Education (C) RTVSLO 2017 Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Village folk http://img.rtvslo.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/2013-08-05-091838-SLO1_pc.jpg Biotska raznolikost, naravni viri, ekološka pridelava hrane ter pogum za nove ideje in sodelovanje so bili rdeča nit serije oddaj Village Folk v letu 2015. Kompilacija različnih izsekov iz že predvajanih oddaj pomembnost teh tematik za preživetje civilizacije na našem planetu še bolj poudari in izpostavi. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2016/03/03/IZO-VILLAGEFOLKZELENEZGODBE-20151119-014-PARTNERJIZNARAVO-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1P1-F1_1.mp4 SLO1 625 clean Biotska raznolikost, naravni viri, ekološka pridelava hrane ter pogum za nove ideje in sodelovanje so bili rdeča nit serije oddaj Village Folk v letu 2015. Kompilacija različnih izsekov iz že predvajanih oddaj pomembnost teh tematik za preživetje civilizacije na našem planetu še bolj poudari in izpostavi. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 3 Jan 2016 14:00:00 +0000 Partnerji z naravo Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/12/26/IZO-VILLAGEFOLKZELENEZGODBE-20151118-013-SEJEMMALIHSIRARJEV-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1P1-F1_1.mp4 SLO1 657 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 27 Dec 2015 16:00:00 +0000 Sejem malih sirarjev Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/12/20/Dalmatinske_tuke_in_tartufi2015-12-20-045101-SLO1_1.mp4 SLO1 596 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 20 Dec 2015 15:49:31 +0000 Dalmatinske tuke in tartufi »Škripavac« je mladi sir, ki ga izdelujejo samo v Liki, ime je dobil , ker, ko ga poizkusimo zares škripa med zobmi. Mira, se je po domovinski vojni vrnila v vas Suvaja , kjer se rodila in skupaj s svojo družino, s pomočjo evropskega denarja, postavila mlekarno , kjer poleg »škripavca« izdeluje tudi druge sire. V vas so se vrnili le redki domačini,vendar je med njimi tudi nekaj mladih , ki jih je Mira že navdušila, da se bodo preizkusili v sirarstvu. Škripavac in druge sire že prepoznavajo turisti , ki po sir prihajajo tudi iz Dalmacije, uvrščen pa je tudi na seznam mednarodne organizacije Slow Food. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/12/13/kripavac2015-12-13-051357-SLO1_BCP_1.mp4 SLO1 624 clean »Škripavac« je mladi sir, ki ga izdelujejo samo v Liki, ime je dobil , ker, ko ga poizkusimo zares škripa med zobmi. Mira, se je po domovinski vojni vrnila v vas Suvaja , kjer se rodila in skupaj s svojo družino, s pomočjo evropskega denarja, postavila mlekarno , kjer poleg »škripavca« izdeluje tudi druge sire. V vas so se vrnili le redki domačini,vendar je med njimi tudi nekaj mladih , ki jih je Mira že navdušila, da se bodo preizkusili v sirarstvu. Škripavac in druge sire že prepoznavajo turisti , ki po sir prihajajo tudi iz Dalmacije, uvrščen pa je tudi na seznam mednarodne organizacije Slow Food. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 13 Dec 2015 15:51:17 +0000 Škripavac Anton Kavaš je sociolog in ambasador socialnih projektov na kmetijah. V vasi Prosenjakovci , v stari karavli , na meji med Slovenijo in Hrvaško nastaja nova eko socialna kmetija. Peter je diplomiran grafik brez zaposlitve , Vili in Irena sta izgubila službo po dolgih letih dela v Muri, Samuel in Karl sta prostovoljca, na kmetiji so si razdelili delo. Treba je poskrbeti za živali , konje ovce in kokoši. Irena nadzoruje pridelavo semena za prihodnje leto. Brez lastnega semena ni samooskrbe večkrat poudari Alojz. V Prosenjakovcih morda nastaja nov model eko socialnih kmetij, ki bi lahko zaživele širom Slovenije. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2016/01/04/IZO-VILLAGEFOLKZELENEZGODBE-20151202-010-EKOSOCIALNAKMETIJA-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1-F2_1.mp4 SLO1 664 clean Anton Kavaš je sociolog in ambasador socialnih projektov na kmetijah. V vasi Prosenjakovci , v stari karavli , na meji med Slovenijo in Hrvaško nastaja nova eko socialna kmetija. Peter je diplomiran grafik brez zaposlitve , Vili in Irena sta izgubila službo po dolgih letih dela v Muri, Samuel in Karl sta prostovoljca, na kmetiji so si razdelili delo. Treba je poskrbeti za živali , konje ovce in kokoši. Irena nadzoruje pridelavo semena za prihodnje leto. Brez lastnega semena ni samooskrbe večkrat poudari Alojz. V Prosenjakovcih morda nastaja nov model eko socialnih kmetij, ki bi lahko zaživele širom Slovenije. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 6 Dec 2015 16:00:00 +0000 Eko-socialna kmetija Johannes vsako leto tri mesece preživi na planini, kjer izdeluje sir in maslo. Zadnje poletje je preživel na tetini planini Biber nad Bad Gestainom skupaj s svojima sestričnama. Na številnih planinah v bližini Salzburga poleti izdelujejo sir in maslo, obišče jih tudi veliko turistov,saj imajo planine tudi sobe za prenočitev. Na planini je poleg molže in izdelovanja sira veliko dela tudi z ohranjanjem pašnikov. Gozd se zelo hitro širi. Ohranjanje planinske paše je zelo pomembno tudi za ohranjanje biotske raznolikosti. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/11/30/Mladi_sirar_Johannes2015-11-30-024427-SLO1_1.mp4 SLO1 637 clean Johannes vsako leto tri mesece preživi na planini, kjer izdeluje sir in maslo. Zadnje poletje je preživel na tetini planini Biber nad Bad Gestainom skupaj s svojima sestričnama. Na številnih planinah v bližini Salzburga poleti izdelujejo sir in maslo, obišče jih tudi veliko turistov,saj imajo planine tudi sobe za prenočitev. Na planini je poleg molže in izdelovanja sira veliko dela tudi z ohranjanjem pašnikov. Gozd se zelo hitro širi. Ohranjanje planinske paše je zelo pomembno tudi za ohranjanje biotske raznolikosti. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 29 Nov 2015 15:56:34 +0000 Mladi sirar Johannes Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/11/20/IZO-VILLAGEFOLKZELENEZGODBE-20151105-007-MARKUSOVAOBNOVLJIVAENERGIJA-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1P1-F1_1.mp4 SLO1 628 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 22 Nov 2015 16:00:00 +0000 Markusova obnovljiva energija Mario di Bernardi se je rodil v dolini Rezije. Spomini na otroštvo , ko je njegov ded kupil planino in ko je s celo družino vsako poletje preživel nekaj mesecev na paši so še vedno zelo živi. Danes so planine pod Kaninom večinoma prazne. Kljub temu, da se preživlja tudi z delom na avtocesti, je želja da bi planina ponovno zaživela zelo velika. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02//2015/11/16/Mariova_planina2015-11-16-025611-SLO1_1.mp4 SLO1 625 clean Mario di Bernardi se je rodil v dolini Rezije. Spomini na otroštvo , ko je njegov ded kupil planino in ko je s celo družino vsako poletje preživel nekaj mesecev na paši so še vedno zelo živi. Danes so planine pod Kaninom večinoma prazne. Kljub temu, da se preživlja tudi z delom na avtocesti, je želja da bi planina ponovno zaživela zelo velika. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Mon, 16 Nov 2015 13:51:41 +0000 Mariova planina Česen iz doline Rezije, ki mu po rezijsko rečejo strok, je svetovno znana kulinarična posebnost, je namreč prijetnega sladkega okusa. Površine kjer ga pridelujejo so majhne , vendar se je v projekt povezalo več kot 30 prebivalcev v dolini. Strok je uvrščen tudi med projekte Presidia, v okviru mednarodnega Slow Fooda, ki ščiti lokalne pridelke in spodbuja ljudi , da se med seboj povezujejo, tako kot so se povezali prebivalci Rezije. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/11/07/IZO-VILLAGEFOLKZELENEZGODBE-20150922-006-REZIJSKISTROK-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1P1-FI_1.mp4 SLO1 622 clean Česen iz doline Rezije, ki mu po rezijsko rečejo strok, je svetovno znana kulinarična posebnost, je namreč prijetnega sladkega okusa. Površine kjer ga pridelujejo so majhne , vendar se je v projekt povezalo več kot 30 prebivalcev v dolini. Strok je uvrščen tudi med projekte Presidia, v okviru mednarodnega Slow Fooda, ki ščiti lokalne pridelke in spodbuja ljudi , da se med seboj povezujejo, tako kot so se povezali prebivalci Rezije. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 8 Nov 2015 15:50:00 +0000 Rezijski strok Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/10/30/IZOVILLAGEFOLKZELENEZGODBE20150908005DUNAJSKIZELENJAVNIVRTLPSLOA1A2Z1G1S1P1F1_0.mp4 SLO1 579 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 1 Nov 2015 16:00:00 +0000 Dunajski zelenjavni vrt Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/10/25/IZO-VILLAGEFOLKZELENEZGODBE-20150930-004-SEMENSKABANKA-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1P1-F2_1.mp4 SLO1 650 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 25 Oct 2015 16:00:00 +0000 Ljudje podeželja: Semenska banka Projekt zaščite padovanske kokoši povezuje ljudi in prinaša denar ter nova delovna mesta. Kokoš iz Padove , ki ima za seboj bogato zgodovino danes zaščitene avtohtone pasme, danes gojijo na številnih ekoloških kmetijah v okolici Padove. Meso je prava kulinarična specialiteta, na voljo je v številnih mesnicah, kot lokalna posebnost je uvrščena na jedilnike prestižnih restavracij. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/10/18/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Kokos_iz_Padove__dokumentarna_serija2015-10-18-052339-SLO1_1.mp4 SLO1 605 clean Projekt zaščite padovanske kokoši povezuje ljudi in prinaša denar ter nova delovna mesta. Kokoš iz Padove , ki ima za seboj bogato zgodovino danes zaščitene avtohtone pasme, danes gojijo na številnih ekoloških kmetijah v okolici Padove. Meso je prava kulinarična specialiteta, na voljo je v številnih mesnicah, kot lokalna posebnost je uvrščena na jedilnike prestižnih restavracij. