija razburja domišljijo http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/18/IzobrazevalniprogramZakajsvetageometrijarazburjadomisx200712181730x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2620 clean Zakaj sveta geometrija razburja domišljijo http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 18 Dec 2007 13:05:00 +0000 Zakaj sveta geometrija razburja domišljijo Razmere na trgu dela http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/17/IzobrazevalniprogramRazmerenatrgudelax200712171539x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3027 clean Razmere na trgu dela http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 17 Dec 2007 13:05:00 +0000 Razmere na trgu dela Saharova nagrada in zapuščina A. Saharova http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/15/IzobrazevalniprogramSaharovanagradainzapuscinaASahax200712171455x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2587 clean Saharova nagrada in zapuščina A. Saharova http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 15 Dec 2007 13:05:00 +0000 Saharova nagrada in zapuščina A. Saharova Saharova nagrada in zapuščina A. Saharova http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/14/IzobrazevalniprogramSaharovanagradainzapuscinaASahax200712141527x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2391 clean Saharova nagrada in zapuščina A. Saharova http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 14 Dec 2007 13:05:00 +0000 Saharova nagrada in zapuščina A. Saharova Temelji mednarodnega prava http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/13/IzobrazevalniprogramTemeljimednarodnegapravax200712131529x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3366 clean Temelji mednarodnega prava http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 13 Dec 2007 13:05:00 +0000 Temelji mednarodnega prava Plotin http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/11/Izobrazevalniprogramx200712111528x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2376 clean Plotin http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 11 Dec 2007 13:05:00 +0000 Plotin Učenje komuniciranja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/10/IzobrazevalniprogramUcenjekomuniciranjax200712101555x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2932 clean Učenje komuniciranja http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 10 Dec 2007 13:05:00 +0000 Učenje komuniciranja Znanost, vrednote in družba http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/08/IzobrazevalniprogramZnanostvrednoteindruzbax200712081536x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2551 clean Znanost, vrednote in družba http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 8 Dec 2007 13:05:00 +0000 Znanost, vrednote in družba Kitajska kultura in njegov pomen http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/07/IzobrazevalniprogramKitajskakulturainnjegovpomenx200712071532x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 1794 clean Kitajska kultura in njegov pomen http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 7 Dec 2007 13:05:00 +0000 Kitajska kultura in njegov pomen Svet zabave in igrač http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/06/IzobrazevalniprogramSvetzabaveinigracx200712061529x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2929 clean Svet zabave in igrač http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 6 Dec 2007 13:05:00 +0000 Svet zabave in igrač Manj poznano življenje v Rusiji http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/04/IzobrazevalniprogramManjpoznanozivljenjevRusijix200712041519x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2621 clean Manj poznano življenje v Rusiji http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 4 Dec 2007 13:05:00 +0000 Manj poznano življenje v Rusiji Prešeren in likovna umetnost http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/03/IzobrazevalniprogramPresereninlikovnaumetnostx200712031524x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3355 clean Prešeren in likovna umetnost http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 3 Dec 2007 13:05:00 +0000 Prešeren in likovna umetnost Prof. dr. Borut Geršak v ospredju mednarodne kirurgije srca http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/01/Izobrazevalniprogramx200712011535x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2661 clean Prof. dr. Borut Geršak v ospredju mednarodne kirurgije srca http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 1 Dec 2007 13:05:00 +0000 Prof. dr. Borut Geršak v ospredju mednarodne kirurgije srca Tutankamon na ogled http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/30/IzobrazevalniprogramTutankamonnaogledx200711302039x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3035 clean Tutankamon na ogled http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 30 Nov 2007 13:05:00 +0000 Tutankamon na ogled Jovanovič - Cankar http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/07/Izobrazevalniprispevkix200712071415x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3461 clean Jovanovič - Cankar http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 28 Nov 2007 23:00:00 +0000 Jovanovič - Cankar Podobe Amerike http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/27/IzobrazevalniprogramPodobeAmerikex200711271540x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3240 clean Podobe Amerike http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 27 Nov 2007 13:05:00 +0000 Podobe Amerike Preplet prireditev in kulturnih dejavnosti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/28/IzobrazevalniprogramPrepletprireditevinkulturnihdejavx200711281053x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2599 clean Preplet prireditev in kulturnih dejavnosti