Education (C) RTVSLO 2017 A „Sorsforduló a Mura mentén” műsorsorozat után a folytatással, az 1920-1921 utáni évtizedek történéseinek, sikeres és kevésbé örömteli időszakainak, különböző eseményeinek, valamint szereplőinek a megismerésére invitáljuk a múltunk iránt érdeklődőket. Műsoraink tartalmát fontos események vagy folyamatok, egy-egy kimagasló teljesítmény vagy melléfogás bemutatása képezi. (Képek forrásai: Pokrajinski muzej Murska Sobota, Göncz László fényképgyűjteménye, Vida István képeslap és fényképgyűjtő gyűjteményéből) http://www.rtvslo.si/podcast Sok víz lefolyt már a Murán… https://img.rtvcdn.si/_up/ava/ava_misc/show_logos/173251226/logo.jpg A II. világháború időszakának egyik legnagyobb magyar tragédiája, a Don-folyó menti, azaz doni katasztrófa. Ott 1943 elején a 2. magyar hadsereg emberállományának és felszerelésének jelentős része odaveszett. A kétszázezres hadsereg kötelékében több muravidéki legény is szolgált annak idején, velük emlékezünk vissza e legsötétebb időszakra… 174841646 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2082 clean A II. világháború időszakának egyik legnagyobb magyar tragédiája, a Don-folyó menti, azaz doni katasztrófa. Ott 1943 elején a 2. magyar hadsereg emberállományának és felszerelésének jelentős része odaveszett. A kétszázezres hadsereg kötelékében több muravidéki legény is szolgált annak idején, velük emlékezünk vissza e legsötétebb időszakra… http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 22 Jan 2022 12:50:03 +0000 A Don-kanyarnál védték a hazát… Az impériumváltás 1920 után gyökeres változásokat hozott az élet minden terén az önálló tájegységként kialakuló Muravidéken is. Mondtuk ezt a korabeli oktatást bemutató műsorunk apropóján. Csak természetes, hogy ugyanez igaz a vallási élet aspektusaira is ebben az időszakban. Hiszen örök igazság, hogy a lélek dolgait is igyekszik megszabni, kontrollálni az éppen érvényes államhatalom. 174832220 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2156 clean Az impériumváltás 1920 után gyökeres változásokat hozott az élet minden terén az önálló tájegységként kialakuló Muravidéken is. Mondtuk ezt a korabeli oktatást bemutató műsorunk apropóján. Csak természetes, hogy ugyanez igaz a vallási élet aspektusaira is ebben az időszakban. Hiszen örök igazság, hogy a lélek dolgait is igyekszik megszabni, kontrollálni az éppen érvényes államhatalom. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 18 Dec 2021 12:55:00 +0000 A Mura mente vallási élete sem maradhat változatlan az új helyzetben Az impériumváltás 1920 után gyökeres változásokat hozott az élet minden terén az önálló tájegységként kialakuló Muravidéken is. Az itteni magyarság minden szempontból a folyamat vesztesének számított. Igaz volt ez a nemzeti identitás egyik legfontosabb aspektusára, az oktatásügyre is. A magyar nyelv, a magyar nyelvű diákok száma – ilyen vagy olyan tényezők által – folyamatosan visszaszorul a húszas és harmincas évek során. 174823926 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2349 clean Az impériumváltás 1920 után gyökeres változásokat hozott az élet minden terén az önálló tájegységként kialakuló Muravidéken is. Az itteni magyarság minden szempontból a folyamat vesztesének számított. Igaz volt ez a nemzeti identitás egyik legfontosabb aspektusára, az oktatásügyre is. A magyar nyelv, a magyar nyelvű diákok száma – ilyen vagy olyan tényezők által – folyamatosan visszaszorul a húszas és harmincas évek során. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 20 Nov 2021 13:00:00 +0000 Az oktatás egyre sanyarúbb állapotba kerül az impériumváltás folytán Az 1956-os magyar forradalomról hosszú ideig, az egypártrendszer megszűnéséig nem lehetett őszintén beszélni. Az utóbbi három évtizedben azonban tanulmányok és monográfiák százai, előadások és visszaemlékezések ezrei, valamint interjúk, filmek, emlékműsorok és színielőadások próbálják megismertetni a magyar nemzet 20. századi történelmének legfényesebben tündöklő eseményét. 174816293 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2449 clean Az 1956-os magyar forradalomról hosszú ideig, az egypártrendszer megszűnéséig nem lehetett őszintén beszélni. Az utóbbi három évtizedben azonban tanulmányok és monográfiák százai, előadások és visszaemlékezések ezrei, valamint interjúk, filmek, emlékműsorok és színielőadások próbálják megismertetni a magyar nemzet 20. századi történelmének legfényesebben tündöklő eseményét. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 23 Oct 2021 12:22:00 +0000 Ez történt 1956 őszén a közvetlen környékünkön… A két világháború közötti muravidéki magyar kulturális életről mesélünk. A művelődési élet kibontakozását ezekben az években módszeresen zavarták a hatóságok. Ami azonban 1919-ig természetes volt, az valamilyen formában e nehéz helyzetben is utat tört magának. De vajon milyen úton-módon? 174806396 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2006 clean A két világháború közötti muravidéki magyar kulturális életről mesélünk. A művelődési élet kibontakozását ezekben az években módszeresen zavarták a hatóságok. Ami azonban 1919-ig természetes volt, az valamilyen formában e nehéz helyzetben is utat tört magának. De vajon milyen úton-módon? http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 18 Sep 2021 12:00:00 +0000 A kultúra, mint a megmaradás mindenkori záloga A két világháború között létrejött muravidéki kisebbségi magyar nyelvű sajtótermékekre fókuszálunk, mivel erről eddig kevés információ jutott az éterbe. Mely magyar, illetve magyarul is megjelenő újságok, lapok tekinthetők az első próbálkozásoknak a Muravidéken 1919 után és mit érdemes róluk tudni? 174799468 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2065 clean A két világháború között létrejött muravidéki kisebbségi magyar nyelvű sajtótermékekre fókuszálunk, mivel erről eddig kevés információ jutott az éterbe. Mely magyar, illetve magyarul is megjelenő újságok, lapok tekinthetők az első próbálkozásoknak a Muravidéken 1919 után és mit érdemes róluk tudni? http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 21 Aug 2021 12:00:00 +0000 Sajtótörténet a két világháború közti időből 76 esztendő telt el egy szörnyű esemény óta, ami a második világháború befejezése után néhány hónappal történt a Lendva-vidéken, pontosabban az akkori Alsólendvai járás területén. A kommunista párt irányításával újonnan létrejött jugoszláv, azaz szlovén hatalom nemzeti alapon több száz muravidéki magyart a Maribor melletti Hrastovec várába, illetve annak környékén kialakított koncentrációs táborba hurcoltatott. 174793190 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2278 clean 76 esztendő telt el egy szörnyű esemény óta, ami a második világháború befejezése után néhány hónappal történt a Lendva-vidéken, pontosabban az akkori Alsólendvai járás területén. A kommunista párt irányításával újonnan létrejött jugoszláv, azaz szlovén hatalom nemzeti alapon több száz muravidéki magyart a Maribor melletti Hrastovec várába, illetve annak környékén kialakított koncentrációs táborba hurcoltatott. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 24 Jul 2021 09:58:00 +0000 A legsötétebb fejezet a Muravidéken A szlovén nemzeti önállósulás 30. évfordulóján – ami a muravidéki magyarok szempontjából is fontos esemény volt – felidézünk néhány fontosabb mozzanatot a muravidéki magyar nemzetiségi érdekképviselet alakulásáról. Ezúttal annak első szakaszával, az 1970-es évektől a szlovén önállósulásig terjedő időszakkal foglalkozunk. 174784910 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2312 clean A szlovén nemzeti önállósulás 30. évfordulóján – ami a muravidéki magyarok szempontjából is fontos esemény volt – felidézünk néhány fontosabb mozzanatot a muravidéki magyar nemzetiségi érdekképviselet alakulásáról. Ezúttal annak első szakaszával, az 1970-es évektől a szlovén önállósulásig terjedő időszakkal foglalkozunk. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 19 Jun 2021 12:15:00 +0000 Önszerveződés nélkül nincs megmaradás Tkálecz Vilmos megítélése elsősorban a Mura menti – szinte senki által el nem ismert – államalakulat létrehozása miatt jobbára negatív úgy a magyar, mint a szlovén oldalon. Azonban, ha mindenkinek, akkor neki is kijár a tisztesség: ismerjük meg a teljes életrajzát eme ellentmondásos muravidéki történelmi szereplőnek. 174777558 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2131 clean Tkálecz Vilmos megítélése elsősorban a Mura menti – szinte senki által el nem ismert – államalakulat létrehozása miatt jobbára negatív úgy a magyar, mint a szlovén oldalon. Azonban, ha mindenkinek, akkor neki is kijár a tisztesség: ismerjük meg a teljes életrajzát eme ellentmondásos muravidéki történelmi szereplőnek. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 22 May 2021 12:00:00 +0000 Tkálecz és főműve: a Vendvidéki Köztársaság 1941. április 16-a újra felkavarta a muravidéki helyzetet, mert aznap – éppen nyolcvan esztendeje – a magyar állam katonai alakulatai a birtokukba vették a Muravidéket. Megszállás volt az említett esemény vagy visszacsatolás, netán valami más? 174769233 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2458 clean 1941. április 16-a újra felkavarta a muravidéki helyzetet, mert aznap – éppen nyolcvan esztendeje – a magyar állam katonai alakulatai a birtokukba vették a Muravidéket. Megszállás volt az említett esemény vagy visszacsatolás, netán valami más? http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 17 Apr 2021 06:32:34 +0000 Akkor még nem tudták: de az öröm nem tarthatott sokáig Halász Dániel mártírpap, egykori alsólendvai káplán, későbbi nagypalinai plébános szörnyű halálának 76. évfordulója emlékére megrajzoljuk portréját, és elmondunk mindent, amit csak tudni lehet az 1945. március 16-án őt ért bűntényről. 174762338 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2215 clean Halász Dániel mártírpap, egykori alsólendvai káplán, későbbi nagypalinai plébános szörnyű halálának 76. évfordulója emlékére megrajzoljuk portréját, és elmondunk mindent, amit csak tudni lehet az 1945. március 16-án őt ért bűntényről. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 20 Mar 2021 11:06:20 +0000 Nagyszerű ember, példamutató lelkész és ártatlan mártír A Muravidék 20. századi történelme első felének egyik kulcsfontosságú, meghatározó szereplője volt id. Klekl Jožef római katolikus plébános, lapszerkesztő és politikus, több ciklusban a belgrádi parlament országgyűlési képviselője, a tájegység szlovénajkú közössége nemzeti tudatának formálója és őrzője. 174755122 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2118 clean A Muravidék 20. századi történelme első felének egyik kulcsfontosságú, meghatározó szereplője volt id. Klekl Jožef római katolikus plébános, lapszerkesztő és politikus, több ciklusban a belgrádi parlament országgyűlési képviselője, a tájegység szlovénajkú közössége nemzeti tudatának formálója és őrzője. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 20 Feb 2021 13:15:00 +0000 A szlovénség szerény, de elszánt harcosa Obál Béla egyike volt a kulcsfiguráknak az impériumváltás idején. Ő a magyar fél által kinevezett kormánybiztosként azon volt, hogy a Muravidék Magyarország igazgatása alatt maradjon a világháború után is. Munkáját nem koronázta siker, azonban életútja így is roppant tanulságos. 174748409 RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió 2218 clean Obál Béla egyike volt a kulcsfiguráknak az impériumváltás idején. Ő a magyar fél által kinevezett kormánybiztosként azon volt, hogy a Muravidék Magyarország igazgatása alatt maradjon a világháború után is. Munkáját nem koronázta siker, azonban életútja így is roppant tanulságos. http://www.rtvslo.si/podcast Sat, 23 Jan 2021 13:00:00 +0000 Sokkal nagyobb formátumú ember, mint gondoltuk volna – Obál Béla RTVSLO - Muravidéki Magyar Rádió no RTV, MMC podcast.radio@rtvslo.si MMC RTV A „Sorsforduló a Mura mentén” műsorsorozat után a folytatással, az 1920-1921 utáni évtizedek történéseinek, sikeres és kevésbé örömteli időszakainak, különböző eseményeinek, valamint szereplőinek a megismerésére invitáljuk a múltunk iránt érdeklődőket. Műsoraink tartalmát fontos események vagy folyamatok, egy-egy kimagasló teljesítmény vagy melléfogás bemutatása képezi. (Képek forrásai: Pokrajinski muzej Murska Sobota, Göncz László fényképgyűjteménye, Vida István képeslap és fényképgyűjtő gyűjteményéből) A „Sorsforduló a Mura mentén” műsorsorozat után a folytatással, az 1920-1921 utáni évtizedek történéseinek, sikeres és kevésbé örömteli időszakainak, különböző eseményeinek, valamint szereplőinek a megismerésére invitáljuk a múltunk iránt érdeklődőket. Műsoraink tartalmát fontos események vagy folyamatok, egy-egy kimagasló teljesítmény vagy melléfogás bemutatása képezi. (Képek forrásai: Pokrajinski muzej Murska Sobota, Göncz László fényképgyűjteménye, Vida István képeslap és fényképgyűjtő gyűjteményéből) sl Sat, 22 Jan 2022 12:50:03 +0000 http://www.rtvslo.si/podcast webmaster@rtvslo.si (Webmaster) Sat, 22 Jan 2022 12:50:03 +0000 Sok víz lefolyt már a Murán…