News & Politics (C) RTVSLO 2017 http://www.rtvslo.si/podcast Omizje http://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/omizje_pc.jpg Rešitve iz politične krize http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/06/30/Resitveizpoliticnekrizex201106300759x700000x351x413x.mp4 SLO1 3978 clean Rešitve iz politične krize http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 29 Jun 2011 21:20:00 +0000 Rešitve iz politične krize Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/06/23/Omizjex201106230653x700000x351x413x.mp4 SLO1 4352 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 21 Jun 2011 22:00:00 +0000 Omizje Nove narodne skupnosti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/06/16/Novenarodneskupnostix201106160622x700000x351x413x.mp4 SLO1 4407 clean Nove narodne skupnosti http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 15 Jun 2011 21:05:00 +0000 Nove narodne skupnosti Kako do vzpona slovenskega gospodarstva http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/06/02/Kakodovzponaslovenskegagospodarstvax201106020625x700000x351x413x.mp4 SLO1 4690 clean Kako do vzpona slovenskega gospodarstva http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 1 Jun 2011 21:05:00 +0000 Kako do vzpona slovenskega gospodarstva Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/05/26/Omizjex201105260626x700000x351x413x.mp4 SLO1 4404 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 25 May 2011 21:05:00 +0000 Omizje Je na koncu tunela luč? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/05/19/Jenakoncutunelalucx201105190643x700000x351x413x.mp4 SLO1 4278 clean Je na koncu tunela luč? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 17 May 2011 22:00:00 +0000 Je na koncu tunela luč? Čigav bo Mercator? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/05/05/CigavboMercatorx201105051016x700000x351x413x.mp4 SLO1 4262 clean Čigav bo Mercator? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 4 May 2011 21:05:00 +0000 Čigav bo Mercator? Referendumski cunami - demokracija ali farsa? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/04/21/Referrendumskicunamidemokracijaalifarsax201104210628x700000x351x413x.mp4 SLO1 4546 clean Referendumski cunami - demokracija ali farsa? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 20 Apr 2011 21:05:00 +0000 Referendumski cunami - demokracija ali farsa? Slovenska kinematografija http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/04/07/Slovenskakinematografijax201104070805x700000x351x413x.mp4 SLO1 4093 clean Slovenska kinematografija http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 6 Apr 2011 21:00:00 +0000 Slovenska kinematografija Branje 21. stoletja: e-knjiga in prevajanje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/03/31/Branje21stoletjaeknjigainprevajanjex201103310627x700000x351x413x.mp4 SLO1 4232 clean Branje 21. stoletja: e-knjiga in prevajanje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 29 Mar 2011 22:00:00 +0000 Branje 21. stoletja: e-knjiga in prevajanje Težave slovenskega smučanja http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/03/24/Tezaveslovenskegasmucanjax201103240623x700000x351x413x.mp4 SLO1 4399 clean Težave slovenskega smučanja http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 23 Mar 2011 22:05:00 +0000 Težave slovenskega smučanja Obrtniki na cesti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/03/17/Obrtnikinacestix201103170658x700000x351x413x.mp4 SLO1 4282 clean Obrtniki na cesti http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 15 Mar 2011 23:00:00 +0000 Obrtniki na cesti Izzivi podjetij in izzivi Slovenije http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/03/03/IzzivipodjetijinizziviSlovenijex201103030633x700000x351x413x.mp4 SLO1 4072 clean Izzivi podjetij in izzivi Slovenije http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 2 Mar 2011 22:05:00 +0000 Izzivi podjetij in izzivi Slovenije Ogledalo OECD http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/02/24/OgledaloOECDx201102240656x700000x351x413x.mp4 SLO1 4368 clean Ogledalo OECD http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000 Ogledalo OECD Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/02/17/Omizjex201102170703x700000x351x413x.mp4 SLO1 4189 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 17 Feb 2011 05:52:54 +0000 Omizje Gospodarske reforme med željami in stvarnostjo http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/02/03/Gospodarskereformemedzeljamiinstvarnostjox201102030636x700000x351x413x.mp4 SLO1 4382 clean Gospodarske reforme med željami in stvarnostjo http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 2 Feb 2011 22:05:00 +0000 Gospodarske reforme med željami in stvarnostjo Ali Slovenija potrebuje mesijo ali drugo republiko? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/01/27/AliSlovenijapotrebujemesijoalidrugorepublikox201101270638x700000x351x413x.mp4 SLO1 4243 clean Ali Slovenija potrebuje mesijo ali drugo republiko? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 26 Jan 2011 22:05:00 +0000 Ali Slovenija potrebuje mesijo ali drugo republiko? Porod na domu: Nevarnost ali pravica http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2011/01/06/PorodnadomuNevarnostalipravicax201101060628x700000x351x413x.mp4 SLO1 3897 clean Porod na domu: Nevarnost ali pravica http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 5 Jan 2011 22:05:00 +0000 Porod na domu: Nevarnost ali pravica 2010 - leto streznitve http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/12/23/2010letostreznitvex201012230657x700000x351x413x.mp4 SLO1 4224 clean 2010 - leto streznitve http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 21 Dec 2010 23:00:00 +0000 2010 - leto streznitve Po Cancunu http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/12/16/PoCancunux201012160625x700000x351x413x.mp4 SLO1 4224 clean Po Cancunu http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 15 Dec 2010 22:25:00 +0000 Po Cancunu Brezplačno kosilo za vse? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/12/02/Brezplacnokosilozavsex201012020605x700000x351x413x.mp4 SLO1 4221 clean Brezplačno kosilo za vse? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 1 Dec 2010 22:35:00 +0000 Brezplačno kosilo za vse? Slovenija, arheološka vroča točka http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/11/25/Slovenijaarheoloskavrocatockax201011250631x700000x351x413x.mp4 SLO1 4192 clean Slovenija, arheološka vroča točka http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 24 Nov 2010 22:15:00 +0000 Slovenija, arheološka vroča točka S podjetniki iz krize http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/11/18/Spodjetnikiizkrizex201011180706x700000x351x413x.mp4 SLO1 4137 clean S podjetniki iz krize http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 16 Nov 2010 23:00:00 +0000 S podjetniki iz krize Lepa priložnost? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/11/04/Lepapriloznostx201011040634x700000x351x413x.mp4 SLO1 4086 clean Lepa priložnost? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 3 Nov 2010 22:15:00 +0000 Lepa priložnost? Kdo se boji islama? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/10/28/Kdosebojiislamax201010280606x700000x351x413x.mp4 SLO1 4277 clean Kdo se boji islama? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 27 Oct 2010 21:45:00 +0000 Kdo se boji islama? Polje, kdo bo tebe ljubil? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/10/21/Poljekdobotebeljubilx201010210628x700000x351x413x.mp4 SLO1 4159 clean Polje, kdo bo tebe ljubil? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 20 Oct 2010 21:20:00 +0000 Polje, kdo bo tebe ljubil? Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/10/07/Omizjex201010070636x700000x351x413x.mp4 SLO1 4097 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 5 Oct 2010 22:00:00 +0000 Omizje Blagovne znamke - kje ste? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/09/30/Blagovneznamkekjestex201009300632x700000x351x413x.mp4 SLO1 4318 clean Blagovne znamke - kje ste? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 29 Sep 2010 21:20:00 +0000 Blagovne znamke - kje ste? Vse več bolnikov, a vse manj zdravnikov http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/09/23/Vsevecbolnikovavsemanjzdravnikovx201009230641x700000x351x413x.mp4 SLO1 4352 clean Vse več bolnikov, a vse manj zdravnikov http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 21 Sep 2010 22:00:00 +0000 Vse več bolnikov, a vse manj zdravnikov Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/09/16/Omizjex201009160620x700000x351x413x.mp4 SLO1 4406 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 15 Sep 2010 21:15:00 +0000 Omizje Bolehamo ljudje ali sistem? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/07/01/Bolehamoljudjealisistemx201007010754x700000x351x413x.mp4 SLO1 4306 clean Bolehamo ljudje ali sistem? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 30 Jun 2010 21:30:00 +0000 Bolehamo ljudje ali sistem? Zaton menedžerskih odkupov? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/06/24/Zatonmenedzerskihodkupovx201006240641x700000x351x413x.mp4 SLO1 4202 clean Zaton menedžerskih odkupov? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 22 Jun 2010 22:00:00 +0000 Zaton menedžerskih odkupov? Zeleno, ki te ljubim zeleno http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/06/17/Zelenokiteljubimzelenox201006170700x700000x351x413x.mp4 SLO1 4305 clean Zeleno, ki te ljubim zeleno http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 15 Jun 2010 22:00:00 +0000 Zeleno, ki te ljubim zeleno O upokojevanju in zaposlovanju po novem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/06/03/Oupokojevanjuinzaposlovanjuponovemx201006030606x700000x351x418x.mp4 SLO1 4313 clean O upokojevanju in zaposlovanju po novem http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 2 Jun 2010 21:15:00 +0000 O upokojevanju in zaposlovanju po novem Otroci s posebnimi potrebami http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/05/27/Omizjex201005270617x700000x351x418x.mp4 SLO1 4307 clean Otroci s posebnimi potrebami http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 26 May 2010 21:15:00 +0000 Otroci s posebnimi potrebami Grška oda radosti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/05/20/Grskaodaradostix201005200620x700000x351x418x.mp4 SLO1 4162 clean Grška oda radosti http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 19 May 2010 21:15:00 +0000 Grška oda radosti Slovenija gre naprej...? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/05/06/Slovenijagrenaprejx201005060646x700000x351x418x.mp4 SLO1 4225 clean Slovenija gre naprej...? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 4 May 2010 22:00:00 +0000 Slovenija gre naprej...? "Revolucija" na trgu dela http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/04/29/Revolucijanatrgudelax201004290514x700000x351x418x.mp4 SLO1 4248 clean "Revolucija" na trgu dela http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 28 Apr 2010 21:20:00 +0000 "Revolucija" na trgu dela Mesto Slovenija http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/04/22/Omizjex201004220614x700000x351x418x.mp4 SLO1 4390 clean Mesto Slovenija http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 21 Apr 2010 21:15:00 +0000 Mesto Slovenija Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/04/08/Omizjex201004080625x700000x351x418x.mp4 SLO1 4333 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 7 Apr 2010 21:30:00 +0000 Omizje Kako naprej? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/04/01/Kakonaprejx201004010659x700000x351x418x.mp4 SLO1 4289 clean Kako naprej? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000 Kako naprej? Demoklejev meč nad slovenskimi bankami http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/03/25/Demoklejevmecnadslovenskimibankamix201003250634x700000x351x418x.mp4 SLO1 4278 clean Demoklejev meč nad slovenskimi bankami http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 24 Mar 2010 22:20:00 +0000 Demoklejev meč nad slovenskimi bankami Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/03/04/Omizjex201003040649x700000x351x418x.mp4 SLO1 4382 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 3 Mar 2010 22:10:00 +0000 Omizje Je na koncu tunela luč http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/02/28/Jenakoncutunelalucx201002282047x700000x351x418x.mp4 SLO1 4319 clean Je na koncu tunela luč http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 23 Feb 2010 23:00:00 +0000 Je na koncu tunela luč Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/03/11/OmizjeNA17022010x201003111516x700000x351x418x.mp4 SLO1 4093 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 16 Feb 2010 23:00:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/02/04/Omizjex201002040707x700000x351x418x.mp4 SLO1 4214 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 3 Feb 2010 22:05:00 +0000 Omizje Novi svet http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/01/28/Novisvetx201001280528x700000x351x418x.mp4 SLO1 4292 clean Novi svet http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 27 Jan 2010 22:15:00 +0000 Novi svet Stečaji - Zlata jama dobrih zaslužkov http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/01/21/StecajiZlatajamadobrihzasluzkovx201001210636x700000x351x418x.mp4 SLO1 4457 clean Stečaji - Zlata jama dobrih zaslužkov http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 19 Jan 2010 23:00:00 +0000 Stečaji - Zlata jama dobrih zaslužkov Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2010/01/07/Omizjex201001070630x700000x351x418x.mp4 SLO1 4240 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 6 Jan 2010 22:05:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/12/31/Omizjex200912310556x700000x351x418x.mp4 SLO1 4233 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 30 Dec 2009 22:05:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/12/24/Omizjex200912240622x700000x351x418x.mp4 SLO1 4246 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 23 Dec 2009 22:05:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/12/10/Omizjex200912100650x700000x351x418x.mp4 SLO1 4273 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 8 Dec 2009 23:00:00 +0000 Omizje Kriza in trg nepremičnin http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/12/03/Krizaintrgnepremicninx200912030618x700000x351x418x.mp4 SLO1 4217 clean Kriza in trg nepremičnin http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 2 Dec 2009 22:10:00 +0000 Kriza in trg nepremičnin Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/11/26/Omizjex200911260642x700000x351x418x.mp4 SLO1 4167 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/11/19/Omizjex200911190711x700000x351x418x.mp4 SLO1 4193 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 17 Nov 2009 23:00:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/11/05/Omizjex200911050604x700000x351x418x.mp4 SLO1 4241 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 4 Nov 2009 22:10:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/10/29/Omizjex200910290527x700000x351x418x.mp4 SLO1 4246 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 28 Oct 2009 22:05:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/10/22/Omizjex200910220706x700000x351x418x.mp4 