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 18 Oct 2015 14:51:22 +0000 Village Folk - Ljudje podeželja: Kokoš iz Padove, dokumentarna serija Robi je bil geodet, Alexandra pa je učiteljica v osnovni šoli. V majhni vasici Pianetto, dobro uro oddaljeni od Firenc, sta pred desetimi leti kupila staro vaško kapelo, v kateri sta odprla gostilno in v želji , da bi pripravljala jedi predvsem iz lokalnih pridelkov , povezala med seboj ekološke kmetije iz bližnje okolice. La Campanara je tudi zaradi odličnih lokalnih pridelkov, danes uvrščena med vrhunske restavracije. Aleksandra pa ima svojo kuharsko oddajo tudi na nacionalni italijanski televiziji. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/10/11/Robi_Alex2015-10-11-050647-SLO1_1.mp4 SLO1 634 clean Robi je bil geodet, Alexandra pa je učiteljica v osnovni šoli. V majhni vasici Pianetto, dobro uro oddaljeni od Firenc, sta pred desetimi leti kupila staro vaško kapelo, v kateri sta odprla gostilno in v želji , da bi pripravljala jedi predvsem iz lokalnih pridelkov , povezala med seboj ekološke kmetije iz bližnje okolice. La Campanara je tudi zaradi odličnih lokalnih pridelkov, danes uvrščena med vrhunske restavracije. Aleksandra pa ima svojo kuharsko oddajo tudi na nacionalni italijanski televiziji. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 11 Oct 2015 14:49:55 +0000 Robi&Alex Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/10/04/Ribici_iz_Camoglia2015-10-04-050134-SLO1_1.mp4 SLO1 650 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 4 Oct 2015 14:49:13 +0000 Ribiči iz Camoglia Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/08/29/Pavlos_iz_grske_Trakije2015-08-29-063646-SLO1_1.mp4 SLO1 258 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 29 Aug 2015 16:32:48 +0000 Pavlos iz grške Trakije Povpraševanje po hrani v svetu raste. Odgovoren odnos do okolja pa ne dovoljuje še bolj intenzivne pridelave hrane , kar spodbuja vedno bolj inovativne projekte, v katerih se ljudje vedno bolj povezujejo in v katerih se iščejo možnosti, da bi živalske beljakovine, ki močno bremenijo okolje , nadomestili na primer tudi z insekti. Kompilacijo »Ideje za prihodnost« sestavljajo kratke zgodbe serije Village Folk z dobrimi praksami iz različnih evropskih držav , ki kot celota sporočajo , da je z novimi idejami tudi v pridelavi hrane mogoče najti nove poti v prihodnosti. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/07/31/IZO-VILLAGEFOLKKOMPILACIJA-20150513-000-IDEJEZAPRIHODNOST-LP-SLO--A1A2-Z1G1S1P1-F1_1.mp4 SLO1 3036 clean Povpraševanje po hrani v svetu raste. Odgovoren odnos do okolja pa ne dovoljuje še bolj intenzivne pridelave hrane , kar spodbuja vedno bolj inovativne projekte, v katerih se ljudje vedno bolj povezujejo in v katerih se iščejo možnosti, da bi živalske beljakovine, ki močno bremenijo okolje , nadomestili na primer tudi z insekti. Kompilacijo »Ideje za prihodnost« sestavljajo kratke zgodbe serije Village Folk z dobrimi praksami iz različnih evropskih držav , ki kot celota sporočajo , da je z novimi idejami tudi v pridelavi hrane mogoče najti nove poti v prihodnosti. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 1 Aug 2015 12:30:03 +0000 Ideje za prihodnost Kaj storiti, če si velik pridelovalec krompirja in prodaš kilogram le za 7 centov. Henk in Rene sta nizozemska kmeta, sta tudi soseda in se ukvarjata s pridelavo krompirja. Združila sta moči in razvila idejo, ki se je porodila nekega večera, ko sta po napornem dnevu skupaj za večerjo pripravila ocvrt krompirček. In tako je nastala dobro prodajana blagovna znamka in čips dveh kmetov. Tudi Garmt je bil postavljen pred življenski izziv. Odločil se je, da bo zagotovil delo ljudem, ki zaradi različnih primanjkljajev dobivajo socialno pomoč iz strani države. In tako je nastala majhna pivovarna, recepte za različna piva z zelišči in začimbami pa Garmt z veseljem pripravlja sam. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/01/24/Novi_izzivi__11_112015-01-24-054138-SLO1_1.mp4 SLO1 573 clean Kaj storiti, če si velik pridelovalec krompirja in prodaš kilogram le za 7 centov. Henk in Rene sta nizozemska kmeta, sta tudi soseda in se ukvarjata s pridelavo krompirja. Združila sta moči in razvila idejo, ki se je porodila nekega večera, ko sta po napornem dnevu skupaj za večerjo pripravila ocvrt krompirček. In tako je nastala dobro prodajana blagovna znamka in čips dveh kmetov. Tudi Garmt je bil postavljen pred življenski izziv. Odločil se je, da bo zagotovil delo ljudem, ki zaradi različnih primanjkljajev dobivajo socialno pomoč iz strani države. In tako je nastala majhna pivovarna, recepte za različna piva z zelišči in začimbami pa Garmt z veseljem pripravlja sam. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 24 Jan 2015 16:31:16 +0000 Novi izzivi, 11/11 Rebecca in Jennifer sta zasnovali prvo kmetijo na morju na Nizozemskem. Poleti pridelujeta morsko solato Ulvo Lactuco, pozimi pa nekatere druge sorte morskih alg. Tudi na slanih poljih v bližini morja nizozemski kmetje vedno bolj sadijo alternativne rastline, ki jim prinesejo več dohodka kot na primer krompir ali sladkorna pesa. Brata Janse gojita morske šparglje, ki jih je mogoče uživati sveže ali pa zmlete, kot neke vrste slano začimbo. Rastline, ki rastejo na slanih površinah ali v morju, vsebujejo veliko beljakovin. Pridelava hrane se po napovedih seli v morje. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/01/17/Ljudje_podezelja__Kmetije_na_morju__10_112015-01-17-053211-SLO1_1.mp4 SLO1 564 clean Rebecca in Jennifer sta zasnovali prvo kmetijo na morju na Nizozemskem. Poleti pridelujeta morsko solato Ulvo Lactuco, pozimi pa nekatere druge sorte morskih alg. Tudi na slanih poljih v bližini morja nizozemski kmetje vedno bolj sadijo alternativne rastline, ki jim prinesejo več dohodka kot na primer krompir ali sladkorna pesa. Brata Janse gojita morske šparglje, ki jih je mogoče uživati sveže ali pa zmlete, kot neke vrste slano začimbo. Rastline, ki rastejo na slanih površinah ali v morju, vsebujejo veliko beljakovin. Pridelava hrane se po napovedih seli v morje. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 17 Jan 2015 16:29:50 +0000 Ljudje podeželja: Kmetije na morju, 10/11 Friso je ustanovil podjetje, v okviru katerega delujejo zdravniki streh. V Amsterdamu je veliko streh, ki danes postajajo oskrbni vrtovi. V posebnih koritih, ki so inovacija, gojijo različno zelenjavo. Wouter je računalnikar, od nedavnega pa prideluje gobe v dveh zabojnikih. Goji jih na substratu, ki je ostanek od proizvodnje piva, tega z ladjico pripeljejo po kanalu do zabojnikov. Wouter načrtuje, da bo pridelal 5 ton gob na teden. Ger je ob podpori Univerze iz Wageningena začel gojiti žuželke. Najrazličnejše posušene žuželke postajajo del prehrane, nadomestile bodo živalske beljakovine, saj živinoreja močno obremenjuje okolje. Inovativne trajnostne projekte, povezane s hrano, ki jo bomo potrebovali v prihodnosti za preživetje 9 milijard zemljanov, finančno podpira tudi mesto Amsterdam. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/01/10/Hrana_za_prihodnost__9_112015-01-10-053116-SLO1_1.mp4 SLO1 608 clean Friso je ustanovil podjetje, v okviru katerega delujejo zdravniki streh. V Amsterdamu je veliko streh, ki danes postajajo oskrbni vrtovi. V posebnih koritih, ki so inovacija, gojijo različno zelenjavo. Wouter je računalnikar, od nedavnega pa prideluje gobe v dveh zabojnikih. Goji jih na substratu, ki je ostanek od proizvodnje piva, tega z ladjico pripeljejo po kanalu do zabojnikov. Wouter načrtuje, da bo pridelal 5 ton gob na teden. Ger je ob podpori Univerze iz Wageningena začel gojiti žuželke. Najrazličnejše posušene žuželke postajajo del prehrane, nadomestile bodo živalske beljakovine, saj živinoreja močno obremenjuje okolje. Inovativne trajnostne projekte, povezane s hrano, ki jo bomo potrebovali v prihodnosti za preživetje 9 milijard zemljanov, finančno podpira tudi mesto Amsterdam. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 10 Jan 2015 16:30:27 +0000 Hrana za prihodnost, 9/11 Ard je pred leti prodal svoje podjetje in denar vložil v nakup kmetije v predmestju. Hlev je spremenil v trgovino in kuhinjo oz. restavracijo, kjer danes iz lokalnih pridelkov nastajajo vrhunske jedi. Najprej so pridelovali zelenjavo na nekaj hektarjih, povpraševanje po ekološki zelenjavi pa se je povečevalo iz dneva v dan. Ard je pridelavo razširil na 20 hektarjev. Kmetija je tudi socialni projekt. Industrijsko kmetijstvo je obrobne skupine na podeželju potisnilo v kot, je prepričan Ard. Nizozemska država s podporo pomaga ljudem s težavami, vendar je pomembno, da ti ljudje najdejo delo in se počutijo koristne in vključene v družbo. Na kmetiji pomaga 15 fantov, ki prejemajo socialno pomoč. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive02/2015/01/02/Ljudje_podezelja__Urbana_kmetija__8_112015-01-02-053742-SLO1_1.mp4 SLO1 935 clean Ard je pred leti prodal svoje podjetje in denar vložil v nakup kmetije v predmestju. Hlev je spremenil v trgovino in kuhinjo oz. restavracijo, kjer danes iz lokalnih pridelkov nastajajo vrhunske jedi. Najprej so pridelovali zelenjavo na nekaj hektarjih, povpraševanje po ekološki zelenjavi pa se je povečevalo iz dneva v dan. Ard je pridelavo razširil na 20 hektarjev. Kmetija je tudi socialni projekt. Industrijsko kmetijstvo je obrobne skupine na podeželju potisnilo v kot, je prepričan Ard. Nizozemska država s podporo pomaga ljudem s težavami, vendar je pomembno, da ti ljudje najdejo delo in se počutijo koristne in vključene v družbo. Na kmetiji pomaga 15 fantov, ki prejemajo socialno pomoč. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 2 Jan 2015 16:36:09 +0000 Ljudje podeželja: Urbana kmetija, 8/11 Jack je v 10 letih zbral 700 različnih vrst zelenjave in tudi sadnih dreves in ustvaril zgodovinski vrt, ki pa še zdaleč ni muzej. Iz pridelane zelenjave v njegovi kuhinji nastajajo kulinarične mojstrovine. Vendar pa stare sorte nimajo vedno dobrega okusa. Na zgodovinskem vrtu raste tudi veliko užitnih rož. Jack pravi, da prinašajo srečo. Jack svoje bogato znanje, ki povezuje naravno dediščino in kulinariko, deli z ljudmi, ki prihajajo na vrt in na kuharske delavnice. Vrtovi te vrste bodo zagotovo zaživeli po vsem svetu. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/12/19/Zgodovinski_vrt__7_112014-12-19-060953-SLO1_1.mp4 SLO1 634 clean Jack je v 10 letih zbral 700 različnih vrst zelenjave in tudi sadnih dreves in ustvaril zgodovinski vrt, ki pa še zdaleč ni muzej. Iz pridelane zelenjave v njegovi kuhinji nastajajo kulinarične mojstrovine. Vendar pa stare sorte nimajo vedno dobrega okusa. Na zgodovinskem vrtu raste tudi veliko užitnih rož. Jack pravi, da prinašajo srečo. Jack svoje bogato znanje, ki povezuje naravno dediščino in kulinariko, deli z ljudmi, ki prihajajo na vrt in na kuharske delavnice. Vrtovi te vrste bodo zagotovo zaživeli po vsem svetu. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 19 Dec 2014 16:59:12 +0000 Zgodovinski vrt, 7/11 Otmar Šturm se je že pri 20 letih odločil, da bo kupil vinograd nedaleč od Metlike. Šele po sklenjeni pogodbi je ugotovil, da v vinogradu raste trta traminca, ki takrat ni bila priporočena oz. dovoljena sorta za belokranjski vinorodni okoliš. In tako se je začela zgodba o njegovem vinu – prepovedanemu sadu, ki je dozorel v družinsko podjetje. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/12/12/Prepovedan_sadez__6_112014-12-12-060144-SLO1_1.mp4 SLO1 558 clean Otmar Šturm se je že pri 20 letih odločil, da bo kupil vinograd nedaleč od Metlike. Šele po sklenjeni pogodbi je ugotovil, da v vinogradu raste trta traminca, ki takrat ni bila priporočena oz. dovoljena sorta za belokranjski vinorodni okoliš. In tako se je začela zgodba o njegovem vinu – prepovedanemu sadu, ki je dozorel v družinsko podjetje. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 12 Dec 2014 16:59:36 +0000 Prepovedan sadež, 6/11 Zgodba o industrijski konoplji v Sloveniji je tesno povezana z Dejanom Rengejem. Za svoje diplomsko delo, ki ga je v 90. letih pripravil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je primere dobre prakse iskal predvsem v sosednji Avstriji, v Sloveniji je bila ta industrijska rastlina prepovedana. Danes raste na 460 hektarjih in je zagotovo rastlina prihodnosti. Konoplja je vsestransko uporabna v prehrani, iz nje lahko izdelujemo tudi tekstil in izolacijske materiale. V Prekmurju se za gojenjem konoplje odločajo predvsem ekološki kmetje. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/12/05/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Industrijska_konoplja__dokumentarna_serija__5_112014-12-05-061644-SLO1_1.mp4 SLO1 609 clean Zgodba o industrijski konoplji v Sloveniji je tesno povezana z Dejanom Rengejem. Za svoje diplomsko delo, ki ga je v 90. letih pripravil na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, je primere dobre prakse iskal predvsem v sosednji Avstriji, v Sloveniji je bila ta industrijska rastlina prepovedana. Danes raste na 460 hektarjih in je zagotovo rastlina prihodnosti. Konoplja je vsestransko uporabna v prehrani, iz nje lahko izdelujemo tudi tekstil in izolacijske materiale. V Prekmurju se za gojenjem konoplje odločajo predvsem ekološki kmetje. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 5 Dec 2014 17:00:15 +0000 Industrijska konoplja, 5/11 Sir oscipek izdelujejo v pogorju Tater že od 14. stoletja. Izdelujejo ga v majhnih lesenih hiškah, kjer ves čas gori ogenj, to daje siru barvo in okus. Janina je prva ženska pastirica s certifikatom za izdelovanje oscipka. Od spomladi do jeseni vsak dan po jutranji in večerni molži izdeluje sir. Leta 2008 je oscipek postal prvi zaščiteni poljski proizvod z geografskim poreklom na evropskem trgu. To vrsto sira izdelujejo tudi na Slovaškem, vendar so z dolgotrajnimi pogajanji dosegli, da se oscipek lahko imenuje le sir, ki je izdelan na območju poljskih Tater. Ob vstopu v Evropsko unijo je ta sir izdelovalo približno 100 pastirjev, proizvodnja pa se je ohranila tudi zaradi njegove uveljavitve na evropskem trgu. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/11/28/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Oscipek__dokumentarna_serija__4_112014-11-28-062525-SLO1_1.mp4 SLO1 547 clean Sir oscipek izdelujejo v pogorju Tater že od 14. stoletja. Izdelujejo ga v majhnih lesenih hiškah, kjer ves čas gori ogenj, to daje siru barvo in okus. Janina je prva ženska pastirica s certifikatom za izdelovanje oscipka. Od spomladi do jeseni vsak dan po jutranji in večerni molži izdeluje sir. Leta 2008 je oscipek postal prvi zaščiteni poljski proizvod z geografskim poreklom na evropskem trgu. To vrsto sira izdelujejo tudi na Slovaškem, vendar so z dolgotrajnimi pogajanji dosegli, da se oscipek lahko imenuje le sir, ki je izdelan na območju poljskih Tater. Ob vstopu v Evropsko unijo je ta sir izdelovalo približno 100 pastirjev, proizvodnja pa se je ohranila tudi zaradi njegove uveljavitve na evropskem trgu. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 28 Nov 2014 17:00:28 +0000 Ljudje podeželja: Oscipek, 4/11 Gorenja Trebuša leži nad Idrijo in se nagiba na Tolminsko. Območje je čudovita naravna dediščina Slovenije. Tu je veliko zapuščenih kmetij. Valerija se je nad kmetovanjem navdušila v resničnostnem šovu »Kmetija išče gospodarja«. Pred letom dni je prišla na kmetijo Gačnik in začela izvajatu projekt, ki bo povezal nekaj opuščenih kmetij, na katerih se že pase živina – koze, osli, krave. V načrtu je tudi pridelava zelenjave in turizem za posameznike, ki cenijo naravno in kulturno dediščino tega prostora. Ljudje, ki želijo izpeljati projekt, pa se bodo verjetno povezali v zadrugo ali zavod – v novo obliko kmetovanja za prihodnost. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/11/21/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Nas_raj__dokumentarna_serija__3_112014-11-21-063610-SLO1_1.mp4 SLO1 661 clean Gorenja Trebuša leži nad Idrijo in se nagiba na Tolminsko. Območje je čudovita naravna dediščina Slovenije. Tu je veliko zapuščenih kmetij. Valerija se je nad kmetovanjem navdušila v resničnostnem šovu »Kmetija išče gospodarja«. Pred letom dni je prišla na kmetijo Gačnik in začela izvajatu projekt, ki bo povezal nekaj opuščenih kmetij, na katerih se že pase živina – koze, osli, krave. V načrtu je tudi pridelava zelenjave in turizem za posameznike, ki cenijo naravno in kulturno dediščino tega prostora. Ljudje, ki želijo izpeljati projekt, pa se bodo verjetno povezali v zadrugo ali zavod – v novo obliko kmetovanja za prihodnost. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 21 Nov 2014 16:59:40 +0000 Naš raj, 3/11 Poljska je po vstopu v Evropsko unijo dosegla velik napredek. Kot kmetijska država je izkoristila evropski denar iz kmetijskih in regionalnih skladov, povečala izvoz ter postala prva izvoznica jabolk takoj za Kitajsko, na evropskem trgu pa je uveljavila številne tradicionalne pridelke in izdelke. Tadeusz in Mariola imata majhno tradicionalno pekarno nedaleč od Lublina. Tadeusz je pekarno prevzel od svojega očeta, Mariola, ki se je včasih ukvarjala z odnosi z javnostmi, pa je postala pobudnica zaščite lublinskega čebulaža, ki je nedavno pridobil geografsko zaščito na evropskem trgu. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/11/14/Ljudje_podezelja__Cebulaz__dokumentarna_serija2014-11-14-060507-SLO1_1.mp4 SLO1 506 clean Poljska je po vstopu v Evropsko unijo dosegla velik napredek. Kot kmetijska država je izkoristila evropski denar iz kmetijskih in regionalnih skladov, povečala izvoz ter postala prva izvoznica jabolk takoj za Kitajsko, na evropskem trgu pa je uveljavila številne tradicionalne pridelke in izdelke. Tadeusz in Mariola imata majhno tradicionalno pekarno nedaleč od Lublina. Tadeusz je pekarno prevzel od svojega očeta, Mariola, ki se je včasih ukvarjala z odnosi z javnostmi, pa je postala pobudnica zaščite lublinskega čebulaža, ki je nedavno pridobil geografsko zaščito na evropskem trgu. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 14 Nov 2014 16:59:08 +0000 Ljudje podeželja: Čebulaž Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/12/11/IZO-VILLAGEFOLK-20141209-000-PARTNERSKAKMETIJARAZBORCDOLGA-LP-SLO--A1A2-Z1T1G1S1-F2_10054631_1.mp4 SLO1 646 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 7 Nov 2014 17:01:11 +0000 Partnerska kmetija Razborc, 1/6 V zgodovini človeštva so mnoge civilizacije propadle, ker niso uspele pridelati dovolj hrane. Sumerci, so že 4000 let pred našim štetjem s preveč intenzivnim namakanje uničili rodovitno zemljo. Mayi so s kmetovanjem in izkoriščanjem gozda popolnoma degradirali površine primerne za pridelavo hrane. Tudi v 21 stoletju se povpraševanje po hrani povečuje, hkrati pa je naravnih virov vse manj. Intenzivno kmetijstvo ni več model , s katerim bi lahko na zemlji leta 2050 prehranili 9 milijard ljudi, ki bodo vsak dan potrebovali 9,8 milijard kilogramov hrane. ar je skoraj še enkrat več kot jo pridelamo danes. Po napovedih Svetovne organizacije za hrano, BO zaradi okoljske degradacije, izgube biotske raznolikosti, podnebnih sprememb, zaradi katerih se bodo puščave širile, obdelovalne površine pa bodo postale peskaste in slane, dobršen del danes rodovitne zemlje izginil. Nove površine primerne za pridelavo hrane pa bodo daleč od populacijskih središč in kmetijske infrastrukture, predvsem v Latinski Ameriki in podsaharski Afriki. Morda je še čas da preprečimo te napovedi s trajnostno , ekološko , lokalno pridelavo hrane, odgovornim odnosom do biološke pestrosti , naravnih virov in surovin ter večjemu spoštovanju hrane, kot izvora našega življenja. 40 odstotkov hrane, ki jo pridelamo , današnja potrošniška družba zavrže. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/07/01/Naprej_h_koreninam2014-07-01-094848-SLO1_1.mp4 SLO1 2607 clean V zgodovini človeštva so mnoge civilizacije propadle, ker niso uspele pridelati dovolj hrane. Sumerci, so že 4000 let pred našim štetjem s preveč intenzivnim namakanje uničili rodovitno zemljo. Mayi so s kmetovanjem in izkoriščanjem gozda popolnoma degradirali površine primerne za pridelavo hrane. Tudi v 21 stoletju se povpraševanje po hrani povečuje, hkrati pa je naravnih virov vse manj. Intenzivno kmetijstvo ni več model , s katerim bi lahko na zemlji leta 2050 prehranili 9 milijard ljudi, ki bodo vsak dan potrebovali 9,8 milijard kilogramov hrane. ar je skoraj še enkrat več kot jo pridelamo danes. Po napovedih Svetovne organizacije za hrano, BO zaradi okoljske degradacije, izgube biotske raznolikosti, podnebnih sprememb, zaradi katerih se bodo puščave širile, obdelovalne površine pa bodo postale peskaste in slane, dobršen del danes rodovitne zemlje izginil. Nove površine primerne za pridelavo hrane pa bodo daleč od populacijskih središč in kmetijske infrastrukture, predvsem v Latinski Ameriki in podsaharski Afriki. Morda je še čas da preprečimo te napovedi s trajnostno , ekološko , lokalno pridelavo hrane, odgovornim odnosom do biološke pestrosti , naravnih virov in surovin ter večjemu spoštovanju hrane, kot izvora našega življenja. 40 odstotkov hrane, ki jo pridelamo , današnja potrošniška družba zavrže. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Tue, 1 Jul 2014 19:43:03 +0000 Naprej h koreninam Ginekolog Ivica Vlatkovič se skoraj vsak dan iz ordinacije v Zadru odpravi v svoj oljčnik, kjer najde s mir in uresničuje najrazličnejše ideje povezane z oljkami in vodo. V bližini dalmatinskega mesta Novi Grad , kjer so živeli tudi njegovi predniki in je še danes veliko zapuščenih vinogradov in nasadov starih oljk, je pred nekaj leti posadil svoj oljčnik, z najrazličnejšimi sortami iz vsega sveta. Projekt pridelave oljk je tesno povezan z vodo, na posestvu imajo vrtino, ki so jo našli nekaj metrov pod površjem , veš čas zbirajo tudi deževnico. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/05/24/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Dalmatinski_oljcnik__dokumentarna_serija__30_302014-05-24-095804-SLO1_1.mp4 SLO1 541 clean Ginekolog Ivica Vlatkovič se skoraj vsak dan iz ordinacije v Zadru odpravi v svoj oljčnik, kjer najde s mir in uresničuje najrazličnejše ideje povezane z oljkami in vodo. V bližini dalmatinskega mesta Novi Grad , kjer so živeli tudi njegovi predniki in je še danes veliko zapuščenih vinogradov in nasadov starih oljk, je pred nekaj leti posadil svoj oljčnik, z najrazličnejšimi sortami iz vsega sveta. Projekt pridelave oljk je tesno povezan z vodo, na posestvu imajo vrtino, ki so jo našli nekaj metrov pod površjem , veš čas zbirajo tudi deževnico. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 24 May 2014 19:55:42 +0000 Dalmatinski oljčnik, 30/30 Asafumi Yamashita , Japonec ki je pred 25 leti prišel v Paris. Najprej se je ukvarjal z bonsaji, po tem je začel pridelovati zelenjavo. Danes sodeluje z najboljšimi kuharji sveta, ki ustvarjajo vrhunsko kulinariko v francoski prestolnici…… videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/05/17/Pariski_vrtnar_Jamashita__29_302014-05-17-100103-SLO1_1.mp4 SLO1 642 clean Asafumi Yamashita , Japonec ki je pred 25 leti prišel v Paris. Najprej se je ukvarjal z bonsaji, po tem je začel pridelovati zelenjavo. Danes sodeluje z najboljšimi kuharji sveta, ki ustvarjajo vrhunsko kulinariko v francoski prestolnici…… https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 17 May 2014 19:54:56 +0000 Pariški vrtnar Jamashita, 29/30 Grof Fransisku de Chaleiros je pobudnik evropskega projekta Hiše s tradicijo-»Solares de Portugal«, ki se razvija tudi v drugih evropskih državah. Tudi posestvo Paco de Chaleiros , ki so ga v 12. stoletju zgradili grofovi predniki je del projekta razvoja podeželja v dolini reke Limo, v bližini najstarejšega portugalskega mesta Ponte de Lima. Hiše s tradicijo odpirajo vrata gostom iz vsega sveta , ki lahko okušajo lokalno pridelano hrano in odkrivajo evropsko podeželje. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/05/03/Hise_s_tradicijo__dokumentarna_serija__28_302014-05-03-100609-SLO1_1.mp4 SLO1 548 clean Grof Fransisku de Chaleiros je pobudnik evropskega projekta Hiše s tradicijo-»Solares de Portugal«, ki se razvija tudi v drugih evropskih državah. Tudi posestvo Paco de Chaleiros , ki so ga v 12. stoletju zgradili grofovi predniki je del projekta razvoja podeželja v dolini reke Limo, v bližini najstarejšega portugalskega mesta Ponte de Lima. Hiše s tradicijo odpirajo vrata gostom iz vsega sveta , ki lahko okušajo lokalno pridelano hrano in odkrivajo evropsko podeželje. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 3 May 2014 19:51:12 +0000 Hiše s tradicijo, 28/30 Virgilio je ekonomist, ki je podedoval 100 hektarsko kmetijo, Ana je bila profesorica. Ko sta uresničila svoji življenjski karieri sta se posvetila še ekološki turistični kmetija v osrednji Portugalski, kjer pridelujejo sadje in zelenjavo. Ker je posestvo veliko je Virgilio del zemlje oddal mlademu kmetu Luisu, ki je prišel iz S Portugalske z željo, da se ukvarja z ekološko pridelavo hrane. Pravila partnerstva so jasna,namesto najemnine 10 % od pridelka. Luis vsak teden odpelje sadje in različne predelane ekološke proizvode na tržnico v Lizbono. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/04/26/Ana_in_Virgilio__27_302014-04-26-110159-SLO1_1.mp4 SLO1 570 clean Virgilio je ekonomist, ki je podedoval 100 hektarsko kmetijo, Ana je bila profesorica. Ko sta uresničila svoji življenjski karieri sta se posvetila še ekološki turistični kmetija v osrednji Portugalski, kjer pridelujejo sadje in zelenjavo. Ker je posestvo veliko je Virgilio del zemlje oddal mlademu kmetu Luisu, ki je prišel iz S Portugalske z željo, da se ukvarja z ekološko pridelavo hrane. Pravila partnerstva so jasna,namesto najemnine 10 % od pridelka. Luis vsak teden odpelje sadje in različne predelane ekološke proizvode na tržnico v Lizbono. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 26 Apr 2014 21:00:07 +0000 Ana in Virgilio, 27/30 Mladi Grki, ki iščejo priložnosti v naravnem bogastvu te tako raznolike dežele pogosto nimajo korenin na podeželju. Tako imenovani novi kmetje, pridelavo hrane in ohranjanje podeželje vidijo drugače….Dimitra je obnovila hotel v naravnem parku DADIA . Nikos se je lotil proizvodnje polžev. Grčija je ena izmed evropskih držav, ki je v največji ekonomski krizi. Dimitra, Nikos, Christos…. so prepričani , da bi morala Evropa bolj podpreti mlade Grke, da bi lahko razvili in uresničili svoje ideje. Tudi naravna dediščina je lahko dobra osnova za nova delovna mesta. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/04/19/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Novi_grski_kmetje__dokumentarna_serija__26_302014-04-19-100933-SLO1_1.mp4 SLO1 616 clean Mladi Grki, ki iščejo priložnosti v naravnem bogastvu te tako raznolike dežele pogosto nimajo korenin na podeželju. Tako imenovani novi kmetje, pridelavo hrane in ohranjanje podeželje vidijo drugače….Dimitra je obnovila hotel v naravnem parku DADIA . Nikos se je lotil proizvodnje polžev. Grčija je ena izmed evropskih držav, ki je v največji ekonomski krizi. Dimitra, Nikos, Christos…. so prepričani , da bi morala Evropa bolj podpreti mlade Grke, da bi lahko razvili in uresničili svoje ideje. Tudi naravna dediščina je lahko dobra osnova za nova delovna mesta. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 19 Apr 2014 19:56:43 +0000 Novi grški kmetje, 26/30 Kar 48 odstotkov ozemlja , kjer se razteza francoska prestolnica Paris so kmetijska zemljišča. Francozi vse bolj prisegajo na lokalno pridelano hrano , ki jo zelo cenijo tudi pariške restavracije. Veroniqu je bila včasih zaposlena v telekomunikacijskem podjetju , nedavno pa je odprla restavracijo, čajnico in knjigarno z imenom Mille Feuille. Povezala se je z kmeti v okolici in na jedilniku je zgolj lokalno pridelana hrana, ki jo tudi sama pripravlja. Povezala se je tudi s Charelsom , nekdanjim direktorjem verige trgovin, ki se je odločil za kmetovanje. Na posestvu, ki leži v neposredni bližini Pariza, zemljo mu je oddala država, se ukvarja z ekološko prirejo piščancev. Vsak četrtek, ko je na kmetiji odprta tudi trgovina, kjer je vedno gneča... videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/04/12/Pariski_piscanci__25_302014-04-12-095453-SLO1_1.mp4 SLO1 616 clean Kar 48 odstotkov ozemlja , kjer se razteza francoska prestolnica Paris so kmetijska zemljišča. Francozi vse bolj prisegajo na lokalno pridelano hrano , ki jo zelo cenijo tudi pariške restavracije. Veroniqu je bila včasih zaposlena v telekomunikacijskem podjetju , nedavno pa je odprla restavracijo, čajnico in knjigarno z imenom Mille Feuille. Povezala se je z kmeti v okolici in na jedilniku je zgolj lokalno pridelana hrana, ki jo tudi sama pripravlja. Povezala se je tudi s Charelsom , nekdanjim direktorjem verige trgovin, ki se je odločil za kmetovanje. Na posestvu, ki leži v neposredni bližini Pariza, zemljo mu je oddala država, se ukvarja z ekološko prirejo piščancev. Vsak četrtek, ko je na kmetiji odprta tudi trgovina, kjer je vedno gneča... https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 12 Apr 2014 19:54:00 +0000 Pariški piščanci, 25/30 Pavlos je etnobiolog. Študiral je v Nemčiji, svoje znanje dopolnjeval na različnih kontinentih , pred tremi leti pa se je vrnil v rodno Trakijo in se v vasi Makri začel ukvarjati z pridelavo ekološkega oljčnega olja iz oljčnika svojih prednikov. Prepričan je , da je v Grčiji veliko priložnosti in možnosti za nova delovna mesta na podeželju. V svoje projekte je že pritegnil mlade Grke iz okolice mesta Aleksandropolister povezal lokalne pridelke z bogato gastronomijoTrakije. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/04/05/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Pavlos_iz_grske_Trakije__dokumentarna_serija__24_282014-04-05-100557-SLO1_1.mp4 SLO1 610 clean Pavlos je etnobiolog. Študiral je v Nemčiji, svoje znanje dopolnjeval na različnih kontinentih , pred tremi leti pa se je vrnil v rodno Trakijo in se v vasi Makri začel ukvarjati z pridelavo ekološkega oljčnega olja iz oljčnika svojih prednikov. Prepričan je , da je v Grčiji veliko priložnosti in možnosti za nova delovna mesta na podeželju. V svoje projekte je že pritegnil mlade Grke iz okolice mesta Aleksandropolister povezal lokalne pridelke z bogato gastronomijoTrakije. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 5 Apr 2014 19:56:09 +0000 Pavlos iz grške Trakije, 24/28 Andre je eden izmed ekoloških kmetov, ki pridelavo grozdja , sadja in zelenjave prepleta tudi s socialnimi projekti. Quinta de Montalto pa slovi predvsem po srednjeveškem vinu, ki še vedno raste na tem območju, ne nekaj km od mesta Fatima. Andre spoštuje naravo in izkušnje njegove družine ki se s kmetijstvom ukvarjajo že od leta 1880, obenem pa je tudi podjetnik ekološko vino prodaja tudi na Japonskem , Kitajske in v Kanadi. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/03/29/Srednjevesko_eko_vino__23_282014-03-29-095231-SLO1_1.mp4 SLO1 584 clean Andre je eden izmed ekoloških kmetov, ki pridelavo grozdja , sadja in zelenjave prepleta tudi s socialnimi projekti. Quinta de Montalto pa slovi predvsem po srednjeveškem vinu, ki še vedno raste na tem območju, ne nekaj km od mesta Fatima. Andre spoštuje naravo in izkušnje njegove družine ki se s kmetijstvom ukvarjajo že od leta 1880, obenem pa je tudi podjetnik ekološko vino prodaja tudi na Japonskem , Kitajske in v Kanadi. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 29 Mar 2014 20:51:45 +0000 Srednjeveško eko vino, 23/28 V dolini reke Douro na Portugalskem raste več kot 150 različnih sort trte iz katerih donegujejo svetovno znani portovec. Manuel Villas –Boas je v vasi Provesende podedoval hišo in posestvo z stoletno tradicijo , jo odprl za javnost ter z evropskim denarjem uresničil projekt, ki povezuje vino z naravno in kulturno dediščino Portugalske. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/03/22/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Manuelov_portovec__dokumentarna_serija__22_282014-03-22-101230-SLO1_1.mp4 SLO1 555 clean V dolini reke Douro na Portugalskem raste več kot 150 različnih sort trte iz katerih donegujejo svetovno znani portovec. Manuel Villas –Boas je v vasi Provesende podedoval hišo in posestvo z stoletno tradicijo , jo odprl za javnost ter z evropskim denarjem uresničil projekt, ki povezuje vino z naravno in kulturno dediščino Portugalske. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 22 Mar 2014 20:51:31 +0000 Manuelov portovec, 22/28 Biološka kmetija Adamah je od Dunaja oddaljena le 10 km , tudi Bratislava je zelo blizu. Priložnost za neposredno prodajo na več milionskem trgu je Gerhard uspešno izkoristil. Leta 2001 sta z ženo Sigrid na domove Dunajčanov odpeljala prvih 60 zabojčkov zelenjave. Danes vsak teden Adamahove zabojčke prejme 6000 gospodinjstev. Ker pridelkov na kmetiji še posebej pozimi ni dovolj in ker je konkurenca na trgu biološke hrane v Avstriji zelo močna, so se povezali še z 200 ekološkimi kmeti v okolici. Kmetija Adamah tako danes trži več kot 3000 pridelkov in ekoloških proizvodov, tudi iz Italije , Grčije, banane iz pravične trgovine Dominikanske republike. Na kmetiji so se zaposlili vsi otroci, v 10 letih se je pri Adamah odprlo 150 delovnih mest. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/03/15/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Zabojcek_zelenjave__dokumentarna_serija__21_252014-03-15-100212-SLO1_1.mp4 SLO1 566 clean Biološka kmetija Adamah je od Dunaja oddaljena le 10 km , tudi Bratislava je zelo blizu. Priložnost za neposredno prodajo na več milionskem trgu je Gerhard uspešno izkoristil. Leta 2001 sta z ženo Sigrid na domove Dunajčanov odpeljala prvih 60 zabojčkov zelenjave. Danes vsak teden Adamahove zabojčke prejme 6000 gospodinjstev. Ker pridelkov na kmetiji še posebej pozimi ni dovolj in ker je konkurenca na trgu biološke hrane v Avstriji zelo močna, so se povezali še z 200 ekološkimi kmeti v okolici. Kmetija Adamah tako danes trži več kot 3000 pridelkov in ekoloških proizvodov, tudi iz Italije , Grčije, banane iz pravične trgovine Dominikanske republike. Na kmetiji so se zaposlili vsi otroci, v 10 letih se je pri Adamah odprlo 150 delovnih mest. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 15 Mar 2014 20:50:31 +0000 Zabojček zelenjave, 21/25 Sergio Capaldo je veterinar in na njegovo pobudi se je v 90 letih združilo 20 rejcev piemontskega goveda, ki so želeli proizvode tržiti na bolj prepoznaven način in zanje doseči tudi pravično ceno. In tako je zaživel projekt La Granda, ki je povezal proizvajalce in trgovce, s čimer so ohranili tudi avtohtono piemontsko pasmo govedi , ki daje nadvse kakovostno meso. Rejci piemontskega goveda sledijo trajnostnemu gospodarjenju, skrbijo da živali živijo v zdravem okolju in se prehranjujejo z lokalno krmo , ki ne vsebuje silaže. V okviru gibanja Slow Food International je širom sveta nastalo že več kot 2000 projektov Presidia, ki podpirajo lokalno, sezonsko pridelano hrano ter biološko raznovrstnost , ki je del naravne dediščine, ki jo zapuščamo potomcem. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/03/08/Piemontsko_govedo_Presidia__20_252014-03-08-100842-SLO1_1.mp4 SLO1 585 clean Sergio Capaldo je veterinar in na njegovo pobudi se je v 90 letih združilo 20 rejcev piemontskega goveda, ki so želeli proizvode tržiti na bolj prepoznaven način in zanje doseči tudi pravično ceno. In tako je zaživel projekt La Granda, ki je povezal proizvajalce in trgovce, s čimer so ohranili tudi avtohtono piemontsko pasmo govedi , ki daje nadvse kakovostno meso. Rejci piemontskega goveda sledijo trajnostnemu gospodarjenju, skrbijo da živali živijo v zdravem okolju in se prehranjujejo z lokalno krmo , ki ne vsebuje silaže. V okviru gibanja Slow Food International je širom sveta nastalo že več kot 2000 projektov Presidia, ki podpirajo lokalno, sezonsko pridelano hrano ter biološko raznovrstnost , ki je del naravne dediščine, ki jo zapuščamo potomcem. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 8 Mar 2014 21:04:22 +0000 Piemontsko govedo Presidia, 20/25 Carlo Petrini, novinar, vizionar, pobudnik in predsednik mednarodnega združenja Slow Food, ki se s številnimi projekti zavzema za ohranitev lokalne pridelave na manjših kmetijah , kar je v tesni povezavi s kakovostjo hrane, ohranjanjem biotske raznovstnosti in razvojem posameznih regij. Njegovi projekti presegajo meje in se razvijajo tako v Evropi, J Ameriki in Afriki.-Terra Madre, Presidia… povezujejo majhne kmetije s trgovci in gostilničarji in ohranjajo globalno naravno in kulturno dediščino. Še vedno pa živi in ustvarja v majhnem italijanskem mestecu BRA, kjer se je rodil in ustanovil tudi Univerzo gastronomskih znanosti. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/03/02/Carlo_Petrini__19_252014-03-02-092456-SLO1_1.mp4 SLO1 570 clean Carlo Petrini, novinar, vizionar, pobudnik in predsednik mednarodnega združenja Slow Food, ki se s številnimi projekti zavzema za ohranitev lokalne pridelave na manjših kmetijah , kar je v tesni povezavi s kakovostjo hrane, ohranjanjem biotske raznovstnosti in razvojem posameznih regij. Njegovi projekti presegajo meje in se razvijajo tako v Evropi, J Ameriki in Afriki.-Terra Madre, Presidia… povezujejo majhne kmetije s trgovci in gostilničarji in ohranjajo globalno naravno in kulturno dediščino. Še vedno pa živi in ustvarja v majhnem italijanskem mestecu BRA, kjer se je rodil in ustanovil tudi Univerzo gastronomskih znanosti. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 2 Mar 2014 20:22:29 +0000 Carlo Petrini, 19/25 Če bi svet deloval tako kot kmetija Morgenhof, ne bi imeli težav z naravnimi surovinami in energijo. Tu je vse povezano in izhaja iz narave. Kamen, ilovica in les so osnovni materiali iz katerih so zgrajeni hiša, hlev in poslopja. Gozd je vir lesa , ki daje toplotno in električno energijo, kar dopolnjuje še energija sonca, ki suši tudi seno, s čimer se ohranja visoko hranilno vrednost krme. Voda, ki pri tem ostaja je kot zeliščni čaj in jo pijejo teleta. Presežek energije Herbert tudi skladišči s pomočjo 8o. tisoč litrskega rezervoarja. Posestvo ustvari več energije kot jo potrebuje. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/02/23/Posestvo_prihodnosti__18_252014-02-23-102528-SLO1.m4v SLO1 597 clean Če bi svet deloval tako kot kmetija Morgenhof, ne bi imeli težav z naravnimi surovinami in energijo. Tu je vse povezano in izhaja iz narave. Kamen, ilovica in les so osnovni materiali iz katerih so zgrajeni hiša, hlev in poslopja. Gozd je vir lesa , ki daje toplotno in električno energijo, kar dopolnjuje še energija sonca, ki suši tudi seno, s čimer se ohranja visoko hranilno vrednost krme. Voda, ki pri tem ostaja je kot zeliščni čaj in jo pijejo teleta. Presežek energije Herbert tudi skladišči s pomočjo 8o. tisoč litrskega rezervoarja. Posestvo ustvari več energije kot jo potrebuje. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 23 Feb 2014 21:22:47 +0000 Posestvo prihodnosti, 18/25 Maria in Kees imata kmetijo in sirarno Divji pasnik v Zelenem srcu Nizozemske. Vedno sta se zavzemala za trajnostno gospodarjenje, v hlevu , na pašniku v sirarni. Travnike kosijo šele junija , da ptice lahko ustvarijo nov zarod, avtohtona pasma krav blarkop, pa je idealna za proizvodnjo ekološkega sira. Keejs je tudi idejni oče znanega sira s kumino, po njegovi recepturi ga pripravljajo po vsej Nizozemski. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/02/16/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Divji_pasnik__dokumentarna_serija__17_252014-02-16-102853-SLO1.m4v SLO1 534 clean Maria in Kees imata kmetijo in sirarno Divji pasnik v Zelenem srcu Nizozemske. Vedno sta se zavzemala za trajnostno gospodarjenje, v hlevu , na pašniku v sirarni. Travnike kosijo šele junija , da ptice lahko ustvarijo nov zarod, avtohtona pasma krav blarkop, pa je idealna za proizvodnjo ekološkega sira. Keejs je tudi idejni oče znanega sira s kumino, po njegovi recepturi ga pripravljajo po vsej Nizozemski. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 16 Feb 2014 21:23:05 +0000 Divji pašnik, 17/25 Jan in Maxim sta se odločila da se vrneta na Finsko , kjer sta se tudi rodila. Jan je kot mizar dolgo delal v drugih evropskih državah nazadnje v Španiji , ki jo je zapustil zaradi ekonomske krize. Maxim je v Londonu študiral trajnostno oblikovanje. Obema je naravna dediščina Finske, ki je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi velik izziv. Maxim razvija nov naravni material biokompozit za izdelavo smuči in bordov, kar bo v prihodnje paradni konj podjetja , ki sta ga kot mlada oblikovalca nedavno osnovala v laponski prestolnici Roaviemiju. Mladi oblikovalci na Laponskem vse pogosteje iščejo ideje v naravnih materialih, lesu in tudi usnju divjih jelenov. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/02/11/IZO_HRANA_ZA_PRIHODNOST_20140209_016_IDEJE_IZ_NARAVNE_DEDISCINE_DOLGA_LP_SLO__A1A2_Z1K1G1S1P1_F2.mp4 SLO1 584 clean Jan in Maxim sta se odločila da se vrneta na Finsko , kjer sta se tudi rodila. Jan je kot mizar dolgo delal v drugih evropskih državah nazadnje v Španiji , ki jo je zapustil zaradi ekonomske krize. Maxim je v Londonu študiral trajnostno oblikovanje. Obema je naravna dediščina Finske, ki je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi velik izziv. Maxim razvija nov naravni material biokompozit za izdelavo smuči in bordov, kar bo v prihodnje paradni konj podjetja , ki sta ga kot mlada oblikovalca nedavno osnovala v laponski prestolnici Roaviemiju. Mladi oblikovalci na Laponskem vse pogosteje iščejo ideje v naravnih materialih, lesu in tudi usnju divjih jelenov. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 9 Feb 2014 21:17:59 +0000 Ideje iz naravne dediščine, 16/25 Hank se je odločil , da bo prevzel dedovo kmetijo na jugu Nizozemske. Po dvorišču se sprehajajo kokoši , v svinjaku je nekaj prašičev na manjšem pašniku čez cesto se pasejo ovce, biki imajo več prostora na velikem naravnem pašniku za sadovnjakom. Biološka pestrost je prisotna na vsakem koraku. Kmetija je tudi učilnica , saj je Hank zasnoval učno po. S pomočjo tabličnega računalnika ali pametnega telefona je mogoče na sprehodu po travnikih , izvedeti marsikaj o kmetiji in pridelavi hrane. Poleg tega Hank pridelke tudi neposredno trži. Na kmetiji je trgovina, v kuhinji pa skoraj vsak dan pripravljajo hrano , ki jo postrežejo na najrazličnejših prireditvah na kmetiji in tudi širše v obliki cateringa. Na ta način lahko tudi majhne kmetije ustvarijo zaslužek in preživijo. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/02/02/Hankova_ucilnica__15_252014-02-02-101830-SLO1.m4v SLO1 616 clean Hank se je odločil , da bo prevzel dedovo kmetijo na jugu Nizozemske. Po dvorišču se sprehajajo kokoši , v svinjaku je nekaj prašičev na manjšem pašniku čez cesto se pasejo ovce, biki imajo več prostora na velikem naravnem pašniku za sadovnjakom. Biološka pestrost je prisotna na vsakem koraku. Kmetija je tudi učilnica , saj je Hank zasnoval učno po. S pomočjo tabličnega računalnika ali pametnega telefona je mogoče na sprehodu po travnikih , izvedeti marsikaj o kmetiji in pridelavi hrane. Poleg tega Hank pridelke tudi neposredno trži. Na kmetiji je trgovina, v kuhinji pa skoraj vsak dan pripravljajo hrano , ki jo postrežejo na najrazličnejših prireditvah na kmetiji in tudi širše v obliki cateringa. Na ta način lahko tudi majhne kmetije ustvarijo zaslužek in preživijo. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 2 Feb 2014 21:11:02 +0000 Hankova učilnica, 15/25 Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/01/28/IZO_HRANA_ZA_PRIHODNOST_20140126_014_LOKALNI_PRIDELKI_IZ_SARDINIJE_DOLGA_LP_SLO__A1A2_Z1K1G1S1P1_F2_1.m4v SLO1 552 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 26 Jan 2014 21:41:43 +0000 Lokalni pridelki iz Sardinije, 14/25 Wim je diplomiral iz kmetijstva in ekonomije. Na Portugalskem se je navdušil nad rejo prašičev na prostem. Ko je predložil svoj projekt nizozemskim bankam so ga vse po vrsti zavrnile. Podprle bi le rejo prašičev v hlevih , saj bi bila na ta način njihova investicija zavarovana. In tako se je Wim odločil da svoj projekt predstavi najširši javnosti in med ljudmi , ki bi bili zainteresirani za kakovostno meso in izdelke poišče potrebna sredstva za zagon projekta. Odziv ljudi je bil zelo dober, Wim danes goji prašiče na prostem na 14 različnih lokacijah po vsej Nizozemski., Prodaja njegovih izdelkov gre dobro , načrtuje da bo projekt razširil še na v Beligijo in Nemčijo in morda Slovenijo…… videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/01/19/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Pujsi_na_internetu__dokumentarna_serija__13_252014-01-19-104415-SLO1.m4v SLO1 578 clean Wim je diplomiral iz kmetijstva in ekonomije. Na Portugalskem se je navdušil nad rejo prašičev na prostem. Ko je predložil svoj projekt nizozemskim bankam so ga vse po vrsti zavrnile. Podprle bi le rejo prašičev v hlevih , saj bi bila na ta način njihova investicija zavarovana. In tako se je Wim odločil da svoj projekt predstavi najširši javnosti in med ljudmi , ki bi bili zainteresirani za kakovostno meso in izdelke poišče potrebna sredstva za zagon projekta. Odziv ljudi je bil zelo dober, Wim danes goji prašiče na prostem na 14 različnih lokacijah po vsej Nizozemski., Prodaja njegovih izdelkov gre dobro , načrtuje da bo projekt razširil še na v Beligijo in Nemčijo in morda Slovenijo…… https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 19 Jan 2014 21:13:12 +0000 Pujsi na internetu, 13/25 Elisabetta Falchi je predsednica sardinijskih kmetov. Ukvarja se s pridelavo semenskega riža,ki ga je na degradiranih in slanih območjih ob morju blizu mesta Orestano , kjer ne uspevajo druge kulture, pred več desetletji prvič posejal njen oče. Pridelovalci riža na Sardiniji so povezani v zadrugo, saj tako lažje prodajajo semenski riž in uveljavljajo svoje interese, Evropska unija namerava v prihodnje znižati subvencije za riž in bolj odpreti vrata za uvoz iz drugih kontinentov .Paradni konj Elisabettinega podjetja je črni riž, pri selekciji sort je sodeloval Kitajski žlahtnitelj. Predsednica sardinijskih kmetov ima z rižem in kmetijstvom na otoku še polno načrtov. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/01/12/Village_Folk___Ljudje_podezelja__crni_riz__dokumentarna_serija__12_252014-01-12-102958-SLO1.m4v SLO1 516 clean Elisabetta Falchi je predsednica sardinijskih kmetov. Ukvarja se s pridelavo semenskega riža,ki ga je na degradiranih in slanih območjih ob morju blizu mesta Orestano , kjer ne uspevajo druge kulture, pred več desetletji prvič posejal njen oče. Pridelovalci riža na Sardiniji so povezani v zadrugo, saj tako lažje prodajajo semenski riž in uveljavljajo svoje interese, Evropska unija namerava v prihodnje znižati subvencije za riž in bolj odpreti vrata za uvoz iz drugih kontinentov .Paradni konj Elisabettinega podjetja je črni riž, pri selekciji sort je sodeloval Kitajski žlahtnitelj. Predsednica sardinijskih kmetov ima z rižem in kmetijstvom na otoku še polno načrtov. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 12 Jan 2014 21:08:50 +0000 Črni riž, 12/25 Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/01/09/IZO_HRANA_ZA_PRIHODNOST_20131220_000_DELAVNICA_NA_NIZOZEMSKEM___ZA_INTERNET.mp4 SLO1 538 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Thu, 9 Jan 2014 20:05:13 +0000 Hrana za prihodnost: Delavnica na Nizozemskem Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/04/03/IZO_HRANA_ZA_PRIHODNOST_20140402_011_SINJORINA_SMOKVICA_DOLGA_LP_SLO__A1A2_Z1K1G1S1P1_F2_0.mp4 SLO1 535 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 5 Jan 2014 21:51:39 +0000 Šinjorina smokvica, 11/25 Pirita , ANNE Mare, Mikka so mladi Laponci, ki so svojo prihodnost povezali s severnimi jeleni. Po tradiciji je Pirita spomladi dobila svojega prvega jelena, Mikka je nedavno od očeta prevzel vodenje ene izmed 57 zadrug v katerih so na Laponskem povezali pastirji jelenov. Mladi pastirji jelenov tako še naprej ohranjajo naravno in kulturno dediščino na S Finske. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/12/29/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Otok_sira_in_zafrana__dokumentarna_serija__10_252013-12-29-110059-SLO1_BCP.m4v SLO1 609 clean Pirita , ANNE Mare, Mikka so mladi Laponci, ki so svojo prihodnost povezali s severnimi jeleni. Po tradiciji je Pirita spomladi dobila svojega prvega jelena, Mikka je nedavno od očeta prevzel vodenje ene izmed 57 zadrug v katerih so na Laponskem povezali pastirji jelenov. Mladi pastirji jelenov tako še naprej ohranjajo naravno in kulturno dediščino na S Finske. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 29 Dec 2013 21:18:19 +0000 Otok sira in žafrana, 10/25 Pirita , ANNE Mare, Mikka so mladi Laponci, ki so svojo prihodnost povezali s severnimi jeleni. Po tradiciji je Pirita spomladi dobila svojega prvega jelena, Mikka je nedavno od očeta prevzel vodenje ene izmed 57 zadrug v katerih so na Laponskem povezali pastirji jelenov. Mladi pastirji jelenov tako še naprej ohranjajo naravno in kulturno dediščino na S Finske. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive01/2014/04/03/IZO_HRANA_ZA_PRIHODNOST_20140402_009_MLADI_PASTIRJI_JELENOV_DOLGA_LP_SLO__A1A2_Z1K1G1S1P1_F2_0.mp4 SLO1 633 clean Pirita , ANNE Mare, Mikka so mladi Laponci, ki so svojo prihodnost povezali s severnimi jeleni. Po tradiciji je Pirita spomladi dobila svojega prvega jelena, Mikka je nedavno od očeta prevzel vodenje ene izmed 57 zadrug v katerih so na Laponskem povezali pastirji jelenov. Mladi pastirji jelenov tako še naprej ohranjajo naravno in kulturno dediščino na S Finske. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 22 Dec 2013 21:50:37 +0000 Mladi pastirji jelenov, 9/25 Nizozemski otok Texel je raj za ovce in kolesarje. Avtohtona ovca iz Texla je znana povsod po svetu, redijo jo tudi v Združenih državah Amerike in na Novi Zelandiji. Vendar pa prebivalci otoka še zdaleč niso povezani le s tradicijo , nove ideje so nekaj vsakdanjega. Naravni park otoka je zdaj naseljen s škotskim govedom, ki skrbi za naravno ravnotežje, domačini razvijajo tudi projekt gojenja zelenjava v slani vodi. Tudi kulinarika na otoku navdušuje turiste navdušila je tudi ekipo oddaje Village folk . videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/12/15/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Otok_ovac__dokumentarna_serija__8_252013-12-15-102817-SLO1.m4v SLO1 593 clean Nizozemski otok Texel je raj za ovce in kolesarje. Avtohtona ovca iz Texla je znana povsod po svetu, redijo jo tudi v Združenih državah Amerike in na Novi Zelandiji. Vendar pa prebivalci otoka še zdaleč niso povezani le s tradicijo , nove ideje so nekaj vsakdanjega. Naravni park otoka je zdaj naseljen s škotskim govedom, ki skrbi za naravno ravnotežje, domačini razvijajo tudi projekt gojenja zelenjava v slani vodi. Tudi kulinarika na otoku navdušuje turiste navdušila je tudi ekipo oddaje Village folk . https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 15 Dec 2013 21:20:42 +0000 Otok ovac, 8/25 Ivan Gligora iz hrvaškega otoka Pag , je svojo kariero mlekarja , ki danes proizvaja najboljši ovčji sir na svetu začel v mlekarski šoli v Kranju. V vasi Kolan je postavil svetovno znano mlekarno, ki ohranja tradicijo proizvodnje paškega sira in jo nadgrajuje z znanjem in energijo, ki družinskemu podjetju obeta uspešno prihodnost. Zlati paški sir ima okus po soli in številnih avtohtonih rastlinah otoka, ki jih paške ovce iščejo med kamenjem. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/12/08/Zlati_paski_sir__dokumentarna_serija__7_252013-12-08-102314-SLO1.m4v SLO1 593 clean Ivan Gligora iz hrvaškega otoka Pag , je svojo kariero mlekarja , ki danes proizvaja najboljši ovčji sir na svetu začel v mlekarski šoli v Kranju. V vasi Kolan je postavil svetovno znano mlekarno, ki ohranja tradicijo proizvodnje paškega sira in jo nadgrajuje z znanjem in energijo, ki družinskemu podjetju obeta uspešno prihodnost. Zlati paški sir ima okus po soli in številnih avtohtonih rastlinah otoka, ki jih paške ovce iščejo med kamenjem. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 8 Dec 2013 21:16:25 +0000 Zlati paški sir, 7/25 Na Janovi ekološki kmetiji lahko vsak dan opravite nakupe. V veliki skrinji v hlevu ima tudi hamburgerje in pakirano meso za maloprodajo, pa sir in mleko. Na polju se pasejo krave avtohtone pasme blarkop. Odlično kakovost mesa in mlečnih izdelkov so prepoznali tudi v bližnjem hotelu, ki na kmetijo vrača tudi ostanke sadja in zelenjave iz ekološke pridelave , s katerimi Jan krmi nekaj prašičev. Tako je krog zaključen. To pa še ni vse Jan je v bližnjem mestu postavil velike hladilnike , kjer je mogoče 24 ur na dan nabaviti meso, mleko in zelenjavo. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/12/01/Samopostrezba_na_kmetiji__dokumentarna_serija__6_252013-12-01-101946-SLO1.m4v SLO1 536 clean Na Janovi ekološki kmetiji lahko vsak dan opravite nakupe. V veliki skrinji v hlevu ima tudi hamburgerje in pakirano meso za maloprodajo, pa sir in mleko. Na polju se pasejo krave avtohtone pasme blarkop. Odlično kakovost mesa in mlečnih izdelkov so prepoznali tudi v bližnjem hotelu, ki na kmetijo vrača tudi ostanke sadja in zelenjave iz ekološke pridelave , s katerimi Jan krmi nekaj prašičev. Tako je krog zaključen. To pa še ni vse Jan je v bližnjem mestu postavil velike hladilnike , kjer je mogoče 24 ur na dan nabaviti meso, mleko in zelenjavo. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 1 Dec 2013 21:17:21 +0000 Samopostrežba na kmetiji, 6/25 Rade Bobanovič magister ekonomije, finančnik, politik , vojni pogajalec in soustanovitelj ekološke zadruge Masvin , kjer pridelujejo vino, oljčno olje in smokve s certifikatom ekološke pridelave. Hrvaška si je z vstopom v EU odprla nove trge , ekološka pridelava ima prihodnost, je prepričan Rade ki z neizmerno energijo upravlja posestvo, načrtov za prihodnost je veliko med njimi tudi doktorat iz ekonomije. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/11/24/Moz_s_konjem__dokumentarna_serija__5_252013-11-24-092849-SLO1.m4v SLO1 517 clean Rade Bobanovič magister ekonomije, finančnik, politik , vojni pogajalec in soustanovitelj ekološke zadruge Masvin , kjer pridelujejo vino, oljčno olje in smokve s certifikatom ekološke pridelave. Hrvaška si je z vstopom v EU odprla nove trge , ekološka pridelava ima prihodnost, je prepričan Rade ki z neizmerno energijo upravlja posestvo, načrtov za prihodnost je veliko med njimi tudi doktorat iz ekonomije. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 24 Nov 2013 20:21:11 +0000 Mož na konju, 5/25 Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/11/17/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Vrtec_na_kmetiji__dokumentarna_serija__4_252013-11-17-111812-SLO1.m4v SLO1 585 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 17 Nov 2013 21:12:32 +0000 Vrtec na kmetiji, 4/25 Jose Bove je eden najprepoznavnejših evropskih kmetov. Že v 70 letih je začel svoj boj za malega kmeta na planoti Larzac na jugu Francije , kjer so kmetje s skupnimi močmi dosegli da jim država zaradi zavarovanega vojaškega območja ni vzela zemlje kjer so pasli ovce in izdelovali sir. Jose je sodeloval tudi pri zrušitvi Mcdonalda v francoskem mestu Millau in zaradi tega nekaj časa preživel tudi v zaporu. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/11/03/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Jose_Bove__dokumentarna_serija__3_252013-11-03-102015-SLO1.m4v SLO1 584 clean Jose Bove je eden najprepoznavnejših evropskih kmetov. Že v 70 letih je začel svoj boj za malega kmeta na planoti Larzac na jugu Francije , kjer so kmetje s skupnimi močmi dosegli da jim država zaradi zavarovanega vojaškega območja ni vzela zemlje kjer so pasli ovce in izdelovali sir. Jose je sodeloval tudi pri zrušitvi Mcdonalda v francoskem mestu Millau in zaradi tega nekaj časa preživel tudi v zaporu. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 3 Nov 2013 21:09:32 +0000 Jose Bove, 3/25 Brabant je območje v osrednji Nizozemski, znano po intenzivni reji prašičev. Nizozemska je ena izmed največjih izvoznic hrane tudi svinjskega mesa. Kees je veterinar, ko je moral pred leti zaradi epidemije svinjske gripe sodelovati pri usmrtitvi več milijonov zdravih prašičev , se je odločil, da začne s prirejo na prostem. Keesovi prašiči so ves čas na prostem, v vročem popoldnevu ko jih je obiskala naša ekipa so si privoščili mokro blatno kopel. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/10/27/Srecni_pujsi__dokumentarna_serija__2_252013-10-27-104805-SLO1.m4v SLO1 635 clean Brabant je območje v osrednji Nizozemski, znano po intenzivni reji prašičev. Nizozemska je ena izmed največjih izvoznic hrane tudi svinjskega mesa. Kees je veterinar, ko je moral pred leti zaradi epidemije svinjske gripe sodelovati pri usmrtitvi več milijonov zdravih prašičev , se je odločil, da začne s prirejo na prostem. Keesovi prašiči so ves čas na prostem, v vročem popoldnevu ko jih je obiskala naša ekipa so si privoščili mokro blatno kopel. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 27 Oct 2013 21:39:38 +0000 Srečni pujsi, 2/25 Anne je prednica Združenja pastirjev jelenov na Laponskem . Je prva ženska na tem položaju. Njeni predniki so ljudstvo Sami , ki že stoletja pasejo jelene na severu Švedske, Norveške in Finske in so ves čas v neposrednem stiku z naravo. Anina družina se kot številne druge na Laponskem preživlja s prodajo jelenjega mesa. Vendar obsežni finski gozdovi , kjer se pasejo divji severni jeleni niso več varno zatočišče. Vse več je divjih zveri,v prostor pa vedno bolj posegajo tudi rudniki , Finska je bogata z zlatom fosforjem in drugimi vedno bolj pomembnimi naravnimi surovinami . videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/10/20/Village_Folk___Ljudje_podezelja__Anini_jeleni__dokumentarna_serija__1_252013-10-20-105235-SLO1.m4v SLO1 626 clean Anne je prednica Združenja pastirjev jelenov na Laponskem . Je prva ženska na tem položaju. Njeni predniki so ljudstvo Sami , ki že stoletja pasejo jelene na severu Švedske, Norveške in Finske in so ves čas v neposrednem stiku z naravo. Anina družina se kot številne druge na Laponskem preživlja s prodajo jelenjega mesa. Vendar obsežni finski gozdovi , kjer se pasejo divji severni jeleni niso več varno zatočišče. Vse več je divjih zveri,v prostor pa vedno bolj posegajo tudi rudniki , Finska je bogata z zlatom fosforjem in drugimi vedno bolj pomembnimi naravnimi surovinami . https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 20 Oct 2013 20:17:44 +0000 Anini jeleni, 1/25 TV Slovenija predstavlja novi evropski projekt, v katerem želimo najširši javnosti predstaviti, kako pomembna je pridelava hrane za našo prihodnost. Gre za evropski projekt, ki ga je Evropska komisija izbrala med več kot 200 projekti iz 27 držav, povezanimi s 50-letnico skupne evropske kmetijske politike. Zakaj o kmetijstvu? Na zemlji bo kmalu živelo 9 milijard ljudi. Zmogljivost planeta ne omogoča, da bi pridelali dovolj hrane za tako številno populacijo. Vse več naravnih nesreč in vedno dražja energija že danes močno dražita hrano. Samooskrba in lokalna pridelava hrane dobivata vse večji eksistenčni in strateški pomen. Kakšno vlogo ima danes pri tem evropska kmetijska politika, ki je nastala pred 50 leti predvsem zaradi lakote, ki jo je trpela Evropa po drugi svetovni vojni? Evropski projekt Izobraževalnega programa TV Slovenija Village Folk – Ljudje podeželja sestavlja dvajset desetminutnih oddaj – življenjskih zgodb kmetov in ljudi, povezanih s kmetijstvom, iz različnih evropskih držav. Zgodbe iz vsakdanjega življenja bodo prepletli z aktualnimi vsebinami evropske kmetijske politike. Snemanje bo potekalo v devetih evropskih državah, kar je priložnost, da v oddajah predstavimo tudi različne naravne in kulturne značilnosti Evropske unije. Projekt Why agriculture?/Zakaj kmetijstvo? sofinancira Evropska unija - Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. Avtorici oddaj sta urednica projekta Village Folk – Ljudje podeželja Barbara Zrimšek ter novinarka in voditeljica Mojca Mavec. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2013/08/05/Village_Folk___Ljudje_podezelja__izobrazevalno_dokumentarna_serija2013-08-05-091838-SLO1.m4v SLO1 800 clean TV Slovenija predstavlja novi evropski projekt, v katerem želimo najširši javnosti predstaviti, kako pomembna je pridelava hrane za našo prihodnost. Gre za evropski projekt, ki ga je Evropska komisija izbrala med več kot 200 projekti iz 27 držav, povezanimi s 50-letnico skupne evropske kmetijske politike. Zakaj o kmetijstvu? Na zemlji bo kmalu živelo 9 milijard ljudi. Zmogljivost planeta ne omogoča, da bi pridelali dovolj hrane za tako številno populacijo. Vse več naravnih nesreč in vedno dražja energija že danes močno dražita hrano. Samooskrba in lokalna pridelava hrane dobivata vse večji eksistenčni in strateški pomen. Kakšno vlogo ima danes pri tem evropska kmetijska politika, ki je nastala pred 50 leti predvsem zaradi lakote, ki jo je trpela Evropa po drugi svetovni vojni? Evropski projekt Izobraževalnega programa TV Slovenija Village Folk – Ljudje podeželja sestavlja dvajset desetminutnih oddaj – življenjskih zgodb kmetov in ljudi, povezanih s kmetijstvom, iz različnih evropskih držav. Zgodbe iz vsakdanjega življenja bodo prepletli z aktualnimi vsebinami evropske kmetijske politike. Snemanje bo potekalo v devetih evropskih državah, kar je priložnost, da v oddajah predstavimo tudi različne naravne in kulturne značilnosti Evropske unije. Projekt Why agriculture?/Zakaj kmetijstvo? sofinancira Evropska unija - Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. Avtorici oddaj sta urednica projekta Village Folk – Ljudje podeželja Barbara Zrimšek ter novinarka in voditeljica Mojca Mavec. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Mon, 5 Aug 2013 19:07:39 +0000 Village Folk - Ljudje podeželja, izobraževalno dokumentarna serija Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/0/25/VillageFolkLjudjepodezeljaPascalovatrgatevdokumentx201212282311x308000x351x407x.m4v SLO1 642 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Fri, 28 Dec 2012 20:59:43 +0000 Ljudje podeželja: Pascalova trgatev Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/49/36/LjudjepodezeljaMladievropskikmetjeizobrazevalnodokumx201212030607x308000x351x407x.m4v SLO1 777 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sat, 1 Dec 2012 23:00:00 +0000 Ljudje podeželja: Mladi evropski kmetje Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/11/25/VillageFolkLjudjepodezeljaRibicinarekiSalacaizobx201211252208x700000x351x413x.mp4 SLO1 573 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 25 Nov 2012 21:41:49 +0000 Ljudje podeželja: Ribiči na reki Salaca Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/92/12/VillageFolkLjudjepodezeljaRdecajabolkaizobrazevalnx201211182216x308000x351x407x.m4v SLO1 608 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 18 Nov 2012 21:42:33 +0000 Ljudje podeželja: Rdeča jabolka Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/11/04/VillageFolkLjudjepodezeljaPierrovipasnikiizobrazevx201211042212x700000x351x413x.mp4 SLO1 586 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 4 Nov 2012 21:40:53 +0000 Ljudje podeželja: Pierrovi pašniki Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/23/37/VillageFolkLjudjepodezeljaKmetijassocialnimprojektx201210282221x308000x351x407x.m4v SLO1 582 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 28 Oct 2012 21:53:26 +0000 Ljudje podeželja: Kmetija s socialnim projektom Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/29/84/VillagefolkLjudjepodezeljaMlecnadezeladokumentarnax201210142245x308000x351x407x.m4v SLO1 584 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 14 Oct 2012 20:41:35 +0000 Ljudje podeželja: Mlečna dežela Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/42/61/VillageFolkLjudjepodezeljaMostvAltusriedudokumentx201210072211x308000x351x407x.m4v SLO1 510 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 7 Oct 2012 20:39:28 +0000 Ljudje podeželja: Most v Altusriedu Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/09/30/VillageFolkLjudjepodezeljaMojakravatvojakravadokx201209302258x700000x351x413x.mp4 SLO1 531 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 30 Sep 2012 20:40:06 +0000 Ljudje podeželja: Moja krava tvoja krava Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/42/43/VillageFolkLjudjepodezeljaKosaratulipanovdokumentax201209232201x308000x351x407x.m4v SLO1 561 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 23 Sep 2012 20:33:42 +0000 Ljudje podeželja: Košara tulipanov Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/20/75/VillageFolkLjudjepodezeljaEkovasdokumentarnaserijx201209162239x308000x351x407x.m4v SLO1 670 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 16 Sep 2012 20:37:37 +0000 Ljudje podeželja: Eko vas Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/09/09/VillagefolkLjudjespodezeljaGallowayAvtohtonaskotsx201209092204x700000x351x413x.mp4 SLO1 662 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 9 Sep 2012 20:29:46 +0000 Ljudje s podeželja: Galloway - Avtohtona škotska pasma goveda Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/26/59/VillageFolkLjudjepodezeljaJamesBeatieJecmenzaskx201209022234x308000x351x407x.m4v SLO1 648 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 2 Sep 2012 20:33:31 +0000 Ljudje podeželja: James Beatie - Ječmen za škotski viski omogoča dobro preživetje Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/48/80/VillagefolkLjudjepodezeljaBioregijaRamsaudokumentax201208262156x308000x351x407x.m4v SLO1 581 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 26 Aug 2012 20:26:57 +0000 Ljudje podeželja: Bioregija Ramsau Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/08/19/VillageFolkLjudjepodezeljaNaplaniniZaprikajdokumex201208192150x700000x351x413x.mp4 SLO1 608 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 19 Aug 2012 20:15:43 +0000 Ljudje podeželja: Na planini Zaprikaj Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/08/13/VillageFolkLjudjepodezeljaizobrazevalnodokumentarnax201208132212x700000x351x413x.mp4 SLO1 776 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Mon, 13 Aug 2012 20:09:13 +0000 Village Folk - Ljudje podeželja, izobraževalno dokumentarna serija Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/71/27/VillageFolkLjudjepodezeljaLisinmlindokumentarnasex201208122205x308000x351x407x.m4v SLO1 582 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 12 Aug 2012 20:37:10 +0000 Ljudje podeželja: Lisin mlin Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/08/07/VillagefolkLjudjepodezeljaizobrazevalnodokumentarnax201208091103x700000x351x413x.mp4 SLO1 792 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Mon, 6 Aug 2012 22:00:00 +0000 Village folk - Ljudje podeželja, izobraževalno dokumentarna serija Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/08/05/VillageFolkLjudjepodezeljaKoveskajjespartnerskx201208052307x700000x351x413x.mp4 SLO1 632 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 5 Aug 2012 21:05:56 +0000 Ljudje podeželja: Ko veš, kaj ješ - partnersko kmetijstvo Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/26/59/VillageFolkLjudjepodezeljaizobrazevalnodokumentarnax201207312206x308000x351x407x.m4v SLO1 775 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Tue, 31 Jul 2012 19:54:09 +0000 Village Folk - Ljudje podeželja, izobraževalno dokumentarna serija Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/07/29/VinoizPelledokumentarnaserijax201207292237x700000x351x413x.mp4 SLO1 525 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 29 Jul 2012 20:18:08 +0000 Ljudje podeželja: Vino iz Pelle Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/07/22/VillageFolkLjudjepodezeljaAmbasadorkaoljcnegaoljax201207222326x700000x351x413x.mp4 SLO1 655 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 22 Jul 2012 21:14:34 +0000 Ljudje podeželja: Ambasadorka oljčnega olja Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/69/17/Villagefolkx201207152316x308000x351x407x.m4v SLO1 638 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 15 Jul 2012 21:37:39 +0000 Ljudje podeželja: Gregorjeve cike Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/07/08/LjudjepodezeljaKraljicaspanskegakrompirjadokumentarnax201207082243x700000x351x413x.mp4 SLO1 576 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 8 Jul 2012 21:05:38 +0000 Ljudje podeželja: Kraljica španskega krompirja Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/93/26/LjudjepodezeljaMladigrskikmetjedokumentarnaserija4x201207012312x308000x351x407x.m4v SLO1 614 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 1 Jul 2012 21:09:02 +0000 Ljudje podeželja: Mladi grški kmetje Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/67/61/LjudjepodezeljaGrskizafrandokumentarnaserija320x201206242244x308000x351x407x.m4v SLO1 566 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 24 Jun 2012 21:13:44 +0000 Ljudje podeželja: Grški žafran Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive00/2012/06/17/VillageFolkLjudjepodezeljaEkokmetijstvonaSicilijix201206172320x700000x351x413x.mp4 SLO1 681 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 17 Jun 2012 21:16:21 +0000 Ljudje podeželja: Ekokmetijstvo na Siciliji Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. videoweb.rtvslo.si/podcast/archive/88/36/Ljudjepodezeljaizobrazevalnodokumentarnaserija120x201206102220x308000x351x407x.m4v SLO1 655 clean Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. https://www.rtvslo.si/villagefolk/ Sun, 10 Jun 2012 20:44:01 +0000 Ljudje podeželja: Siciljanske pomaranče SLO1 no RTV, MMC TVSlovenijaPortal@rtvslo.si MMC RTV Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. Nova serija priljubljenih oddaj Village folk odgrinja zgodbe o ljudeh, ki pridelujejo hrano. Torej nas oskrbujejo z najpomembnejšo energijo, ki jo potrebujemo za življenje! To počnejo z odgovornim odnosom do naravnega okolja, saj skrbijo za trajnostni razvoj podeželja in inovativno povezujejo kmetijstvo z obnovljivimi viri energije ter naravno dediščino. Vredno jih je spoznati! Oddaje nadgrajujemo tudi v popoldanskem programu Dobra ura, ko v pogovorih v studiu z zanimivimi sogovorniki , ki nagrajujemo vsebine s svojimi pogledi in dobrimi praksami. sl Sun, 3 Jan 2016 14:00:00 +0000 https://www.rtvslo.si/villagefolk/ webmaster@rtvslo.si (Webmaster) Sun, 3 Jan 2016 14:00:00 +0000 Village folk