http://www.rtvslo.si/podcast Sun, 25 Nov 2007 23:00:00 +0000 Preplet prireditev in kulturnih dejavnosti Povezovanje kultur http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/24/IzobrazevalniprogramPovezovanjekulturx200711241600x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3397 clean Povezovanje kultur http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 24 Nov 2007 13:05:00 +0000 Povezovanje kultur Tutankamon na ogled http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/22/IzobrazevalniprogramTutankamonnaogledx200711221515x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3331 clean Tutankamon na ogled http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 22 Nov 2007 13:05:00 +0000 Tutankamon na ogled Moč vizualnih predstav http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/20/IzobrazevalniprogramMocvizualnihpredstavx200711201529x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3286 clean Moč vizualnih predstav http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 20 Nov 2007 13:05:00 +0000 Moč vizualnih predstav Mozaična oddaja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/19/IzobrazevalniprogramMozaicnaoddajax200711191543x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2881 clean Mozaična oddaja http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 19 Nov 2007 13:05:00 +0000 Mozaična oddaja Evrocentrizem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/17/IzobrazevalniprogramEvrocentrizemx200711171513x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3080 clean Evrocentrizem http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 17 Nov 2007 13:05:00 +0000 Evrocentrizem Izobraževalni program http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/16/Izobrazevalniprogramx200711191439x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3191 clean Izobraževalni program http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 16 Nov 2007 13:05:00 +0000 Izobraževalni program Uresničevanje svojih želja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/15/IzobrazevalniprogramUresnicevanjesvojihzeljax200711160939x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3194 clean Uresničevanje svojih želja http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 15 Nov 2007 13:05:00 +0000 Uresničevanje svojih želja Kako uspeti na trgu dela? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/08/Izobrazevalniprogramx200711081556x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3033 clean Kako uspeti na trgu dela? http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 8 Nov 2007 13:05:00 +0000 Kako uspeti na trgu dela? Angela Davis http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/12/10/IzobrazevalniprogramAngelaDavisx200712101312x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 1270 clean Angela Davis http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 5 Nov 2007 23:00:00 +0000 Angela Davis Medmrežje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/03/IzobrazevalniprogramMedmrezjex200711031523x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3193 clean Medmrežje http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 3 Nov 2007 13:05:00 +0000 Medmrežje Različnost vzgojnih metod http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/11/02/IzobrazevalniprogramRazlicnostvzgojnihmetodx200711021508x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3295 clean Različnost vzgojnih metod http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 2 Nov 2007 13:05:00 +0000 Različnost vzgojnih metod Izdelovanje pip http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/29/IzobrazevalniprogramIzdelovanjepipx200710291643x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3209 clean Izdelovanje pip http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 29 Oct 2007 13:05:00 +0000 Izdelovanje pip Najstarejša vas v Sloveniji http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/30/IzobrazevalniprogramNajstarejsavasvSlovenijix200710301010x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2376 clean Najstarejša vas v Sloveniji http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 26 Oct 2007 22:00:00 +0000 Najstarejša vas v Sloveniji Strip na Slovenskem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/25/IzobrazevalniprogramStripnaslovenskemx200710251516x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3311 clean Strip na Slovenskem http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 25 Oct 2007 12:05:00 +0000 Strip na Slovenskem Zgodnje navajanje na komuniciranje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/22/IzobrazevalniprogramZgodnjenavajanjenakomuniciranjex200710221614x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2820 clean Zgodnje navajanje na komuniciranje http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 22 Oct 2007 12:05:00 +0000 Zgodnje navajanje na komuniciranje Upodobitve ljubljanskih škofov http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/22/Izobrazevalniprogram2010x200710221441x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3253 clean Upodobitve ljubljanskih škofov http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 19 Oct 2007 22:00:00 +0000 Upodobitve ljubljanskih škofov Igranje z zvokom http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/19/IzobrazevalniprogramIgranjezzvokomx200710191315x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3295 clean Igranje z zvokom http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 17 Oct 2007 22:00:00 +0000 Igranje z zvokom Slovenke v fiziki http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/19/IzobrazevalniprogramSlovenkevfizikix200710190859x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3073 clean Slovenke v fiziki http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 10 Oct 2007 22:00:00 +0000 Slovenke