News & Politics (C) RTVSLO 2017 Radijska Tribuna je polurna oddaja vsak ponedeljek, sredo in četrtek, v kateri skupaj z gosti obravnavamo aktualne politične, gospodarske in socialne teme. Velikokrat poiščemo rešitve tudi za težave poslušalk in poslušalcev. http://www.rtvslo.si/podcast Radijska tribuna http://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/139089468/radijskatribuna_3_pc.jpg Izbira študija je pomembna odločitev dijakov, zato je pred vpisom koristno pridobiti čim več informacij o pogojih in poteku študija, pa tudi o zaposljivosti po končanem študiju. Kaj ponuja mariborska univerza, na kaj tukajšnji študentje opozarjajo bodoče bruce in katerih rokov ne smejo spregledati – o tem smo govorili v Radijski tribuni. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/02/14/Izbiratudija1655401.mp3 RAMB 1581 clean Izbira študija je pomembna odločitev dijakov, zato je pred vpisom koristno pridobiti čim več informacij o pogojih in poteku študija, pa tudi o zaposljivosti po končanem študiju. Kaj ponuja mariborska univerza, na kaj tukajšnji študentje opozarjajo bodoče bruce in katerih rokov ne smejo spregledati – o tem smo govorili v Radijski tribuni. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 14 Feb 2019 08:57:24 +0000 Izbira študija Kje nadaljevati izobraževanje, je vprašanje, ki si ga pred informativnimi dnevi postavljajo vsi, ki končujejo osnovno ali srednjo šolo. V Radijski tribuni smo govorili o srednješolskem izobraževanju – na kaj vse naj bodo devetošolci pozorni v petek in soboto na informativnih dnevih, kaj vse je dobro pri odločitvi upoštevati in kateri so najbolj iskani poklici in poklici prihodnosti? Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/02/13/Srednjeolskoizobraevanjeininformativnidnevi1654985.mp3 RAMB 1819 clean Kje nadaljevati izobraževanje, je vprašanje, ki si ga pred informativnimi dnevi postavljajo vsi, ki končujejo osnovno ali srednjo šolo. V Radijski tribuni smo govorili o srednješolskem izobraževanju – na kaj vse naj bodo devetošolci pozorni v petek in soboto na informativnih dnevih, kaj vse je dobro pri odločitvi upoštevati in kateri so najbolj iskani poklici in poklici prihodnosti? Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 13 Feb 2019 09:01:19 +0000 Srednješolsko izobraževanje in informativni dnevi Gosta Radijske tribune sta bila sekretar območne organizacije Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek in generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun. Spregovorila sta o razmerah, s katerimi se pri svojem delu soočajo humanitarne organizacije in prostovoljci. Je ob gospodarskih kazalcih in dobičku revščine v Podravju res manj? Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/02/12/RevinavPodravju1654623.mp3 RAMB 1609 clean Gosta Radijske tribune sta bila sekretar območne organizacije Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek in generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun. Spregovorila sta o razmerah, s katerimi se pri svojem delu soočajo humanitarne organizacije in prostovoljci. Je ob gospodarskih kazalcih in dobičku revščine v Podravju res manj? Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 12 Feb 2019 08:57:39 +0000 Revščina v Podravju S protikadilsko zakonodajo in drugimi ukrepi se število kadilcev pri nas zmanjšuje. Vseeno pa je raba tobaka še vedno med najpogostejšimi vzroki raka in smrti. V Radijski tribuni smo postavili v središče načine za opuščanje kajenja in učinkovitost že sprejetih protitobačnih ukrepov. Slišali ste tudi, kateri novi tovrstni ukrepi bodo uvedeni kmalu. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/02/07/Ukrepizaomejevanjekajenja1652840.mp3 RAMB 1656 clean S protikadilsko zakonodajo in drugimi ukrepi se število kadilcev pri nas zmanjšuje. Vseeno pa je raba tobaka še vedno med najpogostejšimi vzroki raka in smrti. V Radijski tribuni smo postavili v središče načine za opuščanje kajenja in učinkovitost že sprejetih protitobačnih ukrepov. Slišali ste tudi, kateri novi tovrstni ukrepi bodo uvedeni kmalu. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 7 Feb 2019 08:30:00 +0000 Ukrepi za omejevanje kajenja V Radijsko tribuno smo znova povabili zastopnico pacientovih pravic Adelo Postružnik. Oddajo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/02/06/Zastopnicapacientovihpravic1652386.mp3 RAMB 1520 clean V Radijsko tribuno smo znova povabili zastopnico pacientovih pravic Adelo Postružnik. Oddajo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 6 Feb 2019 09:25:41 +0000 Zastopnica pacientovih pravic Nevladne organizacije iz Maribora še vedno čakajo na letošnje razpise občine, na katerih bodo lahko kandidirale za sredstva. Že nekaj let pogodbe dobivajo sredi leta, zato projekte lahko izvajajo šele jeseni. Ali bo letos drugače? O tem, kakšne težave imajo zaradi poznih razpisov s področja kulture, mladine, sociale in športa, je z gosti v Radijski tribuni spregovorila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/02/05/Kdajbodolahkonevladneorganizacijekandidiralezasredstva1651963.mp3 RAMB 1579 clean Nevladne organizacije iz Maribora še vedno čakajo na letošnje razpise občine, na katerih bodo lahko kandidirale za sredstva. Že nekaj let pogodbe dobivajo sredi leta, zato projekte lahko izvajajo šele jeseni. Ali bo letos drugače? O tem, kakšne težave imajo zaradi poznih razpisov s področja kulture, mladine, sociale in športa, je z gosti v Radijski tribuni spregovorila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 5 Feb 2019 08:59:50 +0000 Kdaj bodo lahko nevladne organizacije kandidirale za sredstva? Tokratna Radijska tribuna nosi predznak povezanosti z evropskimi projekti. V njej smo gostili dr. Ivana Žagarja, predsednik razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije in župana Slovenske Bistrice. Govorili smo o zmanjševanju razvojnih zaostankov pri nas, pa tudi o spoznanju, da nam povzroča številne razvojne težave prav dejstvo, da slovenski politiki ni uspelo oblikovati regionalne razdelitve države. O posledicah tega govorijo v zadnjem obdobju celo tisti, ki so regionalni razdelitvi pred nedavnim še nasprotovali … Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/31/Dr.Ivanagarpredsednikrazvojnegasvetavzhodnekohezijskeregije1649913.mp3 RAMB 1763 clean Tokratna Radijska tribuna nosi predznak povezanosti z evropskimi projekti. V njej smo gostili dr. Ivana Žagarja, predsednik razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije in župana Slovenske Bistrice. Govorili smo o zmanjševanju razvojnih zaostankov pri nas, pa tudi o spoznanju, da nam povzroča številne razvojne težave prav dejstvo, da slovenski politiki ni uspelo oblikovati regionalne razdelitve države. O posledicah tega govorijo v zadnjem obdobju celo tisti, ki so regionalni razdelitvi pred nedavnim še nasprotovali … Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 31 Jan 2019 09:00:00 +0000 Dr. Ivan Žagar, predsednik razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije V začetku leta je treba izpolniti nekatere davčne obveznosti. V Radijski tribuni smo spomnili na napovedi in zahtevke, ki jih je treba vložiti pri Fursu konec januarja in v februarju. Pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/30/Davneobveznosti1649499.mp3 RAMB 1580 clean V začetku leta je treba izpolniti nekatere davčne obveznosti. V Radijski tribuni smo spomnili na napovedi in zahtevke, ki jih je treba vložiti pri Fursu konec januarja in v februarju. Pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 30 Jan 2019 09:31:47 +0000 Davčne obveznosti V oddaji smo govorili o javnih delih in o tem, zakaj je letos za to namenjenega precej manj denarja kot lani, pa tudi o brezposelnosti in o potrebah po delavcih na trgu dela. Pripravil Aleks Horvat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/29/Javnadela1649069.mp3 RAMB 1588 clean V oddaji smo govorili o javnih delih in o tem, zakaj je letos za to namenjenega precej manj denarja kot lani, pa tudi o brezposelnosti in o potrebah po delavcih na trgu dela. Pripravil Aleks Horvat. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 29 Jan 2019 08:58:27 +0000 Javna dela V Radijski tribuni Smo govorili o okoljevarstvenem dovoljenju za Magno, ki je bilo izdano ob koncu prejšnjega leta, a še zmeraj ni pravnomočno. Nanj se je namreč pritožila organizacija ROVO. Skušali Smo razjasniti, kaj to pomeni za Magno, kaj za druge potencialne investitorje v Sloveniji in zakaj se prav pri tem investitorju zapleta čisto na vsakem koraku. Oddajo je pripravil Aleks Horvat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/24/OkoljevarstvenodovoljenjezaMagno1647168.mp3 RAMB 3278 clean V Radijski tribuni Smo govorili o okoljevarstvenem dovoljenju za Magno, ki je bilo izdano ob koncu prejšnjega leta, a še zmeraj ni pravnomočno. Nanj se je namreč pritožila organizacija ROVO. Skušali Smo razjasniti, kaj to pomeni za Magno, kaj za druge potencialne investitorje v Sloveniji in zakaj se prav pri tem investitorju zapleta čisto na vsakem koraku. Oddajo je pripravil Aleks Horvat. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 24 Jan 2019 07:24:46 +0000 Okoljevarstveno dovoljenje za Magno Oddaja je poteka z mariborske osrednje tržnice, z Vodnikovega trga. Na njej vztrajajo s prodajo zdaj le najbolj trpežni branjevci, mlečno-mesnemu paviljonu pa so zaradi odpovedi najema šteti meseci. Zakaj so načrti za postavitev platnene strehe na tej tržnici obležali nekje na toplem, v predalu, in kakšne rešitve obljublja nova mestna oblast ? Prisluhnite Katarini Klep Černejšek in gostom. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/23/KaknabousodatrnicevMariboru1646792.mp3 RAMB 1723 clean Oddaja je poteka z mariborske osrednje tržnice, z Vodnikovega trga. Na njej vztrajajo s prodajo zdaj le najbolj trpežni branjevci, mlečno-mesnemu paviljonu pa so zaradi odpovedi najema šteti meseci. Zakaj so načrti za postavitev platnene strehe na tej tržnici obležali nekje na toplem, v predalu, in kakšne rešitve obljublja nova mestna oblast ? Prisluhnite Katarini Klep Černejšek in gostom. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 23 Jan 2019 09:01:21 +0000 Kakšna bo usoda tržnice v Mariboru ? Mariborska občina bo letos energetsko sanirala 24 javnih stavb, med njimi 11 osnovnih šol in 10 vrtcev. V oddaji smo poskušali izvedeti kdaj bodo na vrsti tiste šole, ki so tokrat izpadle s seznama za energetsko obnovo. Pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/22/Energetskosaniranjeolinvrtcev1646318.mp3 RAMB 1645 clean Mariborska občina bo letos energetsko sanirala 24 javnih stavb, med njimi 11 osnovnih šol in 10 vrtcev. V oddaji smo poskušali izvedeti kdaj bodo na vrsti tiste šole, ki so tokrat izpadle s seznama za energetsko obnovo. Pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 22 Jan 2019 09:01:02 +0000 Energetsko saniranje šol in vrtcev Pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile postaja za delodajalce vse večji izziv. V Radijski tribuni tokrat o tem, kakko to rešujejo v praksi in kakšne rešitve si želijo na dolgi rok, govorili pa smo tudi o tem, kaj bi zanje prinesla predlagana sprememba statusa upokojencev, po kateri bi ti lahko delali tudi po upokojitvi in ob tem prejemali polno pokojnino. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/17/Kjebomoiskalidelavce1644609.mp3 RAMB 1743 clean Pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile postaja za delodajalce vse večji izziv. V Radijski tribuni tokrat o tem, kakko to rešujejo v praksi in kakšne rešitve si želijo na dolgi rok, govorili pa smo tudi o tem, kaj bi zanje prinesla predlagana sprememba statusa upokojencev, po kateri bi ti lahko delali tudi po upokojitvi in ob tem prejemali polno pokojnino. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 17 Jan 2019 08:30:00 +0000 Kje bomo iskali delavce? V Radijski tribuni smo postavili v središče prenovo Kardeljeve ceste v Mariboru. Ali so številni otoki z zavoji in ovinki posrečena rešitev za umirjanje prometa in kaj pravijo bližnji stanovalci in kaj odgovorni na občini. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/16/PrenovljenaKardeljevacestavMariboru1644106.mp3 RAMB 1630 clean V Radijski tribuni smo postavili v središče prenovo Kardeljeve ceste v Mariboru. Ali so številni otoki z zavoji in ovinki posrečena rešitev za umirjanje prometa in kaj pravijo bližnji stanovalci in kaj odgovorni na občini. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 16 Jan 2019 08:30:00 +0000 Prenovljena Kardeljeva cesta v Mariboru Slovenija je sredi velikih investicijskih vlaganj v železniško infrastrukturo. Spomladi se bo začela tudi nadgradnja železniškega vozlišča na Pragerskem. Dolgo in težko pričakovana investicija pa je nočna mora družin Furek in Šinkovec. Zakaj ju bo država razlastninila in kaj ju čaka – ne le v času gradnje, pač pa tudi po njej –, smo skušali izvedeti neposredno na kraju skorajšnjega gradbišča. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/15/NadgradnjaeleznikegavozlianaPragerskem1643783.mp3 RAMB 1653 clean Slovenija je sredi velikih investicijskih vlaganj v železniško infrastrukturo. Spomladi se bo začela tudi nadgradnja železniškega vozlišča na Pragerskem. Dolgo in težko pričakovana investicija pa je nočna mora družin Furek in Šinkovec. Zakaj ju bo država razlastninila in kaj ju čaka – ne le v času gradnje, pač pa tudi po njej –, smo skušali izvedeti neposredno na kraju skorajšnjega gradbišča. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 15 Jan 2019 10:46:57 +0000 Nadgradnja železniškega vozlišča na Pragerskem Oskrba v domovih za starejše bo zaradi dviga plač zaposlenih letos dražja. Zakaj bodo breme plačnega dogovora nosili tudi stanovalci domov, in to kljub zagotovilu pristojnega ministrstva, da bodo zavodi dobili dodatna sredstva? O problematiki oskrbe starejših smo spregovorili v oddaji, ki jo je vodila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/10/Drajaoskrbavdomovihzastareje1642029.mp3 RAMB 1702 clean Oskrba v domovih za starejše bo zaradi dviga plač zaposlenih letos dražja. Zakaj bodo breme plačnega dogovora nosili tudi stanovalci domov, in to kljub zagotovilu pristojnega ministrstva, da bodo zavodi dobili dodatna sredstva? O problematiki oskrbe starejših smo spregovorili v oddaji, ki jo je vodila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 10 Jan 2019 08:57:28 +0000 Dražja oskrba v domovih za starejše V Radijski tribuni smo odprli vrata mariborskega Zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca, kjer se kljub minulemu težkemu letu zanje, nanj ozirajo z optimizmom. Ne le da so ga na poslovnem področju končali pozitivno, uspelo jim je začrtati pot številnim novostim tako na investicijskem kot strokovnem področju in mnoge bodo uresničene letos. Oddajo je vodila Tatjana Senegačnik. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/09/Zdravstvenidomdr.AdolfaDrolca1641613.mp3 RAMB 1528 clean V Radijski tribuni smo odprli vrata mariborskega Zdravstvenega doma doktorja Adolfa Drolca, kjer se kljub minulemu težkemu letu zanje, nanj ozirajo z optimizmom. Ne le da so ga na poslovnem področju končali pozitivno, uspelo jim je začrtati pot številnim novostim tako na investicijskem kot strokovnem področju in mnoge bodo uresničene letos. Oddajo je vodila Tatjana Senegačnik. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 9 Jan 2019 09:00:00 +0000 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mariborski mestni avtobusni prevoznik Marprom je z novim letom uvedel nov sistem evidentiranja in prodaje avtobusnih vozovnic. V Radijski tribuni ste slišali vse o zamenjavi sedanje avtobusne vozovnice z novo – večnamensko kartico, ki jo bo mogoče uporabljati tudi za plačilo parkirišč, vožnje z gondolo in smučanje na Pohorju. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/08/VenamenskakarticaMarproma1641204.mp3 RAMB 1373 clean Mariborski mestni avtobusni prevoznik Marprom je z novim letom uvedel nov sistem evidentiranja in prodaje avtobusnih vozovnic. V Radijski tribuni ste slišali vse o zamenjavi sedanje avtobusne vozovnice z novo – večnamensko kartico, ki jo bo mogoče uporabljati tudi za plačilo parkirišč, vožnje z gondolo in smučanje na Pohorju. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 8 Jan 2019 08:53:54 +0000 Večnamenska kartica Marproma Gost Radijske tribune je bil odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek. Beseda je tekla o razvoju našega medija: katere spremembe smo vpeljali v zadnje pol leta in katere načrtujemo v letu 2019? S čim smo se še bolj približali poslušalcem in kako sledimo trendom v medijskem svetu? Oddajo je vodila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/03/RadioMariborvletu20191639494.mp3 RAMB 1557 clean Gost Radijske tribune je bil odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek. Beseda je tekla o razvoju našega medija: katere spremembe smo vpeljali v zadnje pol leta in katere načrtujemo v letu 2019? S čim smo se še bolj približali poslušalcem in kako sledimo trendom v medijskem svetu? Oddajo je vodila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 3 Jan 2019 08:58:11 +0000 Radio Maribor v letu 2019 V teh prazničnih dneh je največ izrečenih želja povezanih z zdravjem – Slovenci ga postavljamo najvišje na lestvici vrednot. Pa smo za zdravje tudi sami pripravljeni storiti dovolj? Novo leto je lahko simbolično tudi nov začetek. Odgovornost in odločitev je v nas samih, pravi Nataša Vidnar iz Centra za krepitev zdravja v Mariboru. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/01/03/NATAAVIDNAR1639428.mp3 RAMB 1566 clean V teh prazničnih dneh je največ izrečenih želja povezanih z zdravjem – Slovenci ga postavljamo najvišje na lestvici vrednot. Pa smo za zdravje tudi sami pripravljeni storiti dovolj? Novo leto je lahko simbolično tudi nov začetek. Odgovornost in odločitev je v nas samih, pravi Nataša Vidnar iz Centra za krepitev zdravja v Mariboru. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 2 Jan 2019 08:30:20 +0000 NATAŠA VIDNAR V tokratni Radijski tribuni smo se povezali z radijskim studiem v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer je bil naš gost Valter Mavrič, direktor direktorata za prevajanje pri Evropski uniji. Najvišje umeščeni uradnik slovenskega rodu v uniji nam je pojasnil kako deluje prevajalska služba, na kaj naj se pripravijo tisti, ki jih zanima delo pri skorajšnjem projektu drugega slovenskega predsedovanja Evropski uniji in kako je s položajem našega jezika znotraj skupnosti. Z Valterjem Mavričem se je pogovarjal Stane Kocutar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/27/ValterMavridirektordirektoratazaprevajanjepriEvropskiuniji1637217.mp3 RAMB 1590 clean V tokratni Radijski tribuni smo se povezali z radijskim studiem v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer je bil naš gost Valter Mavrič, direktor direktorata za prevajanje pri Evropski uniji. Najvišje umeščeni uradnik slovenskega rodu v uniji nam je pojasnil kako deluje prevajalska služba, na kaj naj se pripravijo tisti, ki jih zanima delo pri skorajšnjem projektu drugega slovenskega predsedovanja Evropski uniji in kako je s položajem našega jezika znotraj skupnosti. Z Valterjem Mavričem se je pogovarjal Stane Kocutar. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 27 Dec 2018 08:30:00 +0000 Valter Mavrič, direktor direktorata za prevajanje pri Evropski uniji V Radijski tribuni smo govorili o prehranski samooskrbi, prehranski varnosti pa tudi o projektu Jem drugače, jem domače, ki je trajal vse leto. Kako samooskrbni smo Slovenci, koliko damo na domačo pridelavo in kakšna je prehranska varnost v naši državi? Oddajo je pripravila Tamara Zupanič Čučnik. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/20/Jemdrugaejemdomae1634668.mp3 RAMB 1535 clean V Radijski tribuni smo govorili o prehranski samooskrbi, prehranski varnosti pa tudi o projektu Jem drugače, jem domače, ki je trajal vse leto. Kako samooskrbni smo Slovenci, koliko damo na domačo pridelavo in kakšna je prehranska varnost v naši državi? Oddajo je pripravila Tamara Zupanič Čučnik. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 20 Dec 2018 09:00:00 +0000 Jem drugače, jem domače Država po šestih letih odpravlja varčevalne ukrepe na področju družinske politike in socialnih prejemkov. V Radijski tribuni ste med drugim izvedeli, kolikšno bo po novem porodniško nadomestilo, kaj bo z očetovskim dopustom, z dodatkom na velike družine, kakšne bodo spremembe pri štipendijah in otroških dodatkih. Sogovornice z mariborskega Centra za socialno delo so odgovarjale tudi na vaša vprašanja. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/19/Odpravavarevalnihukrepovnapodrojudruinskepolitikeinsocialnihprejemkov1634320.mp3 RAMB 1493 clean Država po šestih letih odpravlja varčevalne ukrepe na področju družinske politike in socialnih prejemkov. V Radijski tribuni ste med drugim izvedeli, kolikšno bo po novem porodniško nadomestilo, kaj bo z očetovskim dopustom, z dodatkom na velike družine, kakšne bodo spremembe pri štipendijah in otroških dodatkih. Sogovornice z mariborskega Centra za socialno delo so odgovarjale tudi na vaša vprašanja. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 19 Dec 2018 08:56:19 +0000 Odprava varčevalnih ukrepov na področju družinske politike in socialnih prejemkov Praznični čas je tradicionalno tudi čas, ko množično uporabljamo pirotehnična sredstva. Ognjemeti, petarde in drugi pokajoči in iskreči se izdelki so za nekatere vrhunec prazničnega doživetja, za druge pa nočna mora. O njihovi uporabi, predpisih in učinkih smo govorili v današnji oddaji. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/18/Uporabapirotehninihsredstev1633845.mp3 RAMB 1394 clean Praznični čas je tradicionalno tudi čas, ko množično uporabljamo pirotehnična sredstva. Ognjemeti, petarde in drugi pokajoči in iskreči se izdelki so za nekatere vrhunec prazničnega doživetja, za druge pa nočna mora. O njihovi uporabi, predpisih in učinkih smo govorili v današnji oddaji. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 18 Dec 2018 08:54:28 +0000 Uporaba pirotehničnih sredstev Mariborski družinski zdravniki bijejo plat zvona. Za nevzdržno stanje v ordinacijah in preobremenjenost krivijo zdravstveno zavarovalnico in ministrstvo za zdravje, ki da nimata posluha zanje in posledično tudi za bolnike ne. Je zdravljenje v takih razmerah sploh še varno? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/13/AlarmmeddruinskimizdravnikivMariboru1632016.mp3 RAMB 1611 clean Mariborski družinski zdravniki bijejo plat zvona. Za nevzdržno stanje v ordinacijah in preobremenjenost krivijo zdravstveno zavarovalnico in ministrstvo za zdravje, ki da nimata posluha zanje in posledično tudi za bolnike ne. Je zdravljenje v takih razmerah sploh še varno? http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 13 Dec 2018 08:30:00 +0000 Alarm med družinskimi zdravniki v Mariboru V Radijski tribuni smo podrobno govorili o državnem prostorskem načrtu, ki bo omogočil širitev mariborskega letališča. A to med ljudmi dviguje vse več prahu in povzroča skrbi. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/12/Kaknibodovpliviirjenjamariborskegaletalia1631628.mp3 RAMB 1607 clean V Radijski tribuni smo podrobno govorili o državnem prostorskem načrtu, ki bo omogočil širitev mariborskega letališča. A to med ljudmi dviguje vse več prahu in povzroča skrbi. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 12 Dec 2018 08:30:00 +0000 Kakšni bodo vplivi širjenja mariborskega letališča? V ospredje Radijske tribune smo postavili gripo – bolezen, ki v posteljo položi še največje korenjake. Da bi se obvarovali pred njenim pohodom, stroka poziva k cepljenju; izkušnje ljudi, ki so po cepljenju zboleli, pa govorijo drugače. Na vprašanja, tudi vaša, je v oddaji – ob pol desetih – odgovarjala doktorica Sanja Vuzem. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/11/Gripeeniasezonazanjojeblizu1631224.mp3 RAMB 1561 clean V ospredje Radijske tribune smo postavili gripo – bolezen, ki v posteljo položi še največje korenjake. Da bi se obvarovali pred njenim pohodom, stroka poziva k cepljenju; izkušnje ljudi, ki so po cepljenju zboleli, pa govorijo drugače. Na vprašanja, tudi vaša, je v oddaji – ob pol desetih – odgovarjala doktorica Sanja Vuzem. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 11 Dec 2018 08:30:00 +0000 Gripe še ni, a sezona zanjo je blizu V Radijski tribuni smo govorili o problematiki alkohola v naši družbi. Slovenija po uživanju alkohola spada v evropski vrh, število odvisnih naj bi se gibalo okrog 250 tisoč, za zdravljenje pa se odloči le peščica. S strokovnjaki v studiu smo v središče postavili tvegano pitje in odvisnost, načine zdravljenja in projekt SOPA za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/06/Odgovorenodnosdopitjaalkohola1629216.mp3 RAMB 1387 clean V Radijski tribuni smo govorili o problematiki alkohola v naši družbi. Slovenija po uživanju alkohola spada v evropski vrh, število odvisnih naj bi se gibalo okrog 250 tisoč, za zdravljenje pa se odloči le peščica. S strokovnjaki v studiu smo v središče postavili tvegano pitje in odvisnost, načine zdravljenja in projekt SOPA za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 6 Dec 2018 08:30:00 +0000 Odgovoren odnos do pitja alkohola V Radijski tribuni smo govorili o minimalni plači, njeni redefiniciji in predlaganem dvigu z začetkom prihodnjega leta. Predlog zakona, ki je v parlamentarni obravnavi, sindikati pozdravljajo, ostro pa mu nasprotujejo v delodajalskih organizacijah. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/05/Delavcizahtevajovijeplae1628770.mp3 RAMB 1652 clean V Radijski tribuni smo govorili o minimalni plači, njeni redefiniciji in predlaganem dvigu z začetkom prihodnjega leta. Predlog zakona, ki je v parlamentarni obravnavi, sindikati pozdravljajo, ostro pa mu nasprotujejo v delodajalskih organizacijah. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 5 Dec 2018 08:30:00 +0000 Delavci zahtevajo višje plače Tokratna Radijska tribuna ima oznako evropske radijske mreže Euranet, v njej pa gostimo evropskega poslanca Franca Bogoviča. Z njim smo se pogovarjali o aktualnem trenutku po britanski odločitvi o odhodu iz Unije pa tudi o novi finančni perspektivi in z njo o priložnostih Slovenije, ki jih ne bi smeli zamuditi. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/04/EvropskiposlanecFrancBogovi1628252.mp3 RAMB 1684 clean Tokratna Radijska tribuna ima oznako evropske radijske mreže Euranet, v njej pa gostimo evropskega poslanca Franca Bogoviča. Z njim smo se pogovarjali o aktualnem trenutku po britanski odločitvi o odhodu iz Unije pa tudi o novi finančni perspektivi in z njo o priložnostih Slovenije, ki jih ne bi smeli zamuditi. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 4 Dec 2018 08:30:00 +0000 Evropski poslanec Franc Bogovič V 56-ih občinah po Sloveniji je bil včerajšnji večer vse prej kot običajen. Zdaj je znano, kateri izbranci ljudstva bodo prihodnja štiri leta krojili usodo mest in krajev. O razpletu drugega kroga županskih volitev – med drugim na Ptuju, v Rušah, Miklavžu na Dravskem polju, Kungoti in Pesnici – smo govorili v povolilni oddaji, naš osrednji gost pa je bil novi mariborski župan. Kakšen bo Maribor čez štiri leta, predvsem pa, kateri projekti bodo zagotovo izpeljani? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/12/03/Odzivinovihupanovpolokalnihvolitvah1627837.mp3 RAMB 1762 clean V 56-ih občinah po Sloveniji je bil včerajšnji večer vse prej kot običajen. Zdaj je znano, kateri izbranci ljudstva bodo prihodnja štiri leta krojili usodo mest in krajev. O razpletu drugega kroga županskih volitev – med drugim na Ptuju, v Rušah, Miklavžu na Dravskem polju, Kungoti in Pesnici – smo govorili v povolilni oddaji, naš osrednji gost pa je bil novi mariborski župan. Kakšen bo Maribor čez štiri leta, predvsem pa, kateri projekti bodo zagotovo izpeljani? http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 3 Dec 2018 08:30:00 +0000 Odzivi novih županov po lokalnih volitvah Pred nedeljskim 2. krogom lokalnih volitev smo na Radiu Maribor soočili mariborska županska kandidata Aleksandra Sašo Arsenoviča in Franca Kanglerja. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. www.radiomaribor.si http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/11/30/SooanjeMaribor-ArsenoviKangler1626827.mp3 RAMB 1786 clean Pred nedeljskim 2. krogom lokalnih volitev smo na Radiu Maribor soočili mariborska županska kandidata Aleksandra Sašo Arsenoviča in Franca Kanglerja. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. www.radiomaribor.si http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 30 Nov 2018 09:16:24 +0000 Soočenje Aleksander Saša Arsenovič-Franc Kangler V boju za ptujski županski stolček ostajata Nuška Gajšek in Štefan Čelan. V soočenju pred drugim krogom volitev se je Dani Poslek z njima sprehodili po mestnih četrtih in preverili, kakšne rešitve imata za ključne izzive, ki Ptuj čakajo v prihodnjih letih. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/11/29/SooanjePtuj1626384.mp3 RAMB 1696 clean V boju za ptujski županski stolček ostajata Nuška Gajšek in Štefan Čelan. V soočenju pred drugim krogom volitev se je Dani Poslek z njima sprehodili po mestnih četrtih in preverili, kakšne rešitve imata za ključne izzive, ki Ptuj čakajo v prihodnjih letih. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 29 Nov 2018 10:07:06 +0000 Soočanje Ptuj Kateri projekti bodo v prihodnjih letih prioritetni v Miklavžu na Dravskem polju, kako pomembna je ekologija, kdo bo v najožji županovi ekipi? Vse to in še več v soočenju županskih kandidatov občine Miklavž na Dravskem polju, ki ga je pripravil Aleks Horvat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/11/28/MiklavunaDravskempolju1625766.mp3 RAMB 1662 clean Kateri projekti bodo v prihodnjih letih prioritetni v Miklavžu na Dravskem polju, kako pomembna je ekologija, kdo bo v najožji županovi ekipi? Vse to in še več v soočenju županskih kandidatov občine Miklavž na Dravskem polju, ki ga je pripravil Aleks Horvat. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 28 Nov 2018 09:02:51 +0000 Miklavžu na Dravskem polju Volivci v občini Ruše bodo v nedeljo ponovno šli na volišča in izbrali novega župana. Odločali se bodo med Tomijem Prosnikom in Urško Repolusk. Kakšni so njuni cilji razvoja občine in kakšna je pot do teh ciljev? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2018/11/27/SooenjeupanskihkandidatovobineRue1625265.mp3 RAMB 1790 clean Volivci v občini Ruše bodo v nedeljo ponovno šli na volišča in izbrali novega župana. Odločali se bodo med Tomijem Prosnikom in Urško Repolusk. Kakšni so njuni cilji razvoja občine in kakšna je pot do teh ciljev? http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 27 Nov 2018 08:30:00 +0000 Soočenje županskih kandidatov občine Ruše Nova gradbena zakonodaja, ki je začela veljati junija, povzroča kupcem in prodajalcem nepremičnin obilo preglavic. Za kupoprodajo je treba pridobiti kup dovoljenj, postopki pa so dolgotrajni in dražji kot prej. Nepremičninski posredniki opozarjajo, da se trg utegne skrčiti, prodaja enostanovanjskih hiš pa se je skoraj povsem ustavila. Pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/22/Novagradbenazakonodaja1623409.mp3 RAMB 1645 clean Nova gradbena zakonodaja, ki je začela veljati junija, povzroča kupcem in prodajalcem nepremičnin obilo preglavic. Za kupoprodajo je treba pridobiti kup dovoljenj, postopki pa so dolgotrajni in dražji kot prej. Nepremičninski posredniki opozarjajo, da se trg utegne skrčiti, prodaja enostanovanjskih hiš pa se je skoraj povsem ustavila. Pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 22 Nov 2018 09:08:19 +0000 Nova gradbena zakonodaja Gostja je znova bila zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik. Oddajo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/21/ZastopnicapacientovihpravicAdelaPostrunik1623011.mp3 RAMB 1541 clean Gostja je znova bila zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik. Oddajo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 21 Nov 2018 08:58:01 +0000 Zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik V Radijski tribuni so govorili otroci: o tem, kateri so najbolj pereči izzivi, vprašanja in težave, s katerimi se soočajo med odraščanjem. Tudi o tem, kam se lahko obrnejo po pomoč in kako jim lahko posamezna ustanova pomaga. Poleg učencev omenjene šole so bili v studiu še namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič, Heliodor Cvetko iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter vodja mariborske svetovalne skupine TOM telefona Kornelijo Kaurin. Pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/20/SvetovnidanotrokanaRadiuMaribor1622521.mp3 RAMB 1647 clean V Radijski tribuni so govorili otroci: o tem, kateri so najbolj pereči izzivi, vprašanja in težave, s katerimi se soočajo med odraščanjem. Tudi o tem, kam se lahko obrnejo po pomoč in kako jim lahko posamezna ustanova pomaga. Poleg učencev omenjene šole so bili v studiu še namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič, Heliodor Cvetko iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter vodja mariborske svetovalne skupine TOM telefona Kornelijo Kaurin. Pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 20 Nov 2018 08:58:46 +0000 Svetovni dan otroka na Radiu Maribor Dejan Rat je z gostoma Leonom Kremžarjem in Karolino Babič analiziral rezultate lokalnih volitev v Mariboru in v njegovi okolici. Slišali ste odzive Saše Arsenoviča in Franca Kanglerja, ki sta se uvrstila v drugi krog županskih volitev, ter poraženca, aktualnega Andreja Fištravca. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/19/PovolitvahvMariboruinokolici1622042.mp3 RAMB 1786 clean Dejan Rat je z gostoma Leonom Kremžarjem in Karolino Babič analiziral rezultate lokalnih volitev v Mariboru in v njegovi okolici. Slišali ste odzive Saše Arsenoviča in Franca Kanglerja, ki sta se uvrstila v drugi krog županskih volitev, ter poraženca, aktualnega Andreja Fištravca. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 19 Nov 2018 09:00:36 +0000 Po volitvah v Mariboru in okolici V petkovi Radijski tribuni smo ocenili volilno kampanjo in nastop kandidatov za župana Maribora na soočenju Radia Maribor. Kako uspešno so nagovarjali volivce, bodo pokazale nedeljske volitve, mi pa smo izbiro, ki jo imajo tokrat mariborski volivci in volivke, ocenili s strokovnjaki v studiu. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/16/NastopkandidatovzaupanaMariboranasooenjuRadiaMaribor.1621075.mp3 RAMB 1583 clean V petkovi Radijski tribuni smo ocenili volilno kampanjo in nastop kandidatov za župana Maribora na soočenju Radia Maribor. Kako uspešno so nagovarjali volivce, bodo pokazale nedeljske volitve, mi pa smo izbiro, ki jo imajo tokrat mariborski volivci in volivke, ocenili s strokovnjaki v studiu. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 16 Nov 2018 08:58:27 +0000 Nastop kandidatov za župana Maribora na soočenju Radia Maribor. Prisluhnite javnemu soočenju županskih kandidatov v Mestni občini Maribor. V Narodnem domu so se predstavili vsi, razen priprtega Andreja Šiška. V ospredju pogovora s 17-imi kandidati pa sta Nataša Rižnar in Dejan Rat izpostavila mnoge pereče teme in načrti za boljšo prihodnost mesta. Kandidatke in kandidati pa so odgovarjali tudi na vprašanja naših poslušalcev na spletni podstrani Maribor, imamo problem. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/16/Lokanevolitve2018-Maribor1620993.mp3 RAMB 5059 clean Prisluhnite javnemu soočenju županskih kandidatov v Mestni občini Maribor. V Narodnem domu so se predstavili vsi, razen priprtega Andreja Šiška. V ospredju pogovora s 17-imi kandidati pa sta Nataša Rižnar in Dejan Rat izpostavila mnoge pereče teme in načrti za boljšo prihodnost mesta. Kandidatke in kandidati pa so odgovarjali tudi na vprašanja naših poslušalcev na spletni podstrani Maribor, imamo problem. http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 16 Nov 2018 05:12:09 +0000 Lokalne volitve 2018 - Maribor Gost Radijske tribune je bil generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež. Zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, so dobili nasvet, ali se jim bolj splača upokojiti konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Prav tako smo govorili o spremembah, ki začnejo veljati v letu 2019, in odprli telefon za vprašanja poslušalcev. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/15/Kdajvpokoj1620672.mp3 RAMB 2364 clean Gost Radijske tribune je bil generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež. Zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, so dobili nasvet, ali se jim bolj splača upokojiti konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Prav tako smo govorili o spremembah, ki začnejo veljati v letu 2019, in odprli telefon za vprašanja poslušalcev. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 15 Nov 2018 08:30:00 +0000 Kdaj v pokoj? V Radijski tribuni smo tokrat govorili o diabetesu – o vzrokih za strmo naraščanje števila bolnikov s to boleznijo, ki ji pravimo tudi tihi ubijalec. Zakaj je tako, kako se bolezni izogniti in kako z njo živeti, če vendarle zbolimo? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/14/Sladkornabolezen1620199.mp3 RAMB 1569 clean V Radijski tribuni smo tokrat govorili o diabetesu – o vzrokih za strmo naraščanje števila bolnikov s to boleznijo, ki ji pravimo tudi tihi ubijalec. Zakaj je tako, kako se bolezni izogniti in kako z njo živeti, če vendarle zbolimo? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 14 Nov 2018 08:30:00 +0000 Sladkorna bolezen V Radijski tribuni ste izvedeli vse, kar morate vedeti pred nedeljskim odprtjem volišč. Pregledali smo rokovnik volilnih opravil in pravila glasovanja, in to s predsednikom mariborske volilne komisije Brankom Reismanom. Oddajo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/13/Lokalnevolitve20181619825.mp3 RAMB 1471 clean V Radijski tribuni ste izvedeli vse, kar morate vedeti pred nedeljskim odprtjem volišč. Pregledali smo rokovnik volilnih opravil in pravila glasovanja, in to s predsednikom mariborske volilne komisije Brankom Reismanom. Oddajo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 13 Nov 2018 09:00:21 +0000 Lokalne volitve 2018 Na ptujski županski stolček si želi osem kandidatov in ena kandidatka. Kdor koli bo zasedel položaj, pa ga takoj po izvolitvi čaka veliko dela. Prometna infrastruktura kliče po obnovi, mestno jedro zapravlja razvojne priložnosti, ob skorajšnji 1950-ti obletnici prve omembe mesta pa ptujska arheologija še vedno propada v depojih. O tem, kako se bodo lotili teh in mnogih drugih izzivov, ki jih v starosti slovenskih mest ne manjka, pa predvolilnem soočenju, ki ga je vodil Dani Poslek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/13/SOOENJEUPANSKIHKANDIDATOV-PTUJ13.11.17H1619741.mp3 RAMB 4516 clean Na ptujski županski stolček si želi osem kandidatov in ena kandidatka. Kdor koli bo zasedel položaj, pa ga takoj po izvolitvi čaka veliko dela. Prometna infrastruktura kliče po obnovi, mestno jedro zapravlja razvojne priložnosti, ob skorajšnji 1950-ti obletnici prve omembe mesta pa ptujska arheologija še vedno propada v depojih. O tem, kako se bodo lotili teh in mnogih drugih izzivov, ki jih v starosti slovenskih mest ne manjka, pa predvolilnem soočenju, ki ga je vodil Dani Poslek. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 12 Nov 2018 16:08:15 +0000 SOOČENJE ŽUPANSKIH KANDIDATOV - PTUJ, 13.11., 17H Gosta predvolilnega soočenja sta bila kandidata za župana v občini Slovenska Bistrica, aktualni župan Ivan Žagar in direktor občinske uprave v Makolah Igor Erker. Slišali ste glavne poudarke njunih kandidatur in tudi, kakšna sta njuna pogleda na stanje in razvoj občine. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/09/upanskevolitve2018-SlovenskaBistrica1618634.mp3 RAMB 3428 clean Gosta predvolilnega soočenja sta bila kandidata za župana v občini Slovenska Bistrica, aktualni župan Ivan Žagar in direktor občinske uprave v Makolah Igor Erker. Slišali ste glavne poudarke njunih kandidatur in tudi, kakšna sta njuna pogleda na stanje in razvoj občine. http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 9 Nov 2018 17:00:00 +0000 Županske volitve 2018 - Slovenska Bistrica Gosta četrtkovega volilnega soočenja sta bila kandidata za župana v Lenartu. Svoja programa in poglede na položaj in razvoj občine sta predstavila aktualni lenarški župan Janez Kramberger in njegov izzivalec Ivan Vogrin. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/08/upanskevolitve2018-obinaLenart1617991.mp3 RAMB 1804 clean Gosta četrtkovega volilnega soočenja sta bila kandidata za župana v Lenartu. Svoja programa in poglede na položaj in razvoj občine sta predstavila aktualni lenarški župan Janez Kramberger in njegov izzivalec Ivan Vogrin. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 8 Nov 2018 09:32:22 +0000 Županske volitve 2018 - občina Lenart V tokratni predvolilni oddaji predstavljamo kandidata za županjo oziroma župana v občini Hoče-Slivnica. Oddajo je pripravila Lidija Cokan. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/07/upanskevolitve2018obinaHoe-Slivnica1617356.mp3 RAMB 753 clean V tokratni predvolilni oddaji predstavljamo kandidata za županjo oziroma župana v občini Hoče-Slivnica. Oddajo je pripravila Lidija Cokan. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 7 Nov 2018 09:00:00 +0000 Županske volitve 2018; občina Hoče - Slivnica V prvem predvolilnem soočenju na Radiu Maribor pred tokratnimi volitvami smo soočili kandidate za župana Občine Šentilj: Viktorja Vajngerla, Borisa Bezjaka, Marijana Pojbiča in Štefana Žvaba. S kakšnim programom nagovarjajo volivce, kako bodo reševali glavne izzive in kje vidijo ključne priložnosti za razvoj in izboljšanje življenja občanov, boste izvedeli v oddaji, ki jo je pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/06/upanskevolitve2018-Obinaentilj1617031.mp3 RAMB 1601 clean V prvem predvolilnem soočenju na Radiu Maribor pred tokratnimi volitvami smo soočili kandidate za župana Občine Šentilj: Viktorja Vajngerla, Borisa Bezjaka, Marijana Pojbiča in Štefana Žvaba. S kakšnim programom nagovarjajo volivce, kako bodo reševali glavne izzive in kje vidijo ključne priložnosti za razvoj in izboljšanje življenja občanov, boste izvedeli v oddaji, ki jo je pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 6 Nov 2018 09:00:04 +0000 Županske volitve 2018 - Občina Šentilj Prav danes mineva 100 let od dneva, ko je tedaj še major Rudolf Maister na sestanku častniškega zbora v meljski vojašnici v Mariboru v imenu Narodne vlade v Ljubljani prevzel vojaško oblast v mestu in na celotnem tedanjem Spodnjem Štajerskem. Popoldne istega dne je Narodni svet za Štajersko Maistru podelil čin generala in tako je kot najvišji vojaški poveljnik v mestu začel ustanavljati enote prve slovenske vojske. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/02/majorRudolfMaister1615547.mp3 RAMB 1658 clean Prav danes mineva 100 let od dneva, ko je tedaj še major Rudolf Maister na sestanku častniškega zbora v meljski vojašnici v Mariboru v imenu Narodne vlade v Ljubljani prevzel vojaško oblast v mestu in na celotnem tedanjem Spodnjem Štajerskem. Popoldne istega dne je Narodni svet za Štajersko Maistru podelil čin generala in tako je kot najvišji vojaški poveljnik v mestu začel ustanavljati enote prve slovenske vojske. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 1 Nov 2018 08:33:37 +0000 major Rudolf Maister V praznični tribuni smo namenili našo megaherčno pozornost slovenskim evangeličanom, pri nas avtohtoni protestantski verski skupnosti. Vseh evangeličanov je na Slovenskem okoli 19 tisoč, največ pa jih je v naši najvzhodnejši pokrajini, Prekmurju. V oddaji smo gostili evangeličanskega škofa in duhovnika v evangeličanski občini Ljubljana magistra Gezo Fila in magistrico Vladimiro Violeto Mesarič, evangeličansko duhovnico v Mariboru, ki je ob tem še namestnica načelnika vojaškega vikariata Slovenske vojske. Oddajo je pripravil Tone Petelinšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/11/02/EvangelianinaSlovenskem1615545.mp3 RAMB 1625 clean V praznični tribuni smo namenili našo megaherčno pozornost slovenskim evangeličanom, pri nas avtohtoni protestantski verski skupnosti. Vseh evangeličanov je na Slovenskem okoli 19 tisoč, največ pa jih je v naši najvzhodnejši pokrajini, Prekmurju. V oddaji smo gostili evangeličanskega škofa in duhovnika v evangeličanski občini Ljubljana magistra Gezo Fila in magistrico Vladimiro Violeto Mesarič, evangeličansko duhovnico v Mariboru, ki je ob tem še namestnica načelnika vojaškega vikariata Slovenske vojske. Oddajo je pripravil Tone Petelinšek. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 31 Oct 2018 08:30:40 +0000 Evangeličani na Slovenskem Dejstvo je, da se v Sloveniji vse preveč pristojnosti ohranja na nacionalni ravni, zato imamo veliko težav na področju regionalne politike in razvoja, saj smo – pa si to priznamo ali ne – izrazito centralizirana država. Ustanovitev pokrajin bi omogočila, da bi vrsto pristojnosti prenesli z državne pa tudi z občinske ravni na regionalno raven, kjer bi se te pristojnosti izvajale bistveno učinkoviteje. O izzivih črpanja evropskih sredstev namenjenih zmanjševanju razvojnih razlik med regijami smo govorili z direktorica Razvojno informacijskega centra (RIC) Slovenska Bistrica ter vodjo občinskega oddelka za gospodarstvo in soavtorica knjige »Sredstva EU od teorije do prakse« mag. Moniko Kirbiš Rojs. O konkretnih projektih, ki so v občini Slovenska Bistrica že ali pa bodo šele zaživeli pa s projektno vodjo Jano Jeglič. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/30/RegijeinEUsredstva1614712.mp3 RAMB 1725 clean Dejstvo je, da se v Sloveniji vse preveč pristojnosti ohranja na nacionalni ravni, zato imamo veliko težav na področju regionalne politike in razvoja, saj smo – pa si to priznamo ali ne – izrazito centralizirana država. Ustanovitev pokrajin bi omogočila, da bi vrsto pristojnosti prenesli z državne pa tudi z občinske ravni na regionalno raven, kjer bi se te pristojnosti izvajale bistveno učinkoviteje. O izzivih črpanja evropskih sredstev namenjenih zmanjševanju razvojnih razlik med regijami smo govorili z direktorica Razvojno informacijskega centra (RIC) Slovenska Bistrica ter vodjo občinskega oddelka za gospodarstvo in soavtorica knjige »Sredstva EU od teorije do prakse« mag. Moniko Kirbiš Rojs. O konkretnih projektih, ki so v občini Slovenska Bistrica že ali pa bodo šele zaživeli pa s projektno vodjo Jano Jeglič. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 30 Oct 2018 08:55:00 +0000 Regije in EU sredstva V Radijski tribuni smo odgovorili na nekaj vaših vprašanj, povezanih s težavami pri oskrbi z električno energijo. V zvezi z zadnjo podražitvijo elektrike pa boste slišali tudi, kako lahko te stroške učinkovito zmanjšamo s samooskrbo. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/25/Teaveprioskrbizelektrinoenergijo1612762.mp3 RAMB 1559 clean V Radijski tribuni smo odgovorili na nekaj vaših vprašanj, povezanih s težavami pri oskrbi z električno energijo. V zvezi z zadnjo podražitvijo elektrike pa boste slišali tudi, kako lahko te stroške učinkovito zmanjšamo s samooskrbo. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 25 Oct 2018 07:57:24 +0000 Težave pri oskrbi z električno energijo Socialnovarstveni zavod Hrastovec zaznamuje 70. obletnico ustanovitve. Ob visokem jubileju smo postavili pod drobnogled skrb za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in duševnem razvoju v tem zavodu in njegovih dislociranih enotah. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/24/SocialnovarstvenizavodHrastovec1612349.mp3 RAMB 1528 clean Socialnovarstveni zavod Hrastovec zaznamuje 70. obletnico ustanovitve. Ob visokem jubileju smo postavili pod drobnogled skrb za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju in duševnem razvoju v tem zavodu in njegovih dislociranih enotah. Oddajo je pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 24 Oct 2018 08:07:35 +0000 Socialnovarstveni zavod Hrastovec Zaradi dotrajanega vodovodnega sistema imajo nekateri uporabniki v občini Hoče-Slivnica že vrsto let velike skrbi z onesnaženjem pitne vode. Njihovim težavam smo prisluhnili v Radijski tribuni in od odgovornih zahtevali jasne in konkretne odgovore, kdaj bo voda za vse občane pitna in zdrava. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/23/Onesnaenjepitnevode1611897.mp3 RAMB 1574 clean Zaradi dotrajanega vodovodnega sistema imajo nekateri uporabniki v občini Hoče-Slivnica že vrsto let velike skrbi z onesnaženjem pitne vode. Njihovim težavam smo prisluhnili v Radijski tribuni in od odgovornih zahtevali jasne in konkretne odgovore, kdaj bo voda za vse občane pitna in zdrava. Pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 23 Oct 2018 07:58:15 +0000 Onesnaženje pitne vode V Radijski tribuni postavljamo v središče ukrepe za dostojno staranje. V Sloveniji je 400 tisoč oseb, starih 65 let ali več. Več kot 61 tisoč jih prejema katero od storitev dolgotrajne oskrbe, a potrebe so še precej večje. Na pomoč na domu se čaka več mesecev, na posteljo v domu starostnikov več let. Kdaj bomo to področje končno sistemsko uredili z Zakonom o dolgotrajni oskrbi? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/18/Dolgotrajnaoskrbastarejih1609960.mp3 RAMB 1568 clean V Radijski tribuni postavljamo v središče ukrepe za dostojno staranje. V Sloveniji je 400 tisoč oseb, starih 65 let ali več. Več kot 61 tisoč jih prejema katero od storitev dolgotrajne oskrbe, a potrebe so še precej večje. Na pomoč na domu se čaka več mesecev, na posteljo v domu starostnikov več let. Kdaj bomo to področje končno sistemsko uredili z Zakonom o dolgotrajni oskrbi? http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 18 Oct 2018 07:30:00 +0000 Dolgotrajna oskrba starejših V slovenskih bolnišnicah je zaradi pomanjkanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov čedalje več težav. Zapirajo oddelke, odpovedujejo operacije, medicinske sestre bežijo na lažja delovna mesta in v tujino. Kje so obtičale rešitve za nehvaležni položaj desnih rok naših zdravnikov in kaj zahtevajo od novega zdravstvenega ministra Sama Fakina? http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/17/Nezadovoljstvozaposlenihvzdravstveninegisestopnjuje1609564.mp3 RAMB 1703 clean V slovenskih bolnišnicah je zaradi pomanjkanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov čedalje več težav. Zapirajo oddelke, odpovedujejo operacije, medicinske sestre bežijo na lažja delovna mesta in v tujino. Kje so obtičale rešitve za nehvaležni položaj desnih rok naših zdravnikov in kaj zahtevajo od novega zdravstvenega ministra Sama Fakina? http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 17 Oct 2018 07:30:00 +0000 Nezadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi se stopnjuje Današnja Radijska tribuna je sodila v sklop naših projektov v okviru evropske radijske mreže Euranet. Gostili smo nekdanjo poslanko Evropskega parlamenta doktorico Romano Jordan, danes uspešno pomočnico direktorja Inštituta Jožef Štefan za mednarodno sodelovanje. Izvedeli smo, kako pomembno je aktivno sodelovanje v različni mednarodnih agencijah tudi za razvoj domače znanstveno - raziskovalne dejavnosti. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/16/RomanaJordan1609019.mp3 RAMB 1665 clean Današnja Radijska tribuna je sodila v sklop naših projektov v okviru evropske radijske mreže Euranet. Gostili smo nekdanjo poslanko Evropskega parlamenta doktorico Romano Jordan, danes uspešno pomočnico direktorja Inštituta Jožef Štefan za mednarodno sodelovanje. Izvedeli smo, kako pomembno je aktivno sodelovanje v različni mednarodnih agencijah tudi za razvoj domače znanstveno - raziskovalne dejavnosti. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 16 Oct 2018 08:00:00 +0000 Romana Jordan Gostja Radijske tribune je bila dolgoletna novinarka, dopisnica in urednica, zdaj pa varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/11/VaruhinjapravicgledalcevinposlualcevIlinkaTodorovski1607175.mp3 RAMB 1599 clean Gostja Radijske tribune je bila dolgoletna novinarka, dopisnica in urednica, zdaj pa varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 11 Oct 2018 07:30:00 +0000 Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, Ilinka Todorovski Oktober je evropski mesec kibernetske varnosti. Ker število spletnih prevar vsako leto narašča in imajo te za žrtve tudi finančne posledice, smo Radijsko tribuno posvetili varnosti na spletu. S strokovnjaki smo govorili o tem, kako se obvarujemo pred spletnimi napadi in goljufijami in kaj storiti, če ugotovimo, da smo bili žrtev spletnih goljufov. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/10/Varnostnaspletu1606678.mp3 RAMB 1544 clean Oktober je evropski mesec kibernetske varnosti. Ker število spletnih prevar vsako leto narašča in imajo te za žrtve tudi finančne posledice, smo Radijsko tribuno posvetili varnosti na spletu. S strokovnjaki smo govorili o tem, kako se obvarujemo pred spletnimi napadi in goljufijami in kaj storiti, če ugotovimo, da smo bili žrtev spletnih goljufov. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 10 Oct 2018 07:30:00 +0000 Varnost na spletu Po skoraj dveh letih izvajanja zakona o dimnikarskih storitvah je v praksi še zmeraj veliko zmede in predvsem nedoslednosti. Kakšne so ugotovitve dimnikarjev, je Katarini Klep Černejšek pojasnil Simon Dovrtel. V oddaji pa smo gostili tudi inšpektorja Dejana Mandiča. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/09/Zakonodimnikarskihstoritvah1606184.mp3 RAMB 1568 clean Po skoraj dveh letih izvajanja zakona o dimnikarskih storitvah je v praksi še zmeraj veliko zmede in predvsem nedoslednosti. Kakšne so ugotovitve dimnikarjev, je Katarini Klep Černejšek pojasnil Simon Dovrtel. V oddaji pa smo gostili tudi inšpektorja Dejana Mandiča. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 9 Oct 2018 07:57:44 +0000 Zakon o dimnikarskih storitvah Nedavno sprejete spremembe na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja prinašajo za zavarovance nekaj pomembnih novosti in pravic – med drugim več denarja za stroške zdravljenja v tujini, več pravic za diabetike, več belih zalivk in več pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/04/Spremembenapodrojuobveznegazdravstvenegazavarovanja1604388.mp3 RAMB 1626 clean Nedavno sprejete spremembe na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja prinašajo za zavarovance nekaj pomembnih novosti in pravic – med drugim več denarja za stroške zdravljenja v tujini, več pravic za diabetike, več belih zalivk in več pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 4 Oct 2018 08:04:06 +0000 Spremembe na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja Radijska tribuna je nastala v sodelovanju z ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči na mariborskem letališču, potem ko je bil tu z oktobrom uveden tak helikopterski prevoz. Dve leti po vzpostavitvi te pomoči je vprašanj namreč še vedno več kot odgovorov. Med drugim, zakaj Slovenija kot edina od razvitih evropskih držav še vedno nima niti enega medicinskega helikopterja, na kateri točki je zastala načrtovana izvedba heliporta v UKC Maribor in zakaj je helikopterske prevoze na severovzhodu države od policije začasno prevzela vojska. Oddajo je vodila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/03/Helikopterskiprevozibolnikov1603951.mp3 RAMB 1535 clean Radijska tribuna je nastala v sodelovanju z ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči na mariborskem letališču, potem ko je bil tu z oktobrom uveden tak helikopterski prevoz. Dve leti po vzpostavitvi te pomoči je vprašanj namreč še vedno več kot odgovorov. Med drugim, zakaj Slovenija kot edina od razvitih evropskih držav še vedno nima niti enega medicinskega helikopterja, na kateri točki je zastala načrtovana izvedba heliporta v UKC Maribor in zakaj je helikopterske prevoze na severovzhodu države od policije začasno prevzela vojska. Oddajo je vodila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 3 Oct 2018 07:59:36 +0000 Helikopterski prevozi bolnikov Zakaj je toliko nevarnih šolskih poti v Mariboru pred 1. septembrom postalo varnih? 300 osnovnošolcev je zato ostalo brez brezplačne avtobusne vozovnice. Več v oddaji, ki jo je pripravila Vesna Martinec. www.radiomaribor.si http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/10/02/Nevarneolskepoti1603517.mp3 RAMB 1770 clean Zakaj je toliko nevarnih šolskih poti v Mariboru pred 1. septembrom postalo varnih? 