SLO1 4316 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 20 Oct 2009 22:00:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/10/08/Omizjex200910080524x700000x351x418x.mp4 SLO1 4307 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 7 Oct 2009 21:10:00 +0000 Omizje O družinskem zakoniku http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/10/01/Odruzinskemzakonikux200910010639x700000x351x418x.mp4 SLO1 4110 clean O družinskem zakoniku http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 30 Sep 2009 21:20:00 +0000 O družinskem zakoniku Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/09/24/Omizjex200909240615x700000x351x418x.mp4 SLO1 3765 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 23 Sep 2009 21:10:00 +0000 Omizje Kje vzeti? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/09/17/Kjevzetix200909170555x700000x351x418x.mp4 SLO1 4300 clean Kje vzeti? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000 Kje vzeti? Čigava je glasba? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/09/03/Cigavajeglasbax200909030625x700000x351x418x.mp4 SLO1 4227 clean Čigava je glasba? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 1 Sep 2009 22:00:00 +0000 Čigava je glasba? Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/06/25/Omizjex200906251219x700000x351x418x.mp4 SLO1 4145 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 24 Jun 2009 20:50:00 +0000 Omizje Mladi in droga http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/06/18/Mladiindrogax200906180646x700000x351x418x.mp4 SLO1 4250 clean Mladi in droga http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 16 Jun 2009 22:00:00 +0000 Mladi in droga Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/06/04/Omizjex200906041006x700000x351x418x.mp4 SLO1 4309 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 2 Jun 2009 22:00:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/05/28/Omizjex200905280655x700000x351x418x.mp4 SLO1 4224 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 27 May 2009 21:10:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/05/21/Omizjex200905210658x700000x351x418x.mp4 SLO1 4255 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 19 May 2009 22:00:00 +0000 Omizje Ustanoviti ministerstvo za kulturo? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/05/07/Ustanovitiministerstvozakulturox200905070640x700000x351x418x.mp4 SLO1 4228 clean Ustanoviti ministerstvo za kulturo? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 6 May 2009 21:15:00 +0000 Ustanoviti ministerstvo za kulturo? Pet let življenja v EU http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/04/30/PetletzivljenjavEUx200904300526x700000x351x418x.mp4 SLO1 4371 clean Pet let življenja v EU http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 29 Apr 2009 21:10:00 +0000 Pet let življenja v EU Nacionalni interes - skrb ali le opravičilo? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/04/23/Nacionalniinteresskrbalileopravicilox200904230725x700000x351x418x.mp4 SLO1 4299 clean Nacionalni interes - skrb ali le opravičilo? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 22 Apr 2009 21:15:00 +0000 Nacionalni interes - skrb ali le opravičilo? Koliko javnega še? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/04/16/Kolikojavnegasex200904160616x700000x351x418x.mp4 SLO1 4312 clean Koliko javnega še? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 15 Apr 2009 21:30:00 +0000 Koliko javnega še? Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/04/02/Omizjex200904020644x700000x351x418x.mp4 SLO1 4163 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 1 Apr 2009 21:10:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/03/26/Omizjex200903260628x700000x351x418x.mp4 SLO1 4198 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 25 Mar 2009 22:10:00 +0000 Omizje Priložnost za Slovenski turizem http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/03/19/PriloznostzaSlovenskiturizemx200903190655x700000x351x418x.mp4 SLO1 4269 clean Priložnost za Slovenski turizem http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 17 Mar 2009 23:00:00 +0000 Priložnost za Slovenski turizem Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/03/05/Omizjex200903050602x700000x351x418x.mp4 SLO1 4269 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 3 Mar 2009 23:00:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/02/26/Omizjex200902260547x700000x351x418x.mp4 SLO1 4451 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 25 Feb 2009 22:30:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/02/19/Omizjex200902190655x700000x351x418x.mp4 SLO1 4266 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 18 Feb 2009 22:10:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/02/05/Omizjex200902050603x700000x351x418x.mp4 SLO1 4393 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 5 Feb 2009 06:03:44 +0000 Omizje Strukturna brezposelnost http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/01/29/Omizjex200901290701x700000x351x418x.mp4 SLO1 4137 clean Strukturna brezposelnost