v fiziki Nove energetske tehnologije http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/09/IzobrazevalniprogramNoveenergetsketehnologijex200710091608x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3067 clean Nove energetske tehnologije http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 9 Oct 2007 12:05:00 +0000 Nove energetske tehnologije Jederska energija http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/08/IzobrazevalniprogramJederskaenergijax200710081554x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2758 clean Jederska energija http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 8 Oct 2007 12:05:00 +0000 Jederska energija Venci in cesta http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/06/IzobrazevalniprogramVenciincestax200710061537x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3266 clean Venci in cesta http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 6 Oct 2007 12:05:00 +0000 Venci in cesta Socializacija otrok ob novih klasičnih medijih http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/05/IzobrazevalniprogramSocializacijaotrokobnovihklasicnix200710051521x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3261 clean Socializacija otrok ob novih klasičnih medijih http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 5 Oct 2007 12:05:00 +0000 Socializacija otrok ob novih klasičnih medijih Kakšna je strukturno-tektonska karta Slovenije? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/04/IzobrazevalniprogramKaksnajestrukturnotektonskakartax200710041532x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3296 clean Kakšna je strukturno-tektonska karta Slovenije? http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 4 Oct 2007 12:05:00 +0000 Kakšna je strukturno-tektonska karta Slovenije? Mahfouz z zadnjim delom trilogije http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/03/IzobrazevalniprogramMahfouzzzadnjimdelomtrilogijex200710031309x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2209 clean Mahfouz z zadnjim delom trilogije http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 1 Oct 2007 22:00:00 +0000 Mahfouz z zadnjim delom trilogije Medgeneracijsko sožitje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/02/IzobrazevalniprogramMedgeneracijskosozitjex200710021609x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3020 clean Medgeneracijsko sožitje http://www.rtvslo.si/podcast Sun, 30 Sep 2007 22:00:00 +0000 Medgeneracijsko sožitje Machiavelli http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/01/IzobrazevalniprogramMachiavellix200710011603x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3158 clean Machiavelli http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 28 Sep 2007 22:00:00 +0000 Machiavelli "Venci in cesta" Kreslina http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/28/IzobrazevalniprogramVenciincestaKreslinax200709281412x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3452 clean "Venci in cesta" Kreslina http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 26 Sep 2007 22:00:00 +0000 "Venci in cesta" Kreslina Natova skrivna vojska http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/26/IzobrazevalniprogramNatovaskrivnavojskax200709261411x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2647 clean Natova skrivna vojska http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000 Natova skrivna vojska Glasba narodov in narodnosi - Madagaskar http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/25/IzobrazevalniprogramGlasbanarodovinnarodnosiMadagasx200709251437x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3278 clean Glasba narodov in narodnosi - Madagaskar http://www.rtvslo.si/podcast Sun, 23 Sep 2007 22:00:00 +0000 Glasba narodov in narodnosi - Madagaskar Indija, dežela mnogih privlačnosti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/24/IzobrazevalniprogramIndijadezelamnogihprivlacnostix200709241607x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2848 clean Indija, dežela mnogih privlačnosti http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 21 Sep 2007 22:00:00 +0000 Indija, dežela mnogih privlačnosti Slomškov dan http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/22/IzobrazevalniprispevkiSlomskovdanx200709221405x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3175 clean Slomškov dan http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 19 Sep 2007 22:00:00 +0000 Slomškov dan Frida Khalo http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/18/Izobrazevalniprogramx200709181333x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3265 clean Frida Khalo http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 18 Sep 2007 22:00:00 +0000 Frida Khalo Prezrti znanstveniki - prof. dr. Anton Peterlin http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/19/IzobrazevalniprogramPrezrtiznanstvenikiprofdrAntox200709191016x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3107 clean Prezrti znanstveniki - prof. dr. Anton Peterlin http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 17 Sep 2007 22:00:00 +0000 Prezrti znanstveniki - prof. dr. Anton Peterlin Mozaična oddaja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/14/IzobrazevalniprogramMozaicnaoddajax200709141423x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3031 clean Mozaična oddaja http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000 Mozaična oddaja Vzhodni judje in glasbeno izročilo http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/12/IzobrazevalniprogramVzhodnijudjeinglasbenoizrocilox200709121102x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3490 clean Vzhodni judje in glasbeno izročilo http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000 Vzhodni judje in glasbeno izročilo Trubadurji - Glasniki ljubezenskih