News & Politics (C) RTVSLO 2017 Neizplačevanje regresa, malice, potnih stroškov, pokrivanje neprodanega blaga iz lastnega žepa, mobing - razkrivamo sporne delovne prakse in jih komentiramo s pravniki. Kaj dela inšpekcija in kaj pravijo zaposlovalci? http://www.rtvslo.si/podcast Delaj in molči https://img.rtvcdn.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/173251032/4d_podcast-delajinmolci.jpg Predstavljamo zgodbo osebe, ki je v zadnjih treh letih v podjetju iz Hrastnika namesto izplačila regresa v denarni obliki dobila več sto nagrobnih sveč, ki jih to podjetje tudi proizvaja. Inšpektorat RS za delo je zaradi takšnega ravnanja podjetju naložil kazen. Podjetje se je na odločitev pritožilo, saj pravijo, da je šlo za t. i. pobot zaradi medsebojnih terjatev med delodajalcem in delavci. Pred dnevi je njihovi strani pritrdilo tudi sodišče. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/29/Koregresnadomestijonagrobnesvee4255399.mp3 RTVSLO – Prvi 546 clean Predstavljamo zgodbo osebe, ki je v zadnjih treh letih v podjetju iz Hrastnika namesto izplačila regresa v denarni obliki dobila več sto nagrobnih sveč, ki jih to podjetje tudi proizvaja. Inšpektorat RS za delo je zaradi takšnega ravnanja podjetju naložil kazen. Podjetje se je na odločitev pritožilo, saj pravijo, da je šlo za t. i. pobot zaradi medsebojnih terjatev med delodajalcem in delavci. Pred dnevi je njihovi strani pritrdilo tudi sodišče. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 29 Apr 2019 11:30:00 +0000 Ko regres nadomestijo nagrobne sveče Nadaljujemo serijo Delaj in molči, v kateri obravnavamo sporne delovne prakse in jih komentiramo s pravnimi strokovnjaki. Tokrat o primeru brezposelne osebe, ki je prek Zavoda za zaposlovanje iskala delo in bila napotena na agencijo za delo. Tej izkušnji delavka dodaja še eno – javila se je na oglas o delu za nedoločen čas, ki ga je prav tako objavil Zavod, ko je prišla v stik z delodajalcem pa ji je bilo ponujeno delo prek podjemne pogodbe. Tri tem delodajalcu je v obdobju naslednjih 15 mesecev podpisala še 10 pogodb. Kot pravi naša anonimna brezposelna oseba je »svet prodaje in asistenc prek telefona zelo majhen«, zato ni želela izpostaviti direktnih delodajalcev, pri katerih je doživela opisani izkušnji. S tem bi si namreč uničila vse nadaljnje možnosti kakršnekoli oblike zaposlitve na tem področju. Fokus prispevka sta zato Nataša Rašl in Darja Pograjc usmerili na Zavod RS za zaposlovanje in Agencijo za delo M servis ter ugotavljali, kako je pri nas urejeno področje agencijskega dela. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/26/PrekZavodazazaposlovanjeiskaladeloinbilanapotenanaagencijozadelo4252681.mp3 RTVSLO – Prvi 650 clean Nadaljujemo serijo Delaj in molči, v kateri obravnavamo sporne delovne prakse in jih komentiramo s pravnimi strokovnjaki. Tokrat o primeru brezposelne osebe, ki je prek Zavoda za zaposlovanje iskala delo in bila napotena na agencijo za delo. Tej izkušnji delavka dodaja še eno – javila se je na oglas o delu za nedoločen čas, ki ga je prav tako objavil Zavod, ko je prišla v stik z delodajalcem pa ji je bilo ponujeno delo prek podjemne pogodbe. Tri tem delodajalcu je v obdobju naslednjih 15 mesecev podpisala še 10 pogodb. Kot pravi naša anonimna brezposelna oseba je »svet prodaje in asistenc prek telefona zelo majhen«, zato ni želela izpostaviti direktnih delodajalcev, pri katerih je doživela opisani izkušnji. S tem bi si namreč uničila vse nadaljnje možnosti kakršnekoli oblike zaposlitve na tem področju. Fokus prispevka sta zato Nataša Rašl in Darja Pograjc usmerili na Zavod RS za zaposlovanje in Agencijo za delo M servis ter ugotavljali, kako je pri nas urejeno področje agencijskega dela. http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 26 Apr 2019 14:20:00 +0000 Prek Zavoda za zaposlovanje iskala delo in bila napotena na agencijo za delo Netransparentnost