http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 28 Jan 2009 22:10:00 +0000 Strukturna brezposelnost Na cesti http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/01/22/Nacestix200901220658x700000x351x418x.mp4 SLO1 4328 clean Na cesti http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 21 Jan 2009 22:05:00 +0000 Na cesti Umetniki na začasnem delu v tujini http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2009/01/08/Umetnikinazacasnemdeluvtujinix200901080745x700000x351x418x.mp4 SLO1 4218 clean Umetniki na začasnem delu v tujini http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 7 Jan 2009 22:05:00 +0000 Umetniki na začasnem delu v tujini Nacionalni interes http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/12/18/Nacionalniinteresx200812180722x700000x351x418x.mp4 SLO1 4286 clean Nacionalni interes http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 17 Dec 2008 22:20:00 +0000 Nacionalni interes Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/12/04/Omizjex200812040704x700000x351x418x.mp4 SLO1 4233 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 3 Dec 2008 22:10:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/11/27/Omizjex200811270632x700000x351x418x.mp4 SLO1 4339 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 26 Nov 2008 22:10:00 +0000 Omizje Kdo bo ostal brez dela? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/11/20/Kdoboostalbrezdelax200811200716x700000x351x418x.mp4 SLO1 4253 clean Kdo bo ostal brez dela? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 18 Nov 2008 23:00:00 +0000 Kdo bo ostal brez dela? Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/11/07/Omizjex200811071447x700000x351x418x.mp4 SLO1 4286 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 4 Nov 2008 23:00:00 +0000 Omizje Bodo stanovanja res cenejša? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/10/30/Omizjebodostanovanjarescenejsax200810300609x700000x351x418x.mp4 SLO1 3609 clean Bodo stanovanja res cenejša? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 29 Oct 2008 22:10:00 +0000 Bodo stanovanja res cenejša? Zdravstvo: Reforma ali razpad? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/10/23/Zdravstvoreformaalirazpadx200810230619x700000x351x418x.mp4 SLO1 4266 clean Zdravstvo: Reforma ali razpad? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 22 Oct 2008 21:15:00 +0000 Zdravstvo: Reforma ali razpad? Ameriški finančni zlom http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/10/09/Ameriskifinancnizlomx200810090824x700000x351x418x.mp4 SLO1 4373 clean Ameriški finančni zlom http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 7 Oct 2008 22:00:00 +0000 Ameriški finančni zlom Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/10/02/Omizjex200810020832x450000x400x300x.mp4 SLO1 4334 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 1 Oct 2008 21:20:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/09/25/Omizjex200809250703x700000x351x418x.mp4 SLO1 4275 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 23 Sep 2008 22:00:00 +0000 Omizje O Ljubljani in drugih slovenskih mestih http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/09/18/OLjubljaniindrugihslovenskihmestihx200809180728x700000x351x418x.mp4 SLO1 4330 clean O Ljubljani in drugih slovenskih mestih http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 17 Sep 2008 21:20:00 +0000 O Ljubljani in drugih slovenskih mestih Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/09/04/Omizjex200809040742x700000x351x418x.mp4 SLO1 4282 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 3 Sep 2008 21:30:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/06/25/Omizjex200806252328x450000x384x288x.mp4 SLO1 4237 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 25 Jun 2008 21:17:57 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/06/19/Omizjex200806190707x450000x400x300x.mp4 SLO1 4285 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 18 Jun 2008 21:25:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/05/29/Omizjex200805290726x450000x400x300x.mp4 SLO1 4308 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 28 May 2008 21:15:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/05/15/Omizjex200805150825x450000x400x300x.mp4 SLO1 4148 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 14 May 2008 21:10:00 +0000 Omizje Omizje http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/05/08/Omizjex200805080738x450000x400x300x.mp4 SLO1 4204 clean Omizje http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 7 May 2008 21:05:00 +0000 Omizje Omizje: Elan med čustvi, politiko in ekonomijo http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2008/05/01/OmizjeElanmedcustvipolitikoinekonomijox200805011220x450000x400x300x.mp4 SLO1 4362 clean Omizje: Elan med čustvi, politiko in ekonomijo http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 30 Apr 2008 21:20:00 +0000 Omizje: Elan med čustvi, politiko in ekonomijo SLO1 no RTV, MMC info@rtvslo.si MMC RTV sl Wed, 29 Jun 2011 21:20:00 +0000 http://www.rtvslo.si/podcast webmaster@rtvslo.si (Webmaster) Wed, 29 Jun 2011 21:20:00 +0000 Omizje