pisem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/11/IzobrazevalniprogramTrubadurjiGlasnikiljubezenskihpix200709110933x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3421 clean Trubadurji - Glasniki ljubezenskih pisem http://www.rtvslo.si/podcast Sun, 9 Sep 2007 22:00:00 +0000 Trubadurji - Glasniki ljubezenskih pisem Zakaj si ustvarjamo idole http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/10/IzobrazevalniprogramZakajsiustvarjamoidolex200709101215x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3157 clean Zakaj si ustvarjamo idole http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 7 Sep 2007 22:00:00 +0000 Zakaj si ustvarjamo idole E. Condon - preganjani znanstvenik http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/10/IzobrazevalniprogramECondonpreganjaniznanstvenikx200709101215x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3070 clean E. Condon - preganjani znanstvenik http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 6 Sep 2007 22:00:00 +0000 E. Condon - preganjani znanstvenik Učbeniki za umetnostno zgodovino http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/04/Izobrazevalniprogramx200709041529x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3353 clean Učbeniki za umetnostno zgodovino http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 4 Sep 2007 12:05:00 +0000 Učbeniki za umetnostno zgodovino Stopnje otrokovega razvoja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/03/Izobrazevalniprogramx200709031526x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3083 clean Stopnje otrokovega razvoja http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 3 Sep 2007 12:05:00 +0000 Stopnje otrokovega razvoja Bolezni slavnih ljudi - Habzburžani http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/09/03/IzobrazevalniprogramBoleznislavnihljudiHabzburzanix200709031127x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3368 clean Bolezni slavnih ljudi - Habzburžani http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 31 Aug 2007 22:00:00 +0000 Bolezni slavnih ljudi - Habzburžani Temperament španskega flamenca http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/31/IzobrazevalniprogramTemperamentspanskegaflamencax200708311532x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3327 clean Temperament španskega flamenca http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 31 Aug 2007 12:05:00 +0000 Temperament španskega flamenca Mešanje ali povezovanje kultur http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/30/IzobrazevalniprogramMesanjealipovezovanjekulturx200708301522x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3359 clean Mešanje ali povezovanje kultur http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 30 Aug 2007 12:05:00 +0000 Mešanje ali povezovanje kultur Izobraževalni program http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/28/Izobrazevalniprogramx200708281516x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2805 clean Izobraževalni program http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 28 Aug 2007 12:05:00 +0000 Izobraževalni program Risinja Dina http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/10/11/IzobrazevalniprogramRisinjaDinax200710111138x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 1251 clean Risinja Dina http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 27 Aug 2007 22:00:00 +0000 Risinja Dina Interdisciplinirano preučevanje možganov http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/27/IzobrazevalniprogramInterdiscipliniranopreucevanjemozgax200708271522x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3267 clean Interdisciplinirano preučevanje možganov http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 27 Aug 2007 12:05:00 +0000 Interdisciplinirano preučevanje možganov Govorica simbolov 2 http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/25/IzobrazevalniprogramGovoricasimbolov2x200708251518x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3068 clean Govorica simbolov 2 http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 25 Aug 2007 12:05:00 +0000 Govorica simbolov 2 Govorica simbolov 1 http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/24/Izobrazevalniprogramx200708241531x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3213 clean Govorica simbolov 1 http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 24 Aug 2007 12:05:00 +0000 Govorica simbolov 1 Domači vrt http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/23/IzobrazevalniprogramDomacivrtx200708231518x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3423 clean Domači vrt http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 23 Aug 2007 12:05:00 +0000 Domači vrt Izobraževalni program http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/22/Izobrazevalniprogramx200708221519x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3223 clean Izobraževalni program http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 22 Aug 2007 12:05:00 +0000 Izobraževalni program Empirist John Locke http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/21/IzobrazevalniprogramEmpiristJohnLockex200708211554x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2132 clean Empirist John Locke http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 21 Aug 2007 12:05:00 +0000 Empirist John Locke Provansalska trubadurska lirika http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/21/IzobrazevalniprogramProvansalskatrubadurskalirikax200708211228x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3205 clean Provansalska trubadurska lirika http://www.rtvslo.si/podcast Sun, 19 Aug 2007 22:00:00 +0000 Provansalska trubadurska lirika Pesniški portret Milana Jesiha http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/18/IzobrazevalniprogramPesniskiprtretMilanaJesihax200708181512x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2628 