pri izplačevanju plač, neupoštevanje zakonodaje glede nadur ter nedeljskih, prazničnih in nočnih dodatkov; izplačevanje in čas za le eno malico v 12 urah dela; delo po 12 ur 5 dni v tednu zapored in pogosto podaljševanje delovnika ter šikaniranje na delovnem mestu – vse to lastnikom podjetja Pacient d. o. o., katerega osnovna dejavnost je reševalna služba, očita skupina nekdanjih in trenutnih zaposlenih, ki so zaradi strahu pred povračilnimi dejanji želeli ostati anonimni. Pred okvirno tednom dni so zaposleni z anonimnim pismom tudi napovedali stavko, če se razmere ne bodo spremenile. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/23/Poraznerazmerezadelozavoznikereevalnihvozil4245621.mp3 RTVSLO – Prvi 1105 clean Netransparentnost pri izplačevanju plač, neupoštevanje zakonodaje glede nadur ter nedeljskih, prazničnih in nočnih dodatkov; izplačevanje in čas za le eno malico v 12 urah dela; delo po 12 ur 5 dni v tednu zapored in pogosto podaljševanje delovnika ter šikaniranje na delovnem mestu – vse to lastnikom podjetja Pacient d. o. o., katerega osnovna dejavnost je reševalna služba, očita skupina nekdanjih in trenutnih zaposlenih, ki so zaradi strahu pred povračilnimi dejanji želeli ostati anonimni. Pred okvirno tednom dni so zaposleni z anonimnim pismom tudi napovedali stavko, če se razmere ne bodo spremenile. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 24 Apr 2019 11:30:00 +0000 Porazne razmere za delo za voznike reševalnih vozil Serijo zgodb Delaj in molči, v kateri razkrivamo sporne delovne prakse, nadaljujemo s primerom mladega novinarja. Zaradi strahu pred izgubo dela, ki je njegov edini redni vir finančnih prihodkov, se je odločil, da bo ostal anonimen. Njegovo ime hranimo v uredništvu, prav tako hranimo pogodbo in aneks, ki določata pogoje njegovega sodelovanja z delodajalcem. Novinar kot samostojni podjetnik prek avtorske pogodbe sicer dela za podjetje Dnevnik, družbo medijskih vsebin, d.d., ki izdaja časopisni Dnevnik in spletni medij dnevnik.si. Prispevek sta pripravili Nataša Rašl in Darja Pograjc. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/20/Alidelaprektudentskenapotnicealipasisamostojnipodjetnik4224232.mp3 RTVSLO – Prvi 786 clean Serijo zgodb Delaj in molči, v kateri razkrivamo sporne delovne prakse, nadaljujemo s primerom mladega novinarja. Zaradi strahu pred izgubo dela, ki je njegov edini redni vir finančnih prihodkov, se je odločil, da bo ostal anonimen. Njegovo ime hranimo v uredništvu, prav tako hranimo pogodbo in aneks, ki določata pogoje njegovega sodelovanja z delodajalcem. Novinar kot samostojni podjetnik prek avtorske pogodbe sicer dela za podjetje Dnevnik, družbo medijskih vsebin, d.d., ki izdaja časopisni Dnevnik in spletni medij dnevnik.si. Prispevek sta pripravili Nataša Rašl in Darja Pograjc. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 22 Apr 2019 14:21:00 +0000 “Ali delaš prek študentske napotnice ali pa si samostojni podjetnik” Oseba, ki se poimensko in z glasom ne želi izpostavljati, njene podatke pa hranimo v uredništvu, nas je opozorila na to, da je običajna praksa, da za neprodano blago, ki morda tudi ni več uporabno – na primer sadje ali zelenjava, ki zgnijeta –, plačujejo zaposleni. Prav tako ponekod zaposleni pokrivajo izgube, ugotovljene pri inventuri; od njih pa zahtevajo tudi, da opravljajo delo na več različnih mestih v trgovini in skladišču hkrati. Njeno zgodbo je pokomentiral strokovnjak za delovno pravo Andrej Zorko, pridobili smo tudi odziv vpletenih podjetij in trgovskega sindikata. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/19/Gnilozelenjavokijevtrgovininisoprodalisokupovaleprodajalke4215365.mp3 RTVSLO – Prvi 547 clean Oseba, ki se poimensko in z glasom ne želi izpostavljati, njene podatke pa hranimo v uredništvu, nas je opozorila na to, da je običajna praksa, da za neprodano blago, ki morda tudi ni več uporabno – na primer sadje ali zelenjava, ki zgnijeta –, plačujejo zaposleni. Prav tako ponekod zaposleni pokrivajo izgube, ugotovljene pri inventuri; od njih pa zahtevajo tudi, da opravljajo delo na več različnih mestih v trgovini in skladišču hkrati. Njeno zgodbo je pokomentiral strokovnjak za delovno pravo Andrej Zorko, pridobili smo tudi odziv vpletenih podjetij in trgovskega sindikata. http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 19 Apr 2019 12:39:07 +0000 Gnilo zelenjavo, ki je v trgovini niso prodali, so kupovale prodajalke Pridobili smo zgodbo mlade iskalke zaposlitve, od katere so zahtevali, da potne stroške prevoza z lastnim avtom za službene namene krije iz svojega žepa. Kot pogoj za povračilo teh stroškov so ji postavili sklenitev zavarovanja s stranko. Če je stranka podpisala pogodbo, so ji denar nakazali, sicer ne. Njeno pripoved bosta pokomentirala strokovnjaka za delovno pravo, poiskali smo tudi odziv vpletenega podjetja. Prispevek sta pripravili Andreja Gradišar in Nataša Rašl. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/17/estrankanesklenepogodbezavarovalnizastopniknedobiplaanihpotnihstrokov4211571.mp3 RTVSLO – Prvi 470 clean Pridobili smo zgodbo mlade iskalke zaposlitve, od katere so zahtevali, da potne stroške prevoza z lastnim avtom za službene namene krije iz svojega žepa. Kot pogoj za povračilo teh stroškov so ji postavili sklenitev zavarovanja s stranko. Če je stranka podpisala pogodbo, so ji denar nakazali, sicer ne. Njeno pripoved bosta pokomentirala strokovnjaka za delovno pravo, poiskali smo tudi odziv vpletenega podjetja. Prispevek sta pripravili Andreja Gradišar in Nataša Rašl. http://www.rtvslo.si/podcast Wed, 17 Apr 2019 10:20:00 +0000 Če stranka ne sklene pogodbe, zavarovalni zastopnik ne dobi plačanih potnih stroškov Mladi arhitekt je izkušnje nabiral že med študijem, z namenom, da bo po zaključku lažje dobil zaposlitev. V slovenskih birojih so mu ponujali predvsem delo prek s. p.-ja, čeprav v njihovih prostorih in na način, kot delajo tudi redno zaposleni; delal pa je tudi na črno. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/15/Arhitekturajeenakoprekarnodelo4207729.mp3 RTVSLO – Prvi 947 clean Mladi arhitekt je izkušnje nabiral že med študijem, z namenom, da bo po zaključku lažje dobil zaposlitev. V slovenskih birojih so mu ponujali predvsem delo prek s. p.-ja, čeprav v njihovih prostorih in na način, kot delajo tudi redno zaposleni; delal pa je tudi na črno. http://www.rtvslo.si/podcast Mon, 15 Apr 2019 09:45:00 +0000 Arhitektura = prekarno delo Delaj in molči je nova serija kratkih oddaj Prvega. V njih razkrivamo osebne zgodbe slabih delovnih praksah. V prvi epizodi o nastajanju oddaje, o tem, zakaj smo sogovornikom spremenili glasove in nekaj najbolj bizarnih primerov. videoweb.rtvslo.si/podcast/ava_archive05/2019/04/12/Kakosmozbiralizgodbeokrenjupravicdelavcev4204937.mp3 RTVSLO – Prvi 643 clean Delaj in molči je nova serija kratkih oddaj Prvega. V njih razkrivamo osebne zgodbe slabih delovnih praksah. V prvi epizodi o nastajanju oddaje, o tem, zakaj smo sogovornikom spremenili glasove in nekaj najbolj bizarnih primerov. http://www.rtvslo.si/podcast Fri, 12 Apr 2019 10:54:00 +0000 Kako smo zbirali zgodbe o kršenju pravic delavcev RTVSLO – Prvi no RTV, MMC podcast.radio@rtvslo.si MMC RTV Neizplačevanje regresa, malice, potnih stroškov, pokrivanje neprodanega blaga iz lastnega žepa, mobing - razkrivamo sporne delovne prakse in jih komentiramo s pravniki. Kaj dela inšpekcija in kaj pravijo zaposlovalci? Neizplačevanje regresa, malice, potnih stroškov, pokrivanje neprodanega blaga iz lastnega žepa, mobing - razkrivamo sporne delovne prakse in jih komentiramo s pravniki. Kaj dela inšpekcija in kaj pravijo zaposlovalci? sl Mon, 29 Apr 2019 11:30:00 +0000 http://www.rtvslo.si/podcast webmaster@rtvslo.si (Webmaster) Mon, 29 Apr 2019 11:30:00 +0000 Delaj in molči