300 osnovnošolcev je zato ostalo brez brezplačne avtobusne vozovnice. Več v oddaji, ki jo je pripravila Vesna Martinec. www.radiomaribor.si http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 2 Oct 2018 08:00:14 +0000 Nevarne šolske poti Med nekaterimi starši še vedno dviguje prah okrožnica s priporočili pediatrov, da šole niso dolžne zagotavljati dietnih obrokov, če za to ne obstajajo zdravstveni razlogi. Med šolami so se namreč zelo razpasle različne modne muhe prehranjevanja. Koliko dela imajo šole z zagotavljanjem dietnih obrokov in kakšna naj bo hrana odraščajočega otroka? O vsem tem s strokovnjaki v Radijski tribuni, ki jo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/27/Dietniobrokivolah1601635.mp3 RAMB 1680 clean Med nekaterimi starši še vedno dviguje prah okrožnica s priporočili pediatrov, da šole niso dolžne zagotavljati dietnih obrokov, če za to ne obstajajo zdravstveni razlogi. Med šolami so se namreč zelo razpasle različne modne muhe prehranjevanja. Koliko dela imajo šole z zagotavljanjem dietnih obrokov in kakšna naj bo hrana odraščajočega otroka? O vsem tem s strokovnjaki v Radijski tribuni, ki jo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 27 Sep 2018 07:58:25 +0000 Dietni obroki v šolah Začetek jeseni je postregel z izrazito temperaturno spremembo in ni jih malo, ki jih je v preteklih dneh v stanovanjih že zeblo. Oddajo smo namenili začetku kurilne sezone. Preverili smo, kdaj in kje bodo radiatorji distributerja toplotne energije v Mariboru topli in kaj se bo v tej kurilni sezoni dogajalo s cenami ogrevanja. Voditeljica je bila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/26/Zaetekkurilnesezone1601157.mp3 RAMB 1578 clean Začetek jeseni je postregel z izrazito temperaturno spremembo in ni jih malo, ki jih je v preteklih dneh v stanovanjih že zeblo. Oddajo smo namenili začetku kurilne sezone. Preverili smo, kdaj in kje bodo radiatorji distributerja toplotne energije v Mariboru topli in kaj se bo v tej kurilni sezoni dogajalo s cenami ogrevanja. Voditeljica je bila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 26 Sep 2018 07:57:12 +0000 Začetek kurilne sezone Čez nekaj dni, 1. oktobra, bo zaživela nova organizacija centrov za socialno delo. Kakšne spremembe se obetajo v največjem tovrstnem centru v državi – v Mariboru, kaj bodo prinesle socialnim delavcem in predvsem, kako bodo spremembe občutili upravičenci socialnih pravic? Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/25/Novaorganizacijacentrovzasocialnodelo1600664.mp3 RAMB 1616 clean Čez nekaj dni, 1. oktobra, bo zaživela nova organizacija centrov za socialno delo. Kakšne spremembe se obetajo v največjem tovrstnem centru v državi – v Mariboru, kaj bodo prinesle socialnim delavcem in predvsem, kako bodo spremembe občutili upravičenci socialnih pravic? Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 25 Sep 2018 07:50:00 +0000 Nova organizacija centrov za socialno delo Mariborska knjižnica je bila ponovno tema Radijske tribune. Pod drobnogled smo vzeli načrt za selitev v objekt Centrum. Zakaj je kljub velikemu finančnemu vložku zdaj to za občinsko vodstvo sprejemljiva rešitev, kaj pravijo v knjižnici, kaj arhitekti? In zakaj so mestni svetniki odločanje o tem umaknili z dnevnega reda zadnje seje? Prisluhnite oddaji, ki jo je pripavila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/20/Mariborskaknjinica1598985.mp3 RAMB 1723 clean Mariborska knjižnica je bila ponovno tema Radijske tribune. Pod drobnogled smo vzeli načrt za selitev v objekt Centrum. Zakaj je kljub velikemu finančnemu vložku zdaj to za občinsko vodstvo sprejemljiva rešitev, kaj pravijo v knjižnici, kaj arhitekti? In zakaj so mestni svetniki odločanje o tem umaknili z dnevnega reda zadnje seje? Prisluhnite oddaji, ki jo je pripavila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 20 Sep 2018 08:00:11 +0000 Mariborska knjižnica Kartodrom v Slovenji vasi ne dviguje adrenalina le ljubiteljem hitrih gokartov, pač pa tudi domačinom. Odkar je Center kartinga in moto športa začel delovati, nimajo več miru, pravijo. Motita jih hrup in smrad, zato zahtevajo zaprtje. Argumente ene in druge strani je soočila Katarina Klep Černejšek. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/19/KartodromvSlovenjivasi1598620.mp3 RAMB 1596 clean Kartodrom v Slovenji vasi ne dviguje adrenalina le ljubiteljem hitrih gokartov, pač pa tudi domačinom. Odkar je Center kartinga in moto športa začel delovati, nimajo več miru, pravijo. Motita jih hrup in smrad, zato zahtevajo zaprtje. Argumente ene in druge strani je soočila Katarina Klep Černejšek. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 19 Sep 2018 07:57:37 +0000 Kartodrom v Slovenji vasi Mladi Maribor je festival, ki že petič poteka od srede septembra do sredine oktobra in mladim omogoča nova raziskovanja, izkušnje in navdihe. Pripravljajo ga mladinske organizacije z namenom, da bi vse več mladih vključili v soustvarjanje mestnega dogajanja. Pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/18/MladiMaribor1598178.mp3 RAMB 1330 clean Mladi Maribor je festival, ki že petič poteka od srede septembra do sredine oktobra in mladim omogoča nova raziskovanja, izkušnje in navdihe. Pripravljajo ga mladinske organizacije z namenom, da bi vse več mladih vključili v soustvarjanje mestnega dogajanja. Pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 18 Sep 2018 07:57:33 +0000 Mladi Maribor V Radijski tribuni smo postavili v središče ustanavljanje skupin zakrinkanih in oboroženih moških in vprašanje, zakaj je to nesprejemljivo in protizakonito. S strokovnjaki pa smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj se sredi Evrope krepijo populistične, nacionalistične in radikalne ideje in zakaj nekateri temu sledijo. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/13/Postrojinirjenjepopulistinhidej1596438.mp3 RAMB 1606 clean V Radijski tribuni smo postavili v središče ustanavljanje skupin zakrinkanih in oboroženih moških in vprašanje, zakaj je to nesprejemljivo in protizakonito. S strokovnjaki pa smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj se sredi Evrope krepijo populistične, nacionalistične in radikalne ideje in zakaj nekateri temu sledijo. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 13 Sep 2018 07:30:00 +0000 Postroj in širjenje populističnih idej V novem šolskem letu so v srednjih šolah začela veljati nova pravila: starši polnoletnega dijaka imajo vpogled v njegove ocene le z njegovim soglasjem, novost je tudi samoopravičevanje polnoletnih dijakov, spremembe pa so tudi pri izrekanju ukrepov. O tem, kaj menijo o teh novostih dijaki, šolniki in psihologi se se pogovarjli v današnji Radijski tribuni.. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/12/Novapravilazapolnoletnedijakevsrednjiholah1595944.mp3 RAMB 1607 clean V novem šolskem letu so v srednjih šolah začela veljati nova pravila: starši polnoletnega dijaka imajo vpogled v njegove ocene le z njegovim soglasjem, novost je tudi samoopravičevanje polnoletnih dijakov, spremembe pa so tudi pri izrekanju ukrepov. O tem, kaj menijo o teh novostih dijaki, šolniki in psihologi se se pogovarjli v današnji Radijski tribuni.. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 12 Sep 2018 07:30:00 +0000 Nova pravila za polnoletne dijake v srednjih šolah V Radijski tribuni smo se posvetili problemu mikroplastike v naših vodah: koliko je je in kakšne so posledice za naravo in tako za živali kot tudi za človeka, in sicer z njenim vstopom v prehransko verigo. Osvetlili smo, kaj se zgodi z odpadno plastično embalažo, ki jo potrošniki pravilno ločujemo in odlagamo, kje so v tej verigi napake in luknje, skozi katere plastika vendarle pride tudi v potoke in reke in tako konča v morju, ter kaj lahko vsak od nas naredi za to, da bo plastike in mikroplastike v vodah manj. Pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/11/Problemmikroplastikevnaihvodah1595416.mp3 RAMB 1604 clean V Radijski tribuni smo se posvetili problemu mikroplastike v naših vodah: koliko je je in kakšne so posledice za naravo in tako za živali kot tudi za človeka, in sicer z njenim vstopom v prehransko verigo. Osvetlili smo, kaj se zgodi z odpadno plastično embalažo, ki jo potrošniki pravilno ločujemo in odlagamo, kje so v tej verigi napake in luknje, skozi katere plastika vendarle pride tudi v potoke in reke in tako konča v morju, ter kaj lahko vsak od nas naredi za to, da bo plastike in mikroplastike v vodah manj. Pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 11 Sep 2018 08:06:20 +0000 Problem mikroplastike v naših vodah V Radijski tribuni smo opozorili na "socialno bolezen" in to, da se kljub gospodarski rasti ta po Mariboru še vedno širi. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/10/Socialnabolezen1594874.mp3 RAMB 1661 clean V Radijski tribuni smo opozorili na "socialno bolezen" in to, da se kljub gospodarski rasti ta po Mariboru še vedno širi. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 6 Sep 2018 07:30:24 +0000 Socialna bolezen V mariborskem Ljudskem vrtu, ki bo to jesen začel dobivati novo podobo, danes teče »vijol'čna kri«. Oboje – prenovo in krvodajalstvo – smo analizirali v sredini radijski tribuni: z gosti v studiu smo podrobneje predstavili načrtovano podobo nogometnega stadiona, v oglašanju s terena pa smo dodali utrip z ene najbolj obiskanih terenskih krvodajalskih akcij v nogometnem mestu. Pripravila Katarina Klep Černejšek in Matej Štrafela. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/05/LjudskivrtVijolnakri1593101.mp3 RAMB 1573 clean V mariborskem Ljudskem vrtu, ki bo to jesen začel dobivati novo podobo, danes teče »vijol'čna kri«. Oboje – prenovo in krvodajalstvo – smo analizirali v sredini radijski tribuni: z gosti v studiu smo podrobneje predstavili načrtovano podobo nogometnega stadiona, v oglašanju s terena pa smo dodali utrip z ene najbolj obiskanih terenskih krvodajalskih akcij v nogometnem mestu. Pripravila Katarina Klep Černejšek in Matej Štrafela. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 5 Sep 2018 08:03:19 +0000 Ljudski vrt + Vijol'čna kri Z jesenjo se Radijska tribuna seli na teren, in tako smo oddajo začeli v pritličju kirurške stolpnice Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Bolnišnica, ki so jo s samoprispevkom pomagali graditi občani, se namreč ponovno obrača na javnost s prošnjo za donacije, da bi pokrpali vsaj najnujnejše. Je zdravljenje v razmerah, ko manjka postelj, kadra in opreme, sploh še varno? Kdo in kako bi moral vzeti stvari v roke? Oddajo sta pripravila Katarina Klep Černejšek in Zoran Perko. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/09/04/TeaveUKCMaribor1592693.mp3 RAMB 1676 clean Z jesenjo se Radijska tribuna seli na teren, in tako smo oddajo začeli v pritličju kirurške stolpnice Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Bolnišnica, ki so jo s samoprispevkom pomagali graditi občani, se namreč ponovno obrača na javnost s prošnjo za donacije, da bi pokrpali vsaj najnujnejše. Je zdravljenje v razmerah, ko manjka postelj, kadra in opreme, sploh še varno? Kdo in kako bi moral vzeti stvari v roke? Oddajo sta pripravila Katarina Klep Černejšek in Zoran Perko. http://www.rtvslo.si/podcast Tue, 4 Sep 2018 08:04:26 +0000 Težave UKC Maribor Pred prvo popočitniško sejo mariborskih mestnih svetnikov smo razkrili pomembne teme, o katerih bo tekla razprava. Rdeča nit bo šport – od reševanja finančnih težav Športnih objektov Maribor, do prenove pomožnega nogometnega igrišča v Ljudskem vrtu; ob tem smo predstavili tudi časovnico obnove zahodnega dela kultnega stadiona. Svetniki bodo potrjevali tudi gradivo o zaprtju Cafove ulice za promet in o nakupu petih hibridnih avtobusov. Pripravil Dejan Rat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/30/MOMinport1591141.mp3 RAMB 1557 clean Pred prvo popočitniško sejo mariborskih mestnih svetnikov smo razkrili pomembne teme, o katerih bo tekla razprava. Rdeča nit bo šport – od reševanja finančnih težav Športnih objektov Maribor, do prenove pomožnega nogometnega igrišča v Ljudskem vrtu; ob tem smo predstavili tudi časovnico obnove zahodnega dela kultnega stadiona. Svetniki bodo potrjevali tudi gradivo o zaprtju Cafove ulice za promet in o nakupu petih hibridnih avtobusov. Pripravil Dejan Rat. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 30 Aug 2018 08:00:00 +0000 MOM in šport V Radijski tribuni smo osvetlili izkušnje na področju različnih umetniških praks pa tudi pogoje, iz katerih enkratni odrski dogodki vodijo v dolgoročna sodelovanja. V gosteh pri Simoni Kopinšek so bili direktorica in umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor Katarina Klančnik Kocutar, gledališki kritik Rok Vevar in vsestranska gledališka ustvarjalka Nika Bezeljak. www.radiomaribor.si http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/29/Izkunjenapodrojurazlinihumetnikihpraks1590833.mp3 RAMB 1557 clean V Radijski tribuni smo osvetlili izkušnje na področju različnih umetniških praks pa tudi pogoje, iz katerih enkratni odrski dogodki vodijo v dolgoročna sodelovanja. V gosteh pri Simoni Kopinšek so bili direktorica in umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor Katarina Klančnik Kocutar, gledališki kritik Rok Vevar in vsestranska gledališka ustvarjalka Nika Bezeljak. www.radiomaribor.si http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 29 Aug 2018 08:01:08 +0000 Izkušnje na področju različnih umetniških praks V Sloveniji prostih mest v domovih za starejše močno primanjkuje in tako je tudi na Štajerskem. Ministrstvo za delo dodatna mesta zagotavlja s podeljevanjem koncesij, samo v Podravju bo do leta 2020 na voljo 308 dodatnih mest v domovih za starejše. A to težav s čakalnimi dobami za sprejem v domove za starejše ne bo rešilo. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Lidija Cokan. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/27/Primankovanjeprostihmestvdomovihzastareje1590040.mp3 RAMB 1771 clean V Sloveniji prostih mest v domovih za starejše močno primanjkuje in tako je tudi na Štajerskem. Ministrstvo za delo dodatna mesta zagotavlja s podeljevanjem koncesij, samo v Podravju bo do leta 2020 na voljo 308 dodatnih mest v domovih za starejše. A to težav s čakalnimi dobami za sprejem v domove za starejše ne bo rešilo. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Lidija Cokan. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 27 Aug 2018 08:00:38 +0000 Primankovanje prostih mest v domovih za starejše V Radijski tribuni smo s sogovorniki iskali odgovore na vprašanje, kaj lahko storimo, če sosedje povzročajo preveč hrupa in motijo naš mir in počitek. Pripra http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/23/Hrup1588767.mp3 RAMB 1767 clean V Radijski tribuni smo s sogovorniki iskali odgovore na vprašanje, kaj lahko storimo, če sosedje povzročajo preveč hrupa in motijo naš mir in počitek. Pripra http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 23 Aug 2018 08:03:59 +0000 Hrup Tokratna poletna radijska tribuna nas je seznanila z začetkom letošnjih trgatev v Vinorodni deželi Podravje. Grozdje tudi pri nas dozoreva veliko bolj zgodaj kot pred desetletji. Kako ravnati in ali je res treba hiteti s trgatvijo, boste izvedeli v pogovoru s Tadejo Vodovnik s Kmetijsko–gozdarskega zavoda v Mariboru, kjer že vrsto let v tem času spremljajo dozorevanje grozdja in pripravljajo priporočila vinogradnikom. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/22/Trgatve1588369.mp3 RAMB 1433 clean Tokratna poletna radijska tribuna nas je seznanila z začetkom letošnjih trgatev v Vinorodni deželi Podravje. Grozdje tudi pri nas dozoreva veliko bolj zgodaj kot pred desetletji. Kako ravnati in ali je res treba hiteti s trgatvijo, boste izvedeli v pogovoru s Tadejo Vodovnik s Kmetijsko–gozdarskega zavoda v Mariboru, kjer že vrsto let v tem času spremljajo dozorevanje grozdja in pripravljajo priporočila vinogradnikom. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 22 Aug 2018 07:57:15 +0000 Trgatve Za tokratno poletno tribuno smo pripravili pogovor s predstavniki Rdečega križa Maribor in Zveze prijateljev mladine Maribor, organizacijama, ki že desetletja organizirata poletna letovanja otrok z našega območja – otroci letujejo tako v počitniškem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku kot v Poreču, v ViRCU, in na teh letovanjih sklepajo poznanstva in prijateljstva in se naučijo tudi marsičesa, kar jim bo koristilo v življenju. Pripravila Tamara Zupanič Čučnik. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/20/LetovanjevPoreuinPunatu1587626.mp3 RAMB 1241 clean Za tokratno poletno tribuno smo pripravili pogovor s predstavniki Rdečega križa Maribor in Zveze prijateljev mladine Maribor, organizacijama, ki že desetletja organizirata poletna letovanja otrok z našega območja – otroci letujejo tako v počitniškem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku kot v Poreču, v ViRCU, in na teh letovanjih sklepajo poznanstva in prijateljstva in se naučijo tudi marsičesa, kar jim bo koristilo v življenju. Pripravila Tamara Zupanič Čučnik. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 20 Aug 2018 08:00:00 +0000 Letovanje v Poreču in Punatu Nepremičninski trg podira rekorde, gradnja stanovanj pa doživlja razcvet tudi v Mariboru. Trenutno se gradi več manjših kompleksov, za gradnjo pa je pripravljenih še nekaj zemljišč, kjer bo v prihodnjih letih zraslo več kot 1000 novih stanovanj. O mariborskem gradbenem bumu z investitorji in nepremičninskimi posredniki v tokratni Poletni tribuni z Vesno Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/16/Mariborpredgradbenimrazcvetom1586525.mp3 RAMB 730 clean Nepremičninski trg podira rekorde, gradnja stanovanj pa doživlja razcvet tudi v Mariboru. Trenutno se gradi več manjših kompleksov, za gradnjo pa je pripravljenih še nekaj zemljišč, kjer bo v prihodnjih letih zraslo več kot 1000 novih stanovanj. O mariborskem gradbenem bumu z investitorji in nepremičninskimi posredniki v tokratni Poletni tribuni z Vesno Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 16 Aug 2018 07:30:00 +0000 Maribor pred gradbenim razcvetom V Poletni tribuni smo govorili o mariborskih študentskih domovih. Izteka se namreč razpis za sprejem in podaljšanje bivanja; preverili pa smo tudi, ali pripravljajo novosti in kakšno je zanimanje mladih za bivanje v študentskih domovih. Pripravil Aleks Horvat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/13/Bivanjevtudentskihdomovih1585569.mp3 RAMB 1461 clean V Poletni tribuni smo govorili o mariborskih študentskih domovih. Izteka se namreč razpis za sprejem in podaljšanje bivanja; preverili pa smo tudi, ali pripravljajo novosti in kakšno je zanimanje mladih za bivanje v študentskih domovih. Pripravil Aleks Horvat. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 13 Aug 2018 08:11:41 +0000 Bivanje v študentskih domovih Časopisni hiši Večer in Dnevnik sta pred tednom dni objavili namero po združitvi. Tako bi radi izboljšali učinkovitost podjetij, pojavlja pa se tudi strah po racionalizaciji in izgubi delovnih mest ter lastniški koncentraciji v dveh izmed treh osrednjih dnevnih časopisov. Načrtovano združitev smo analizirali v tokratni Poletni tribuni. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/09/KajprinaanartovanazdruitevVeerainDnevnika1584388.mp3 RAMB 1480 clean Časopisni hiši Večer in Dnevnik sta pred tednom dni objavili namero po združitvi. Tako bi radi izboljšali učinkovitost podjetij, pojavlja pa se tudi strah po racionalizaciji in izgubi delovnih mest ter lastniški koncentraciji v dveh izmed treh osrednjih dnevnih časopisov. Načrtovano združitev smo analizirali v tokratni Poletni tribuni. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 9 Aug 2018 07:30:00 +0000 Kaj prinaša načrtovana združitev Večera in Dnevnika? V občini Benedikt deluje vrsta različnih društev, zato smo v tokratni Poletni tribuni govorili o 70-letnici tamkajšnjega Rdečega križa, o društvu upokojencev, o tem, zakaj je Benedikt postal sodoben kraj pa tudi, kje so pred leti našli znamenite Negovske čelade. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/08/ObinaBenediktverajdanesjutri1583914.mp3 RAMB 1264 clean V občini Benedikt deluje vrsta različnih društev, zato smo v tokratni Poletni tribuni govorili o 70-letnici tamkajšnjega Rdečega križa, o društvu upokojencev, o tem, zakaj je Benedikt postal sodoben kraj pa tudi, kje so pred leti našli znamenite Negovske čelade. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 8 Aug 2018 07:30:00 +0000 Občina Benedikt: včeraj, danes, jutri Ali bo na jesenskih lokalnih volitvah v Mariboru prišlo do menjave na županskem stolčku in kdo so Fištravčevi doslej znani protikandidati? Razkrivamo v Poletni tribuni, ki jo je pripravila Vesna Martinec. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/06/JesenskelokalnevolitvevMariboru1583173.mp3 RAMB 597 clean Ali bo na jesenskih lokalnih volitvah v Mariboru prišlo do menjave na županskem stolčku in kdo so Fištravčevi doslej znani protikandidati? Razkrivamo v Poletni tribuni, ki jo je pripravila Vesna Martinec. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 6 Aug 2018 07:45:00 +0000 Županski kandidati v Mariboru V Poletni tribuni smo govorili o integracijski hiši v Mariboru in procesu integracije oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo. Oddajo je pripravil Aleks Horvat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/02/Integracijskahia1582056.mp3 RAMB 1535 clean V Poletni tribuni smo govorili o integracijski hiši v Mariboru in procesu integracije oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo. Oddajo je pripravil Aleks Horvat. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 2 Aug 2018 08:33:24 +0000 Integracijska hiša S svetovnim dnevom čebel je Slovenija postala mednarodno prepoznavna na področju čebelarstva; naši čebelarji v svetu uživajo spoštovanje in priznanje za svoje delo, ob tem pa so tudi inovativni. Prvi so se namreč spomnili ideje za api- oziroma čebelarski turizem. Kaj je apiturizem, komu je namenjen in kdo se z njim ukvarja ? Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Nataša Kuhar. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/08/01/EBELE1581533.mp3 RAMB 1261 clean S svetovnim dnevom čebel je Slovenija postala mednarodno prepoznavna na področju čebelarstva; naši čebelarji v svetu uživajo spoštovanje in priznanje za svoje delo, ob tem pa so tudi inovativni. Prvi so se namreč spomnili ideje za api- oziroma čebelarski turizem. Kaj je apiturizem, komu je namenjen in kdo se z njim ukvarja ? Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Nataša Kuhar. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 1 Aug 2018 08:00:00 +0000 ČEBELE Nestrpnost do tujcev in sovražni govor se z družbenih omrežij in vsebin nekaterih medijev vse bolj selita v realno življenje ljudi. Tujci postajajo v očeh prebivalcev Slovenije dežurni krivci za socialne stiske in negotovo prihodnost v naši družbi, kar je povsem zgrešeno prepričanje, opozarjajo kritiki družbenega dogajanja. Podrobneje smo o razlogih, ki nas vodijo v nestrpno družbo, govorili z gosti v Poletni tribuni, ki jo je pripravila Brigita Mohorič. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/30/Nestrpnostdotujcevinsovranigovor1580792.mp3 RAMB 1325 clean Nestrpnost do tujcev in sovražni govor se z družbenih omrežij in vsebin nekaterih medijev vse bolj selita v realno življenje ljudi. Tujci postajajo v očeh prebivalcev Slovenije dežurni krivci za socialne stiske in negotovo prihodnost v naši družbi, kar je povsem zgrešeno prepričanje, opozarjajo kritiki družbenega dogajanja. Podrobneje smo o razlogih, ki nas vodijo v nestrpno družbo, govorili z gosti v Poletni tribuni, ki jo je pripravila Brigita Mohorič. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 30 Jul 2018 08:00:00 +0000 Nestrpnost do tujcev in sovražni govor V času dopustov smo bolj brezbrižni tudi do shranjevanja in odlaganja odpadkov, zato v Poletni tribuni o tej temi. Pa tudi o bližajoči se septembrski akciji Očistimo Slovenijo, ki jo pripravlja Društvo Ekologi brez meja. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/26/Odpadkiinturizem1579574.mp3 RAMB 1154 clean V času dopustov smo bolj brezbrižni tudi do shranjevanja in odlaganja odpadkov, zato v Poletni tribuni o tej temi. Pa tudi o bližajoči se septembrski akciji Očistimo Slovenijo, ki jo pripravlja Društvo Ekologi brez meja. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 26 Jul 2018 07:30:00 +0000 Odpadki in turizem Gost Poletne tribune je bil ekološki in biodinamični vinogradnik Božo Zorjan iz Tinjske Gore nad Slovensko Bistrico. Govorili smo o tem, kako poudarjeno duhovni pogledi na odnos do narave oblikujejo naš celostni vrednostni sistem in kakšni so obeti takega modela kmetovanja. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/25/EkolokiinbiodinaminivinogradnikBooZorjan1579282.mp3 RAMB 1579 clean Gost Poletne tribune je bil ekološki in biodinamični vinogradnik Božo Zorjan iz Tinjske Gore nad Slovensko Bistrico. Govorili smo o tem, kako poudarjeno duhovni pogledi na odnos do narave oblikujejo naš celostni vrednostni sistem in kakšni so obeti takega modela kmetovanja. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 25 Jul 2018 07:30:00 +0000 Ekološki in biodinamični vinogradnik Božo Zorjan Gore so lepe, a so tudi nevarne. Ko se poleti večina snega v naših gorah stopi, se začnejo na gorske vrhove valiti trume planink in planincev, s tem pa se poveča tudi število klicev na številko za nujno pomoč in število posredovanj gorskih reševalcev. V Poletni tribuni smo zato govorili o tem, kaj lahko sami naredimo za to, da bo naš planinski izlet zabavno doživetje za vso družino. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/23/Varnovgore1578610.mp3 RAMB 1235 clean Gore so lepe, a so tudi nevarne. Ko se poleti večina snega v naših gorah stopi, se začnejo na gorske vrhove valiti trume planink in planincev, s tem pa se poveča tudi število klicev na številko za nujno pomoč in število posredovanj gorskih reševalcev. V Poletni tribuni smo zato govorili o tem, kaj lahko sami naredimo za to, da bo naš planinski izlet zabavno doživetje za vso družino. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 23 Jul 2018 07:30:00 +0000 Varno v gore Število spletnih napadov na podjetja se v zadnjem času povečuje, zato na policiji opozarjajo na previdnost, saj so lahko finančne posledice zelo velike. V Poletni tribuni smo govorili o tem, kakšne vrste spletnih goljufij se pojavljajo in kako jih lahko podjetja, pa tudi posamezniki, preprečijo. Pripravila Lidija Cokan. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/19/Spletninapadiingoljufije1577508.mp3 RAMB 1050 clean Število spletnih napadov na podjetja se v zadnjem času povečuje, zato na policiji opozarjajo na previdnost, saj so lahko finančne posledice zelo velike. V Poletni tribuni smo govorili o tem, kakšne vrste spletnih goljufij se pojavljajo in kako jih lahko podjetja, pa tudi posamezniki, preprečijo. Pripravila Lidija Cokan. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 19 Jul 2018 07:35:00 +0000 Spletni napadi in goljufije Mariborska knjižnica na Rotovškem trgu že več let čaka na obnovo ali selitev. Sedanji prostori so pretesni in v izredno slabem stanju, zato je vodstvo že zagrozilo, da bo enoto zaprlo. Zaposleni si želijo, da bi ostali na tej lokaciji, kjer je predvidena 15-milijonska obnova in gradnja vključno s širitvijo knjižnice, a mariborsko županstvo vztraja, da je projekt, ki še ima vsa potrebna dovoljenja, predrag. Zato že več let išče alternativno lokacijo, a vse dosedanje so zaradi finančne, statične ali druge neprimernosti splavale po vodi. Kako naprej? Prisluhnite Radijski tribuni z Dejanom Ratom. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/18/Mariborskaknjinica1577175.mp3 RAMB 2809 clean Mariborska knjižnica na Rotovškem trgu že več let čaka na obnovo ali selitev. Sedanji prostori so pretesni in v izredno slabem stanju, zato je vodstvo že zagrozilo, da bo enoto zaprlo. Zaposleni si želijo, da bi ostali na tej lokaciji, kjer je predvidena 15-milijonska obnova in gradnja vključno s širitvijo knjižnice, a mariborsko županstvo vztraja, da je projekt, ki še ima vsa potrebna dovoljenja, predrag. Zato že več let išče alternativno lokacijo, a vse dosedanje so zaradi finančne, statične ali druge neprimernosti splavale po vodi. Kako naprej? Prisluhnite Radijski tribuni z Dejanom Ratom. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 18 Jul 2018 08:36:31 +0000 Mariborska knjižnica Več kot polletno odstavljanje direktorice Zavoda za turizem Maribor - Pohorje je razkrilo trenja med ustanoviteljskimi občinami Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše. Najodločnejšo potezo je za zdaj potegnila mariborska občina, ki si kot edina financerka zavoda želi večji nadzor nad njegovim delovanjem – sprožila je postopek ukinitve zavoda. Več pa z direktorico zavoda in župani občin v oddaji, ki jo je pripravil Bratko Zavrnik. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/16/ZavodzaturizemMaribor1576458.mp3 RAMB 1668 clean Več kot polletno odstavljanje direktorice Zavoda za turizem Maribor - Pohorje je razkrilo trenja med ustanoviteljskimi občinami Maribor, Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše. Najodločnejšo potezo je za zdaj potegnila mariborska občina, ki si kot edina financerka zavoda želi večji nadzor nad njegovim delovanjem – sprožila je postopek ukinitve zavoda. Več pa z direktorico zavoda in župani občin v oddaji, ki jo je pripravil Bratko Zavrnik. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 16 Jul 2018 08:09:52 +0000 Zavod za turizem Maribor Z direktorico Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor Heleno Cvikl smo se ozrli na uspešne projekte te šole: njihovo restavracijo Sedem kot tudi na prihodnji projekt – obnovo hotela Ocean v središču mesta, ki bo prav tako namenjen praktičnemu usposabljanju njihovih študentov. Beseda je tekla tudi o turističnih potencialih mesta, pogovarjali pa smo se še z letošnjim ambasadorjem gostoljubja. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/12/Trebajesleditituristinimtrendom1575350.mp3 RAMB 1182 clean Z direktorico Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor Heleno Cvikl smo se ozrli na uspešne projekte te šole: njihovo restavracijo Sedem kot tudi na prihodnji projekt – obnovo hotela Ocean v središču mesta, ki bo prav tako namenjen praktičnemu usposabljanju njihovih študentov. Beseda je tekla tudi o turističnih potencialih mesta, pogovarjali pa smo se še z letošnjim ambasadorjem gostoljubja. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 12 Jul 2018 07:30:00 +0000 Treba je slediti turističnim trendom Osrednja tema Poletne tribune je tokrat turistično obarvana, naslovili smo jo Slovenija kot turistični produkt. Govorili smo o tem, kako turistične agencije promovirajo našo domovino in kako se domači in tuji gostje odzivajo na ponudbo. Naša gostja je bila Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga pri Turistični agenciji Sonček iz Maribora. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/11/Slovenijakotturistiniprodukt1575040.mp3 RAMB 1180 clean Osrednja tema Poletne tribune je tokrat turistično obarvana, naslovili smo jo Slovenija kot turistični produkt. Govorili smo o tem, kako turistične agencije promovirajo našo domovino in kako se domači in tuji gostje odzivajo na ponudbo. Naša gostja je bila Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga pri Turistični agenciji Sonček iz Maribora. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 11 Jul 2018 07:30:00 +0000 Slovenija kot turistični produkt V Mariboru in njegovi okolici je v teh počitniških dneh množica cestnih zapor. Sanacije dotrajanih cest se v predvolilnem letu kar vrstijo, kmalu pa bomo priča tudi investicijam v prometno infrastrukturo, ki bodo v času del poskrbele za jezo voznikov, ob predaji v uporabo pa pripomogle k pretočnosti prometa. Gradnja podvoza v Ljubljanski ulici, obsežnejša sanacija Lackove in Streliške ceste, začetek del na limbuški obvoznici.... Oddajo je pripravil Dejan Rat. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/09/MnoicacestnihzaporvMariboru1574259.mp3 RAMB 925 clean V Mariboru in njegovi okolici je v teh počitniških dneh množica cestnih zapor. Sanacije dotrajanih cest se v predvolilnem letu kar vrstijo, kmalu pa bomo priča tudi investicijam v prometno infrastrukturo, ki bodo v času del poskrbele za jezo voznikov, ob predaji v uporabo pa pripomogle k pretočnosti prometa. Gradnja podvoza v Ljubljanski ulici, obsežnejša sanacija Lackove in Streliške ceste, začetek del na limbuški obvoznici.... Oddajo je pripravil Dejan Rat. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 9 Jul 2018 08:00:00 +0000 Množica cestnih zapor v Mariboru Nova sortirnica odpadkov v Mariboru oziroma Center za pripravo sekundarnih surovin, kot so 12 milijonov in pol evrov vreden obrat poimenovali v Snagi, je minuli teden stopil v enoletno poskusno obratovanje. Več o investiciji, s katero se mesto začenja vključevati v tako imenovano krožno gospodarstvo, je Nataša Rižnar spregovorila z gostom Brankom Kosijem. http://videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive04/2018/07/05/SortirnicaodpadkovvMariboru1573152.mp3 RAMB 1123 clean Nova sortirnica odpadkov v Mariboru oziroma Center za pripravo sekundarnih surovin, kot so 12 milijonov in pol evrov vreden obrat poimenovali v Snagi, je minuli teden stopil v enoletno poskusno obratovanje. Več o investiciji, s katero se mesto začenja vključevati v tako imenovano krožno gospodarstvo, je Nataša Rižnar spregovorila z gostom Brankom Kosijem. http://www.rtvslo.si/podcast Thu, 5 Jul 2018 07:47:54 +0000 Sortirnica odpadkov v Mariboru RAMB no RTV, MMC info@rtvslo.si MMC RTV Radijska Tribuna je polurna oddaja vsak ponedeljek, sredo in četrtek, v kateri skupaj z gosti obravnavamo aktualne politične, gospodarske in socialne teme. Velikokrat poiščemo rešitve tudi za težave poslušalk in poslušalcev. Radijska Tribuna je polurna oddaja vsak ponedeljek, sredo in četrtek, v kateri skupaj z gosti obravnavamo aktualne politične, gospodarske in socialne teme. Velikokrat poiščemo rešitve tudi za težave poslušalk in poslušalcev. sl Thu, 14 Feb 2019 08:57:24 +0000 http://www.rtvslo.si/podcast webmaster@rtvslo.si (Webmaster) Thu, 14 Feb 2019 08:57:24 +0000 Radijska tribuna