clean Pesniški portret Milana Jesiha http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 18 Aug 2007 12:05:00 +0000 Pesniški portret Milana Jesiha Prekmurski Slovenci v ZDA http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/17/IzobrazevalniprogramPrekmurskiSlovencivZDAx200708171546x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3228 clean Prekmurski Slovenci v ZDA http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 17 Aug 2007 12:05:00 +0000 Prekmurski Slovenci v ZDA Ciciban cicido http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/16/Izobrazevalniprogramx200708161522x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3237 clean Ciciban cicido http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 16 Aug 2007 12:05:00 +0000 Ciciban cicido Arhitektura 18. stoletja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/14/Izobrazevalniprogramx200708141520x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3298 clean Arhitektura 18. stoletja http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 14 Aug 2007 13:24:59 +0000 Arhitektura 18. stoletja Dr. Matija Strlič in dr. Maja Kolar http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/13/Izobrazevalniprogramx200708131516x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2963 clean Dr. Matija Strlič in dr. Maja Kolar http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 13 Aug 2007 12:05:00 +0000 Dr. Matija Strlič in dr. Maja Kolar Futurizem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/11/IzobrazevalniprogramFuturizemx200708111512x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3200 clean Futurizem http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 11 Aug 2007 12:05:00 +0000 Futurizem Glasba narodov in narodnosti - dude http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/10/IzobrazevalniprogramGasbanarodovinnarodnostidudex200708101531x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3244 clean Glasba narodov in narodnosti - dude http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 10 Aug 2007 12:05:00 +0000 Glasba narodov in narodnosti - dude Intelektualci - borci za človekove pravice http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/09/IzobrazevalniprogramIntelektualciborcizaclovekoveprx200708091517x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2329 clean Intelektualci - borci za človekove pravice http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 9 Aug 2007 12:05:00 +0000 Intelektualci - borci za človekove pravice Literarni junaki Jelke Reichman http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/07/IzobrazevalniprogramLiterarnijunakiJelkeReichmanx200708071517x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3240 clean Literarni junaki Jelke Reichman http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 7 Aug 2007 12:05:00 +0000 Literarni junaki Jelke Reichman Slovenski impresionisti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/06/IzobrazevalniprogramSlovenskiimpresionistix200708061511x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3252 clean Slovenski impresionisti http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 6 Aug 2007 12:05:00 +0000 Slovenski impresionisti Zamišljene skupnosti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/04/IzobrazevalniprogramZamisljeneskupnostix200708041539x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3219 clean Zamišljene skupnosti http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 4 Aug 2007 12:05:00 +0000 Zamišljene skupnosti Francoski simbolizem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/03/IzobrazevalniprogramFrancoskisimbolizemx200708031519x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3450 clean Francoski simbolizem http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 3 Aug 2007 12:05:00 +0000 Francoski simbolizem Mozaična oddaja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/08/02/IzobrazevalniprogramMozaicnaoddajax200708021536x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3400 clean Mozaična oddaja http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 2 Aug 2007 12:05:00 +0000 Mozaična oddaja Umetnost ljubezni http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/07/31/IzobrazevalniprogramUmetnostljubeznix200707311601x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2450 clean Umetnost ljubezni http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 31 Jul 2007 12:05:00 +0000 Umetnost ljubezni Glasba narodov in narodnosti - Tajvan http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/07/30/IzobrazevalniprogramGlasbanarodovinnarodnostiTajvanx200707301523x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 3382 clean Glasba narodov in narodnosti - Tajvan http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 30 Jul 2007 12:05:00 +0000 Glasba narodov in narodnosti - Tajvan 100 let rojstva Fride Kahlo http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/07/28/Izobrazevalniprogram100letrojstvaFrideKahlox200707281553x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2864 clean 100 let rojstva Fride Kahlo http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 28 Jul 2007 12:05:00 +0000 100 let rojstva Fride Kahlo Zapuščina velikih mislecov - J.M Keynes http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2007/07/27/Izobrazevalniprogramx200707271510x100000x1x1x.mp3 RTVSLO – Ars 2804 clean Zapuščina velikih mislecov - J.M Keynes http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 27 Jul 2007 12:05:00 +0000 Zapuščina velikih mislecov - J.M Keynes RTVSLO – Ars no RTV, MMC, 678132 radio.podcast@rtvslo.si MMC RTV sl Sat, 5 Jan 2008 13:05:00 +0000 http://www.rtvslo.si/podcast webmaster@rtvslo.si (Webmaster) Sat, 5 Jan 2008 13:05:00 +0000 Izobraževalni program